Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 56
Izvirni znanstveni članek
Oznake: leksikografija;slovarji;slovenščina;sociolingvistika;zgodovina jezika;zgodovina slovenskega jezika
As metalinguistic works dictionaries have three roles: symbolic, material and utilitarian. In the tradition of Slovene dictionary writing the latter is not the prevailing role, a fact that can be understood only on a cultural-historical and political-historical background. The consequence of this is ...
Leto: 2009 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Jezik i identiteti;mednarodna srečanja;Split;uporabno jezikoslovje
Leto: 2006 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: jezikovne situacije;slovenščina;sociolingvisitka
Leto: 2006 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: korpusno jezikoslovje;ocene in poročila;Študije o korpusnem jezikoslovju;zborniki
Leto: 2005 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: 1955/2005;bibliografije;Jezik in slovstvo;revije;slavistika;slovenistika;uredniki
Leto: 2005 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: slovenska književnost;slovenska poezija;literarne študije;pravopis;
Leto: 1995 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Roman Jakobson: Lingvistični in drugi spisi
Leto: 1991 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: slovenščina;slovenska jezikovna skupnost;ilirizem;Kraljevina Jugoslavija;1918;
Slovenska jezikovna skupnost se je po l. 1918 začela razvijati v drugačnih razmerah kot dotlej; slovenščina se je statusno okrepila v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, v sosednjih državah pa je skupnost kljub mednarodnim obljubam doživljala asimilacijske pritiske. Vse te izkušnje in preizkušnj ...
Leto: 2018 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: slovenščina;slovenska jezikovna skupnost;jezikovna samozavest;jezikovna odgovornost;jezikovna politika;jezikovno načrtovanje;
Kako se je spremenila slovenska jezikovna skupnost v zadnjih sto letih, odkar je zaživela v prvi obliki suverene državnosti slovenskega naroda pa do svoje sedanje podobe po skoraj tridesetletnem obstoju samostojne Slovenije in petnajstletnici njene vključenosti v Evropsko unijo? Lahko rečemo, da je ...
Leto: 2019 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: slovenščina;jezikovni kontinuum;jezikovna zvrstnost;sociolingvistika;
Posamezni jezik lahko pojmujemo kot celovit kontinuum vseh različnih sporazumevalnih praks, ki potekajo ali vsaj želijo potekati v tem jeziku. Kriterij jezikovne intence nastopi takrat, ko odpovejo drugi, vsaj na videz trdni formalni kriteriji. Pojmovanje jezika kot kontinuuma omogoča celovit, vklju ...
Leto: 2020 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Št. zadetkov: 56
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:Tipologija:

Jezik: