Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 109
Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa
Oznake: e-izobraževanje;slovenščina;IKT;
E-slovenščina danes in ju3
Leto: 2011 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: jezikovna kultura;televizija Slovenija;knjižni jezik;nacionalna identiteta;osebna identiteta;
Prizadevanje za dvig in vzdrževanje jezikovne kulture je ena izmed najpomembnejših nalog sodobnega časa v slovenskem jezikovnem okolju. K popularizaciji jezikovne kulture so zavezani vsi mediji, še posebej nacionalna radiotelevizija s svojim statusom javnega zavoda posebnega kulturnega in nacionalne ...
Leto: 2010 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: bolonjska reforma;Filozofska fakulteta (Maribor);prenova;slovenistika;študijski programi
Leto: 2008 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: slovenščina;narečja;slovenska narečja;glasoslovje;naglasoslovje;Zabukovje nad Sevnico;
Leto: 2004 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: jezikoslovje;slovenščina;fonologija;fonološki opisi;narečja;slovenska narečja;Stržišče;
The Štajersko dialect in Posavje is one of the least researched Slovenian dialects. It is considered as a transitional dialect because it combines older Dolenjsko and newer Štajersko dialectal features. In the form of a phonological description this article presents the phonology and the stress patt ...
Leto: 2001 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: ocene knjig;slovenščina;knjižni jezik;pogovorni jezik;jezik medijev;jezikovna norma;
Leto: 2014 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: slovenščina;dialektologija;sevniško-krški govor;nemestno okolje;samostalniške končnice;
Govor večjih krajev zaradi različnih vzrokov običajno teži k nadnarečnosti. Prispevek prikazuje razlike v rabi končnic samostalnikov vseh treh spolov glede na knjižne oblikoslovne paradigme, upoštevajoč mestno okolje treh izbranih regionalnih središč in njihovega nemestnega zaledja sevniško-krškega ...
Leto: 2013 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Ni določena
Oznake:
The article presents a new method in the research of spoken dialectal corpora. The computer applications and the findings of instrumental phonetics have enabled the development of an instrumental-aural method for the analysis of spontaneous Slovene dialectal phonemes and prosodie features in terms o ...
Leto: 2015 Vir: ZRC SAZU
Ni določena
Oznake:
The Štajersko dialect in Posavje is one of the least m researched Slovenian dialects. It is considered as a transitional dialect q because it combines older Dolenjsko and newer Štajersko dialectal ^ features. In the form of a phonological description this article presents the phonology and the stres ...
Leto: 2015 Vir: ZRC SAZU
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Alenka Valh Lopert, Med knjižnim in neknjižnim na radijskih valovih v Mariboru, Maribor: Študentska založba Litera, 2013, 336 str.
Leto: 2015 Vir: ZRC SAZU
Št. zadetkov: 109
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: