Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 163
Diplomsko delo
Oznake: bioinsekticid;Bacillus thuringiensis;insekticidni kristalni proteini;škodljivci;transgene rastline;odpornost;
Bakterijski bioinsekticidi predstavljajo zamenjavo za kemične insekticide, vendar je njihova uporaba omejena, saj ima večina mikrobov ozek spekter delovanja, ki jim omogoča, da ubijejo le določeno vrsto škodljivca. Kristalni insekticidni proteini bakterije Bacillus thuringiensis (Bt), imenovani tudi ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: porotvorni toksini;nanopore;aerolizin;citolizin A;sekvenciranje;detekcija biomolekul;analiza biomolekul;
Napredek raziskav na področju bakterijskih porotvornih toksinov (PFT) je v zadnjem desetletju razkril presenetljivo kompleksnost njihove zgradbe in sestave. Visoka strukturna raznolikost PFT in njihova sposobnost, da tvorijo selektivno in regulirano pot za vodo, ione in vodotopne molekule v biološki ...
Leto: 2020 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: omega-konotoksin;konotoksini;lajšanje kronične bolečine;
Lajšanje bolečin, posebno tistih, katerih vzrok ni viden na telesu, je izziv že od nastanka prvih kultur dalje. Tekom razvoja analgetikov so zdravniki uporabljali razna sredstva, ki so bolnikom lajšala bolečine, problem pa je bil v tem, da so ta sredstva pogosto imela še negativne stranske učinke. N ...
Leto: 2020 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: nanomateriali;celične linije;proteinska korona;
Testirali smo vplive neoplaščenih in z govejim serumskim albuminom (BSA) oplaščenih nanomaterialov (NM) amorfnega ogljika (CB), grafenovega oksida (GO), titanovega dioksida (TiO2) in titanovega dioksida, prevlečenega s polivinilpirolidonom (TiO2 PVP) na celične kulture človeških celic. Površino vsak ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: ekvinatoksin II;veliki unilamelarni vezikli;hemoliza;triptofanska fluorescenca;
Ekvinatoksin II (Eqt II) je proteinski toksin iz konjske morske vetrnice (Actinia equina), ki ga uvrščamo v družino aktinoporinov. Vetrnicam služi za plenjenje in obrambo pred plenilci. Eqt II tvori kationsko selektivne pore v tarčnih lipidnih membranah. Proces tvorjenja pore vključuje vezavo Eqt II ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: MACPF;CDC;metridiolozin;morska vetrnica;
Glede na prgišče člankov objavljenih objavljenih pred štiridesetimi leti, morska vetrnica Metridium senile vsebuje citolitičen protein, ki ga inhibira holesterol. Prav tako naj bi citolitične proteine vsebovala morska vetrnica Alicia mirabilis, njihovo prisotnost nakazujejo medicinska poročila o poš ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: utišanje gena;stefin B;oksidativni stres;sesalske celice;shRNA;transfekcija;
Oksidativni stres je posledica neravnovesja med produkcijo reaktivnih kisikovih spojin in antioksidacijskimi mehanizmi. V celici so prisotni različni antioksidacijski mehanizmi, ki pa niso povsem zanesljivi in ob visokih koncentracijah reaktivnih kisikovih spojin vseeno pride do poškodb v celicah, s ...
Leto: 2019 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Magistrsko delo
Oznake: egerolizini;RahU;ceramid fosfoetanolamin;rojenje;
Protein RahU, ki ga sintetizira bakterija Pseudomonas aeruginosa, uvrščamo v proteinsko družino egerolizinov (Pfam 06355), ki vključuje predstavnike predvsem iz gliv in bakterij. Skupna lastnost glivnih in bakterijskih egerolizinov je njihova vezava na membranske lipide, nekateri izmed njih pa vsebu ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: nanomateriali;AChE;korona;TiO2;SiO2;ZnO;TiOx;SH-SY5Y;
Ob stiku nanomaterialov (NM) z biološkim medijem, površina delca adsorbira molekule iz okolja. Te molekule oblikujejo korono, ki določa lastnosti in vpliv NM v bioloških sistemih. Namen magistrske naloge je bil preveriti vpliv izbranih NM s proteinsko korono na aktivnost encima acetilholinesteraza ( ...
Leto: 2020 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: egerolizini;membranski lipidi;žuželke;
Interakcije egerolizinskega proteina A145 iz plesni Aspergillus niger z membranskimi lipidi
Leto: 2016 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 163
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:

Jezik: