Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 87
Magistrsko delo
Oznake: sintezna biologija;urejanje genoma;družbeni vidiki;ekonomski vidiki;javno mnenje;nove tehnike;
Nove tehnike sintezne biologije in urejanja genoma so ena izmed najbolj obetavnih razvojnih področij naravoslovja v tem trenutku. Vsak razvoj novih tehnik se odvija v določenem družbenem kontekstu, ki lahko vpliva na odnos javnosti in s tem (ne)sprejemanje inova ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: biogospodarstvo;krožno gospodarstvo;kvalitativni intervju;raziskovalne ustanove;kreatorji politik;podjetniki;grozdi;bioosnovani produkti;biomasa;
Leta 2005 se je v Evropski uniji govorilo o biogospodarstvu kot dolgoročni viziji, ki bo omogočila dvig konkurenčnosti, boljše izkoriščanje virov in zmanjšanje ogljičnega odtisa. Biogospodarstvo bo ena izmed ključnih usmeritev evropskih držav v bližnji in daljni prihodnosti. Smernice razvoja je začr ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
Oznake: kmetijstvo;razvoj podeželja;EU;
Paper discusses about the main changes of the EU Rural Development policy and highlights the open issues that refer to its financing and implementation in the period 2007-2013. The paper presents the implications of the recent EU enlargement for implementation of rural development policy in countrie ...
Leto: 2007 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Elaborat, predštudija, študija
Oznake: kmetijstvo;CAP;skupna kmetijska politika;javne razprave;EU;Slovenija;
Synthesis and assessment of the public debate on the reform of the CAP after 2013
Leto: 2012 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa
Oznake: kmetijstvo;podeželje;Slovenija;
Pogled na podeželje v Sloveniji: izzivi slovenskega podeželja 2014-2020
Leto: 2012 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Končno poročilo o rezultatih raziskav
Oznake:
V4-0534
Leto: 0 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Magistrsko delo
Oznake: gensko spremenjeni organizmi;anketni vprašalnik;študenti;naravoslovje;družboslovje;poznavanje;sprejemljivost;
Poznavanje in sprejemljivost gensko spremenjenih organizmov med študenti
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: kmetijstvo;politika;stopnja zaščite;kazalnik NRP;države nekdanje Sovjetske zveze;magistrske naloge;
Države z ukrepi kmetijske in zunanjetrgovinske politike pomembno oblikujejo poslovno okolje v kmetijstvu. Neto učinke podpor in dajatev, ki jih je deležno kmetijstvo, merimo z različnimi kazalniki stopnje zaščite. V nalogi smo se osredotočili na merjenje stopnje zaščite posameznih kmetijskih proizvo ...
Leto: 2021 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Video in druga učna gradiva
Oznake: kmetijstvo;razvoj podeželja;politika;
Politike ruralnog razvoja
Leto: 2007 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: regije;regionalni razvoj;prebivalstvo;kmetijstvo;podježelje;razvoj;agrarna politika;strukturni skladi;subvencije;raziskave;analiza;
Razlike v razvitosti območij glede na gostoto poseljenosti in upoštevanje tega kriterija pri izvajanju razvojnih politik v kmetijstvu
Leto: 2007 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 87
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:

Jezik: