Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 109
Izvirni znanstveni članek
Oznake: reševanje problemov;možganska aktivnost;odrasli;starostne razlike;nevropsihologija;EEG;Lokalizacija;
Analiza možganske aktivnosti ob reševanju problemov je pokazala zmanjšano aktivnost temporalnega dela desne hemisfere pri starejših ljudeh, kar nam pojasni starostni upad spacialnega holističnega procesiranja (Johnson s sodelavci, 1984) in neverbalnega spomina (Janowski, 1993). Nakazujejo se tudi st ...
Leto: 1998 Vir: Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: kognitivni razvoj;razvojna psihologija;reševanje problemov;relativistično mišljenje;metakognicija;strategije;mladostniki;študenti;odrasli;
Namen raziskave je bil ugotoviti razvojne spremembe v nekaterih kognitivnih in metakognitivnih komponentah reševanja slabo definiranih problemov v odrasli dobi. Poskusne osebe štirih starostnih skupin (adolescenti, mlajši odrasli, osebe v zreli odrasli dobi in starejši odrasli) so reševale različne ...
Leto: 1996 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Končno poročilo o rezultatih raziskav
Oznake: vzgoja in izobraževanje;izobraževalni programi;kurikuli;vseživljenjsko učenje;Slovenija;
National report on the implementation of the education and training 2010 work programme : Slovenia
Leto: 2009 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Oznake: vzgoja in izobraževanje;razvojna psihologija;kognitivni procesi;učenje;
How different areas of learning to learn (i. e. cognitive, motivational and emotional self-regulation and self-representation) influence school performance in adolescence and early adulthood : ECER-2007
Leto: 2007 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: razvojna psihologija;metakognicija;metakognitivne ocene;kognitivni razvoj;odraslost;samorefleksija;
V pričujoči študiji smo želeli raziskati razvoj nekaterih področij kognitivnega funkcioniranja - treh različnih tipov rezoniranja in točnost metakognitivnih evalvacij od adolescence do srednje odrasle dobe. V raziskavi je sodelovalo 282 udeležencev iz štirih starostnih skupin: adolescenti, stari 13- ...
Leto: 2005 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: razvojna psihologija;metakognicija;reševanje problemov;kognitivni razvoj;
Metakognicija spada med višje miselne procese, s katerimi posameznik uravnava in kontrolira lastno miselno aktivnost. Nedvomno ima veliko konkretnih in pomembnih učinkov na kognitivne dosežke odraslih in otrok. Vodi nas pri selekcioniranju, evalvaciji kognitivnih nalog, popravljanju napak, izbiri us ...
Leto: 2004 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: metakognicija;učenje učenja;metakognitivna točnost;reasoning;metacognition;metacognitive accuracy;self-regulated learning;
Metacognition belongs to higher-order mental processes and enables us to control, plan and accordingly regulate our own learning and problem solving process. In the present study we researched developmental changes in different reasoning domains and in metacognitive accuracy, which is considered as ...
Leto: 2012 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: psihologija;osnovnošolci;kognitivna samopodoba;učne emocije;doživljanje;čustva;diplomska dela;
V diplomski nalogi je bil namen ugotoviti, katera čustva doživljajo osnovnošolci v zvezi s šolo (t. i. učne emocije), pogostost doživljanja posameznih učnih emocij in počutje osnovnošolcev v šoli. Pri tem me je zanimala vloga spola, starosti in splošnega učnega uspeha. Ugotavljala sem tudi, kakšna j ...
Leto: 2009 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: pedagogika;učenci;motivacija;osnovne šole;srednje šole;učne strategije;povezanost;samoregulacija;učenje;lastni interes;predanost;diplomska dela;
Z empirično raziskavo sem želela odgovoriti na vprašanje, ali obstaja korelacija med notranjo učno motivacijo pri posamezniku in njegovo oceno pomembnosti uporabe kognitivnih in metakognitivnih strategij pri učenju, ki med drugim predstavljata osnovo za samoregulacijsko učenje. V raziskavi, ki je bi ...
Leto: 2009 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: sociologija;psihologija;mladostniki;socialna anksioznost;psihosocialni položaj;samopodoba;vzorci vedenja;diplomska dela;
Diplomsko delo obravnava socialno anksioznost v mladostništvu in njeno povezanost s psihosocialnim položajem mladostnikov in mladostnic v razredu. V teoretičnem delu diplomske naloge je poudarek na opredelitvi, razvoju in vzrokih socialne anksioznosti. Opisane so tudi bistvene značilnosti pojmov, ki ...
Leto: 2009 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Št. zadetkov: 109
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: