Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 114
Magistrsko delo
Oznake: termogravimetrična analiza;jajčne lupine;kalcijev karbonat;atomska absorpcijska spektrometrija;magistrske naloge;
V magistrski nalogi smo določili vsebnost Ca, Mg in P v jajčni lupini. Namen magistrskega dela je bil preučiti, ali imata način vzreje kokoši in vrsta perutnine (prepelice in race) vpliv na mineralno sestavo jajčne lupine. S statističnim programom R smo primerjali vsebnosti Ca, določenega s titracij ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: materiali;anorganska kemija;nanotehnologija;material science;inorganic chemistry;nanotechnology;
Nickel and cobalt sulfides are promising materials in different cutting-edge research areas like solar cells, supercapacitors, catalysts, and electrode materials. Nickel and cobalt sulfides with various stoichiometries have been synthesized sonochemically from $Ni(CH_3COO)_2$ ∙ $4H_2O$, $Co(CH_3COO) ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Video in druga učna gradiva
Oznake: anorganska kemija;laboratorijske vaje;navodila za vaje;
Vaje iz splošne in anorganske kemije : navodila za vaje
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: digitalna obdelava slik;morfometrija;oslonilne točke;meljaki voluharic;
Avtomatsko določanje oslonilnih točk zobov voluharic iz slikovnega materiala : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
Leto: 2007 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Diplomsko delo
Oznake: diplomske seminarske naloge;kemija;termična analiza;metode;
Glavni cilj diplomske naloge je bil odkriti kakovost znanja v osnovni šoli pri naravoslovnih predmetih (biologija in naravoslovje) s pomočjo testov znanja, ki so ključnega pomena pri preverjanju znanja. V raziskavo so bili vključeni testi znanja, ki so jih sestavili učitelji biologije in naravoslovj ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: sonokemija;sonokemične reakcije;zlato;sulfidi;sonokemijska sinteza;nanostrukture;sonochemistry;sonochemical reactions;gold;sulfides;sonochemical synthesis;nanostructures;
We report a new synthesis of ▫$Au_2S_3$▫ by a sonochemical reaction between ▫$Au(CH_3COO)_3$▫ and S in decalin at room temperature in nitrogen atmosphere. When gold acetate is sonicated under similar conditions without the presence of sulfur, nanocrystalline gold is formed. The products were charact ...
Leto: 2003 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: kemija;klor;klorove spojine;diplomske seminarske naloge;
Klor je rumeno zelen plin, ki se nahaja v 3. periodi VII. skupine periodnega sistema. Klor je dve atomska molekula, kjer sta atoma povezana z nepolarno kovalentno vezjo. Leta 1810 ga je odkril znani angleški kemik Humphy Davy. Klor je izredno nevaren halogen, saj že v zelo majhnih koncentracijah dra ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: viskoznost;reologija;regresija;matematični modeli;diplomske naloge;
V podjetju Henkel Maribor d.o.o., ki je del mednarodnega koncerna Henkel, se v procesu razvoja kozmetičnih izdelkov izvajajo številne analize na polizdelkih, saj se lahko le tako zagotovi čim večja kakovost končnega izdelka. Ena izmed takšnih analiz je tudi spremljanje viskoznosti v obdobju 12. ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: kemija;polimeri;membrane;polimerizacija;emulzije;zamreženi polimeri;termične lastnosti;polistiren;diplomska dela;
Z uporabo emulzijske polimerizacije smo sintetizirali porozne polihipe membrane s 5 % zamreženjem. Uporabili smo monomere stiren, divinilbenzen in 2-etilheksil akrilat. Divinilbenzen je služil kot zamreževalec, 2-etilheksil akrilat je bil dodan kot snov za povečanje plastičnosti, kot iniciator smo u ...
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: kemija;sonokemija;metode;ultrazvok;ultrazvočne sonde;akustika;kavitacija;difraktometer;rentgen;mikroskopija;srebrovi sulfidi;srebrovi selenidi;srebrovi teluridi;diplomska dela;
Sonokemijske sinteze srebrovih halkogenidov : diplomsko delo
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Št. zadetkov: 114
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:Jezik: