Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 227
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: nasilje;mobing;žalitve;nadlegovanje;delovno okolje;sociološki vidik;
Sociološki vidiki doživljanja verbalnega nasilja zaposlenih v delovnem okolju
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: ženske;znanost;izobraževanje;delo doma;družina;neenakost;slovenska družba;women;science;education;domestic work;family;precarious work;inequality;Slovene society;
The image of a woman in the present Slovene society is still linked to prejudice to set limits and makes her feel bad. Especially, because the environment's opinion contains some certain activities how a woman is incapable of doing or is not able to do them good enough. One of the areas with this be ...
Leto: 2012 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: vzgoja predšolskega otroka;
Nekateri sociološki vidiki celostnega pristopa v vzgoji predšolskega otroka
Leto: 2008 Vir: Repozitorij Univerze na Primorskem (RUP)
Magistrsko delo
Oznake: nasilje;mladostniki;šolsko okolje;praktični pouk;
V magistrskem delu je predstavljeno obdobje mladostništva, ki ga ocenjujemo kot čas velikih sprememb, saj se mladi poleg svoje intenzivne rasti, razvoja na fizičnem in psihičnem področju srečujejo z velikimi družbenimi spremembami. V nadaljevanju so predstavljeni problemi nasilja med mladimi, kjer s ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)
Magistrsko delo
Oznake: samopodoba;samospoštovanje;prekomerna prehranjenost;zdrav način življenja;zdravju škodljivo vedenje;
Telesna samopodoba in samospoštovanje sta pomembna vidika telesnega in duševnega stanja posameznika, saj predstavljata medsebojno povezano celoto. Prekomerna prehranjenost posameznikov pomeni problem sodobnega časa. Skrb za svoje telo, negovanje, vzdrževanje ter upoštevanje prehrambenih navad, ...
Leto: 2012 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Magistrsko delo
Oznake: medicinske sestre;zdravniki;strah;operativni poseg;komunikacija;bolnišnica;zaupanje;
Zadani globalni problem magistrskega dela je bil strah, ki ga pacienti občutijo, medtem ko čakajo na operativni poseg. Psihična priprava pacienta na operativni poseg je zahteven proces, ki pa je ključnega pomena za zmanjševanje strahu pred operacijo. Pri tem ima pomembno vlogo tudi komunikacija, ki ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)
Magistrsko delo
Oznake: stres na delovnem mestu;izgorelost na delovnem mestu;sindrom izgorevanja medicinskih sester;
Področje zdravstva je zelo občutljivo področje in napake so ne le nezaželene, temveč se zdi, da se od zdravstvenega osebja pričakuje nezmotljivost. Takšna pričakovanja pomenijo za zaposlene izjemen pritisk. Ob tem pa država varčuje in vse manj sredstev nameni javnim ustanovam in direktorji teh ustan ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)
Magistrsko delo
Oznake: mobing v zdravstvu;posledice;preprečevanje;komunikacija;organizacija dela;
Mobing je kompleksen in dinamičen pojav, ki močno prizadene posameznika ozir. žrtev psihično in fizično. Je kaznivo dejanje, ki je opredeljeno v številnih zakonih in pravnih predpisih. Mobing pomeni kršitev človekovih pravic. Operacijsko okolje je specifično okolje, z zgodovinsko opredeljeno hierarh ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)
Diplomsko delo
Oznake: sociologija;revščina;socialna izključenost;socialne razlike;potrebe;pomoč;oblike;Karitas;diplomska dela;
Vloga Karitas pri premagovanju revščine v Sloveniji
Leto: 2008 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: pedagogika;psihologija;sociologija;mladi;homoseksualnost;stališča;informiranost;homofobija;diskriminacija;zakonske zveze;diplomska dela;
Stališča mladih do homoseksualnosti
Leto: 2008 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Št. zadetkov: 227
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:Tipologija:

Jezik: