Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 81
Druge monografije in druga zaključena dela
Oznake: industrijska mikrobiologija;biokemijska tehnika;biotehnologija;celice;kinetika;sterilizacija;visokošolski učbeniki;
Računske vaje pri predmetu Industrijska mikrobiologija : zbrano gradivo
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: kemijska procesna tehnika;visokotlačna tehnologija;superkritični CO2;encimstske reakcije;proteinaza;Carica papaya lateks;chemical processing;high pressure technology;supercritical CO2;enzymatic reactions;proteinase;Carica papaya latex;
In the presented work, reaction parameters for hydrolysis of casein, catalyzed by Carica papaya latex at atmospheric and high pressure, were optimized. Casein is a remarkably efficient nutrient, supplying not only essential amino acids, but also some carbohydrates, calcium, phosphorus and therefore ...
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: encimske reakcije;superkritični CO2;visoki tlaki;stabilnost encimov;visokotlačni reaktorji;enzymatic reactions;supercritical carbon dioxide;high-pressure;enzyme stability;hhigh-pressure reactors;
Enzymes may act in different solvent systems. Water as the solvent in vivo may be replaced partially or mostly with other solvents, such as micro-emulsions, organic solvents, reversed micelles, ionic liquids and supercritical fluids (SCFs).Several types of enzymatic reactions were performed in SCFs. ...
Leto: 2007 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: ekstremofilne glive;superkritični fluidi;superkritični ogljikov dioksid;diplomska dela;
Namen diplomskega dela je proučevanje preživetja različnih glivnih kultur po izpostavitvi superkritičnemu CO2 (SC CO2) v primeru rasti na običajnem gojišču (MEA) in na gojišču z znižano vodno aktivnostjo (z dodano soljo - MEA + 10 % NaCl). Dodatek soli pri glivah povzroči nastanek debelejših celični ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake:
Etična problematika pri upravljanju s človeškimi viri - dileme sodobnega časa
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Diplomsko delo
Oznake: Slovenija;turizem;hotelirstvo;podjetje;Hotel Cerkno;zadovoljstvo;meritve;raziskave;analiza;
Leto: 2009 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: kadrovski strokovnjaki;etične dileme;upravljanje s človeškimi viri;vloga upravljanja;organizacija;
Douglas Renwick (2003) said that the personnel function plays the role of guardian of employeesʼ wellbeing, but on the other hand, he said that personnel managers also tamper with the wellbeing of employees. Looking at Renwickʼs theory through Ulrichʼs model of personnel managers as guardians of emp ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Diplomsko delo
Oznake: S. cerevisiae;visok tlak;ekstrakcije;superkritični ogljikov dioksid;
Saccharomyces cerevisiae sodi v razred kvasovk, ki spadajo v kategorijo gliv. V nasprotju z Escherichia coli in ostalimi bakterijami ima S. cerevisiae celično jedro in citoplazmatske organele. S. cerevisiae je prvi eukariot, ki so mu določili genom in predstavlja odličen modelni sistem za proučevan ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: zamreženi encimski skupki;amilaza;mrežni povezovalec;glutaraldehid;
Delo opisuje sintezo aktivnih encimskih skupkov ali agregatov iz encima α — amilaze in postopek zamreženja le — teh z glutaraldehidom, z namenom priprave končne oblike stabilnih zamreženih encimskih skupkov ali na kratko CLEAs. V splošni praksi je postopek priprave zamreženih encimskih skupkov razde ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: konvencionalna ekstrakcija;rdeča pesa;celokupni fenoli;celokupni flavonoidi;antioksidativna aktivnost;
S predhodno termično obdelavo in liofilizacijo smo stabilizirali vzorce. Z metodo konvencionalne šaržne ekstrakcije smo pripravili ekstrakte iz različno obdelanih vzorcev rdeče pese. Ekstrakcijo smo izvajali pri konstantnem mešanju na magnetnem mešalu, pri sobni temperaturi, zavarovano pred vdorom d ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Št. zadetkov: 81
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: