Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 234
Izvirni znanstveni članek
Oznake: beam vibrations;rotor vibrations;temperature effects;mechanics;thermomechanics;
Temperature variations can significantly change the dynamic characteristics of structures. In the presented paper we have studied the clamped isotropic rotor under thermal effects. We have studied aluminium and copper beam. Because the expansion is restrained by the clamping, the beam undergoes inte ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: vibrations of microbeams;vibrations of nanotubes;rotor vibration;thermomechanics;nanomechanics;
Temperature variations can significantly change the dynamic characteristics of macro-, micro- and nano-structures. In the presented article we have studied the microbeams and nanotubes under thermal effects. Microbeams and nanotubes will be very important in the future in the fields of MEMS and NEMS ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: statistična nanomehanika;fononi;termofizične lastnosti;toplotna prevodnost;nanofluidi;statistical nanomechanics;phonons;electron heat transfer;nanofluids;thermal conductivity;thermodynamic properties;mathematical model;
The paper features the mathematical model representing the analytical calculation of phonon and electron heat transfer analysis of thermal conductivity for nanofluids. The mathematical model was developed on the basis of statistical nanomechanics. We have made the detailed analysis of the influence ...
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: hydrogen production;hydrogen consumption;Cu-Cl cycle;S-I cycle;thermochemical cycles;steam methane reforming;
Hydrogen technologies in connection with nuclear power plant
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: thermophysical properties;virial equation;statistical mechanics;
Virial coefficients of higher orders for polar molecules
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: termodinamika;molekulski kristali;matematični model;statistična termodinamika;thermodynamics;molecular crystals;mathematical models;statistical thermodynamics;
Hydrogen is one of the most promising energy sources of the future enabling direct production of power and heat in fuel cells, hydrogen engines or furnaces with hydrogen burners. One of the last remainder problems in hydrogen technology is how to produce a sufficient amount of cheap hydrogen. One of ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Magistrsko delo
Oznake: energetika;raba končne energije;učinkovita raba energije;pralni stroj;energijska nalepka;načrtovanje eksperimentov;
Poraba električne energije v Sloveniji in drugod po Evropi narašča. Z namenom zmanjševanja rasti so zahteve po varčevanju z energijo in vodo vse strožje. Zato so konec preteklega leta v veljavo stopile direktive za uvedbo novih energijskih nalepk za gospodinjske aparate, ki predvsem omogočajo dodaja ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Magistrsko delo
Oznake: toplotna črpalka;ogrevanje;ogrevanje sanitarne vode;optimizacija toplotne črpalke;
Predmet magistrskega dela je analiza optimiziranega načina obratovanja toplotnih črpalk z virom toplote iz zunanjega zraka. V optimiziranem načinu toplotna črpalka prilagaja dnevno obratovanje glede na predvideno zunanjo temperaturo, akumulacijo toplotne energije pa predstavlja gradbena konstrukcija ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Oznake: termodinamika;statistična nano-mehanika;mehanika fluidov;transportne lastnosti;nano-fluidi;prevod toplote;čisti fluidi;matematični model;therodynamics;statistical nano-mechanics;fluid flow;nanofluids;thermal conductivity;pure fluids;mathematical model;
Analytical calculation of nanofluid flow in rectangular mini-channels and micro-channels
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: analysis;ejector;heat flow;oscillation;reconstruction;reliability of production;pump system;motive steam;turbine condenser;
Using steam as an alternative motive fluid in the existing turbine ejector system of the Ljubljana District Heating Plant
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Št. zadetkov: 234
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: