Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 83
Diplomsko delo
Oznake: biosinteza;antraciklini;rak;biotehnologija;medicina;razvoj;uporaba;
Antraciklini so obsežna skupina protirakastih učinkovin, katerim je skupno osnovno tetraciklinsko okostje. Prva derivata antraciklinov, doksorubicin in daunorubicin, sta bila izolirana iz kulture bakterije Streptomyces peucetius že v zgodnjih šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Učinkovine iz skup ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: biotehnologija;poliketidi;biosinteza;PKS;aktinomicete;
Aktinomicete so glavni vir policikličnih aromatskih molekul, poznanih kot poliketidi tipa 2, med katerimi je tudi veliko klinično pomembnih antibiotikov in protirakastih učinkovin. Poliketidi tipa 2, kot so antraciklini, anguciklini in tetraciklini, tvorijo veliko skupino naravnih molekul z raznolik ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: biotehnologija;afinitetna kromatografija;nosilci;ligandi;biotehnološke aplikacije;
V pričujočem delu so predstavljeni osnovni principi afinitetne kromatografije, na podlagi katerih deluje ta ločevalna tehnika in možnosti njene uporabe. Ločevanje molekul je možno zaradi njihovih kemičnih in fizikalnih lastnosti, kar omogoča tvorbo specifičnih povezav z ligandi. To je osnova na podl ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: biotehnologija;streptomicete;topna gojišča;kemijsko definirano gojišče;
Bakterije iz rodu Stretomyces proizvajajo veliko različnih bioloških učinkovin, med katere spadajo različni tetraciklinski antibiotiki, kot na primer oksitetraciklin. Tetraciklini so antibiotiki širokega spektra. Za industrijsko produkcijo oksiteraciklina se uporabljajo netopna kopleksna gojišča, ka ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: aminoglikozidni antibiotiki;ototoksičnost;nefrotoksičnost;biosinteza;mehanizem delovanja;bakterijska odpornost;
Aminoglikozidni (AG) antibiotiki so antibiotiki širokega spektra, zgrajeni iz derivatov ciklitola ter modificiranih sladkorjev. Uporabni so za zdravljenje okužb s po Gramu negativnimi bakterijami. Prav tako AG antibiotiki predstavljajo potencial za zdravljenje genskih bolezni. Problemi njihove upora ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: biotehnologija;metagenomska analiza;sekundarni metaboliti;
Velika večina sodobnih zdravil je bila razvita posredno ali pa neposredno iz naravnih biološko aktivnih učinkovin mikrobnega izvora. Kljub temu zaradi omejitev pri tradicionalni izolaciji in kultivaciji trčimo ob oviro; ocenjujemo, da velika večina od potencialno 1011-1012 mikrobnih vrst še vedno ne ...
Leto: 2020 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: biogospodarstvo;krožno gospodarstvo;kvalitativni intervju;raziskovalne ustanove;kreatorji politik;podjetniki;grozdi;bioosnovani produkti;biomasa;
Leta 2005 se je v Evropski uniji govorilo o biogospodarstvu kot dolgoročni viziji, ki bo omogočila dvig konkurenčnosti, boljše izkoriščanje virov in zmanjšanje ogljičnega odtisa. Biogospodarstvo bo ena izmed ključnih usmeritev evropskih držav v bližnji in daljni prihodnosti. Smernice razvoja je začr ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: bakteriofagi;membranski proteini;izolacija proteinov;fazni diagrami;
Bakteriofag lambda je eden najbolj preučenih in uporabljenih virusov v mikrobni in molekularni genetiki. Koncentracijo lambde v vzorcu najpogosteje določamo z metodo plakov in čeprav je metoda delovno in časovno zahtevna, je možno le na tak način določiti koncentracijo infektivnih bakteriofagov. Zna ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Magistrsko delo
Oznake: aktinomicete;Streptomyces rimosus;tetraciklini;inaktivacija gena;metiltransferaza;oksitetraciklin;
Streptomyces rimosus je pomemben industrijski mikroorganizem, ki proizvaja oksitetraciklin, antibiotik širokega spektra. V medicini in veterini se trenutno uporablja več polsinteznih tetraciklinksih antibiotikov. Zaradi širjenja bakterijske rezistence narašča interes po odkritju novih naravnih tetra ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: biotehnologija;aktinomicete;Saccharopolyspora erythraea;sekundarni metaboliti;makrolidni antibiotiki;eritromicin;rezistenca;proteomika;glutamin sintetaza;
Proteomska analiza eritromicinske rezistence pri bakteriji Saccharopolyspora erythraea
Leto: 2015 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 83
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: