Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 25
Diplomsko delo
Oznake: kvantni Hallov pojav;kvantni anomalni Hallov prevodnik;topološki izolatorji;kvantni balistični transport;mezoskopska fizika;
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)
Oznake: XFEL;simulacije;mikrocurki s plinom;metoda fundamentalnih rešitev;
Leto: 2016 Vir: Repozitorij Univerze v Novi Gorici (RUNG)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: mešani oksidi NiO-YSZ;zgorevalna sinteza;analiza EGA;
Mešani kovinski oksidi na osnovi NiO-YSZ so bili pripravljeni z metodo zgorevalne sinteze iz ustreznih citratno-nitratnih izhodnih snovi. Na dinamiko zgorevalne sinteze ima odločilen vpliv začetno molsko razmerje med citratom in nitratom. Vpliv začetnega molskega razmerja na potek zgorevalne reakcij ...
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: anorganska tehnologija;priprava materiala;visokotemperaturne gorivne celice;SOFC;sol-gel sinteza;zgorevalna sinteza;precipitacija;mikrostruktura;električne lastnosti;anodni kompoziti Ni-YSZ;nikelj;nikljevi oksidi;itrij;cirkonij;
Primerjava različnih metod priprave kompozitnih materialov Ni-YSZ za visokotemperaturne gorivne celice: vpliv načina priprave in eksperimentalnih pogojev na mikrostrukturne lastnosti končnih, dobljenih kompozitov
Leto: 2002 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Ni-YSZ kompozitni materiali;sestava reakcijske zmesi;pH reakcijske zmesi;velikost aglomeratov;
Kompozitne materiale Ni-YSZ smo pripravili po gel-precipitacijski metodi na osnovi preliminarnih poskusov priprave čistih cirkonijevih, itrijevih in nikljevih gelov. Povprečna velikost aglomeratov v suspenziji z višanjem končne pH-vrednosti suspenzije in temperaturo pada kot posledica stabilizacije ...
Leto: 2001 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: kompozitni materiali;visokotemperaturne gorivne celice;anodni kompoziti Ni-YSZ;sol-gel sinteza;porozne plasti;
Bistven mikrostrukturni pogoj za anodno plast v SOFC je, da ima poleg izraženih elektrokatalitskih lastnosti in stabilnosti pri obratovalni temperaturi tudi primerno poroznost in permeabilnost za transport reaktantov in produktov elektrokemijske reakcije. Anodno plast z relativno veliko poroznostjo ...
Leto: 2000 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: anorganska tehnologija;SOFC;sol-gel;precipitacija;sintranje;SEM analiza;nikljevi oksidi;elektrolit SOFC;elektronska mikroskopija;električna prevodnost;kosintrani materiali;anoda SOFC;
Nadaljuje se kot: Materiali in tehnologije
Leto: 1998 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: kompozitni materiali Ni-YSZ;SOFC;gelska-precipitacija;mešanje;
Kompozitne materiale niklja in z itrijevim oksidom stabiliziranega cirkonijevega oksida (YSZ) smo pripravili na dva načina, t.j. z mešanjem nikljevega oksida oziroma finega nikljevega prahu z YSZ prahom ali z metodo gelske-koprecipitacije iz vodnih raztopin odgovarjajočih kloridov z amoniakom. Produ ...
Leto: 1998 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: anorganska tehnologija;mešani gel-precipitati niklja, cirkonija in itrija;električne lastnosti;mikrostruktura;impedančne (AC) meritve;
Priprava Ni-YSZ kompozitnih materialov za visokotemperaturne gorivne celice
Leto: 1997 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Druge monografije in druga zaključena dela
Oznake: zborniki;elektronske knjige;
Leto: 2016 Vir: Univerza v Novi Gorici (UNG)
Št. zadetkov: 25
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:Jezik: