Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 80
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Al-Ti-B alloys;diboride phase;high-temperature annealing;morphology;microstructure;
In the investigation, Al-Ti-B alloys with different Ti/B ratios were annealed at 1873 K for 10 hours. Under this condition diboride particles were in contact with molten aluminium. During annealing considerable growth of remaining unmelted diboride particles took place. The composition of diboride p ...
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: zvarni spoj;mikrostrukture;obrabna odpornost;toplotna obdelava;obraba;kladivo;weld deposition;microstructure;impact coke crusher;heat treatment;wear;hammer;
This work investigated several methods for improving the wear resistance of the 42CrMo4 tool steel used for coke-crushing hammers. The methods embraced heat treatment for obtaining different combinations of strength and ductility of the bulk steel, and surface-engineering processes comprising TiN th ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: odbiti elektroni;koeficient povratnega sipanja elektronov;vrstična elektronska mikroskopija;SEM;karakterizacija;
Uporaba mikroposnetkov z odbitimi elektroni pri identifikaciji faz
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Strokovni članek
Oznake: kontinuirno litje;nikljeve superzlitine;litje palic;litje drogov;
Kontinuirno litje nikljevih superzlitin v vakuumu
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Strokovni članek
Oznake: taljenje;kovinski materiali;taljenje zlitin;vakuumsko indukcijsko taljenje;električna indukcija;
Pri vakuumskem indukcijskem taljenju talimo kovinske materiale z električno indukcijo v vakuumu. Postopek je primeren skoraj za vse kovinske materiale, prednostno pa se uporablja za primarno taljenje zlitin, ki vsebujejo zelo reaktivne elemente, saj zagotavlja njihov dober izkoristek ter ponovljivo ...
Leto: 2007 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Strokovni članek
Oznake: fokusirani ionski curek;mikroskop;odvzemanje materiala;nanašanje materiala;
Fokusirani ionski curek (FIB) ima premer od 5 nm do nekaj mikrometrov. Ko ga uporabljamo kot mikroskop, je njegova ločljivost nekoliko slabša, kot je ločljivost vrstičnega elek- tronskega mikroskopa, vendar ima bistveno boljši orientacijski kontrast. Z njim lahko odvzemamo ali nanašamo material na i ...
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: nikljeva superzlitina;morfologija;karbidi;boridi;GMR 235;
V tem delu smo raziskali morfologijo karbida MC in borida M3B2 v litem stanju nikljeve superzlitine GMR 235. Normalne in globoko jedkane metalografske vzorce ter tudi elektrolizno ekstrahirane karbide in boride smo opazovali predvsem na vrstičnem elektronskem mikroskopu. Zaradi značilnosti strjevanj ...
Leto: 2002 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Magistrsko delo
Oznake: sežig komunalnih odpadkov;leteči pepel;odpadno steklo;zasteklitev;kristalizacija;steklo;steklokeramika;kemijske lastnosti;fizikalne lastnosti;
Sistem celovitega ravnanja z odpadki vključuje možnost termične izrabe odpadkov kot virov. Po prednostnem redu ravnanja z odpadki je termična izraba odpadkov uvrščena pred odlaganje, zato se v bodoče zaradi nujnega zmanjšanja količin odloženih odpadkov in posledičnega nedoseganja okoljskih ciljev pr ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Strokovni članek
Oznake: aluminij;predpečene anode;pečenje anod;porazdelitev temperature;
Z rednim spremljanjem proizvodnje aluminija v Talumu je bilo ugotovljeno, da so lastnosti predpečenih anod neenakomerne. Iz te neenakomernosti gotovo izhajajo proizvodne težave, ki se izražajo v obliki velike neto porabe anod v elektrolizi B ter v pogostem pojavljanju horizontalnih razpok v anodah e ...
Leto: 1999 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: jekla;pocinkana jekla;difuzijsko žarjenje;trdnost;
Raziskave difuzijskega žarjenja pocinkanega jekla Č.5432
Leto: 1993 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Št. zadetkov: 80
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: