Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 135
Bibliografija, kazalo ipd.
Oznake: folkloristika;etnologija;etnologinje;slovenistke;bibliografije;
Ob šestdesetletnici izredne profesorice dr. Marije Stanonik
Leto: 2008 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: jezikoslovje;slovenščina;dialektologija;frazeologija;besedoslovje;izposojenke;narečno besedje;prleški govori;panonska narečja;
V prispevku so predstavljene izposojenke v narečnih vinogradniških poimenovanjih gomilskega in kapelskega prleškega govora. Od 549 zbranih poimenovanj jih je 95 (17,3%) prevzetih iz tujih jezikovnih sistemov. Največ jih je germenskega in romanskega izvora, zlasti za poimenovanje trte in vina, bolezn ...
Leto: 2006 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: slovenščina;dialektologija;slovenskogoriško narečje;glasoslovje;
Glasoslovni razvoj v slovenskogoriškem narečju
Leto: 2003 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: jezikoslovje;slovenščina;fonologija;fonološki opisi;Negova;narečja;slovenska narečja;
Fonološki opis govora pri Negovi (SLA 367)
Leto: 2003 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: dialektologija;slovenska narečja;slovenskogoriško podnarečje;fonetika;soglasniki;
While the development of vowels in the Eastern Slovenske gorice subdialect differs from the Western one in preserving quantitative oppositions, the consonant system shows no significant differences. It contains the sonorants l, r, m, n, j, j, v (with the allophonic variants f and u) and the non-sono ...
Leto: 2002 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: jezikoslovje;slovenščina;fonologija;fonološki opisi;narečja;slovenska narečja;
Fonološki opis govora na Zgornji Velki (SLA 364)
Leto: 2002 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: jezikoslovje;slovenščina;fonologija;fonološki opisi;narečja;slovenska narečja;
Fonološki opis govora pri Sv. Ani na Kremberku v Slovenskih goricah
Leto: 2001 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: slovenščina;slovenska narečja;panonsko narečje;slovenskogoriški govori;Voličina;Črešnjevci;
Voličinski govor spada k zahodnemu, črešnjevski pa k vzhodnemu slovenskogoriškemu narečju, širše k panonski narečni skupini. Slovenskogoriško narečje ne pozna tonemskih nasprotij, zahodno slovenskgoriško narečje tudi ne kolikostnega nasprotja, saj so se staro in novoakutirani samoglasniki v nezadnji ...
Leto: 1999 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: jezikoslovje;slovenščina;fonologija;narečja;slovenska narečja;Radenci;
Radenci danes niso več več točka v mreži za SLA. Kraj, ki je bil v Ramovševi mreži oštevilčen s številkami 279, 290 in 304 (Benedik 1999: 109), je ob preureditvi mreže izpadel. Ker je raziskava slovenskogoriškega narečja (Koletnik 1999: 1-433) pokazala, da so radenci še zadnja vzhodna točka, kjer se ...
Leto: 2000 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: slovenščina;panonsko narečje;slovenskogoriško narečje;Ceršak;
Zahodno slovenskogoriško narečje, kamor spada cešaški govor, uvrščamo v panonsko narečno skupino, Značilna zanj sta izguba tonemskih nasprotij in poznejše daljšanje starih skrajšanih in kratkih novoakutiranih samoglasnikov, Zato se danes razlikujejo odrazi za te akutirane in stalno dolge samoglasnik ...
Leto: 1999 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Št. zadetkov: 135
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: