Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 126
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: vzgoja in izobraževanje;kurikularne reforme;gimnazija;učni načrti;Slovenija;education;curricular reform;grammar school;Slovenia;
In the first part of the article revelations of curriculum theory about modernizing syllabi are presented. In the second part of the article, the results of the empirical research are presented. The aim of the study was to determine the gains of curriculum reform and to alert on the problems that ar ...
Leto: 2010 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Video in druga učna gradiva
Oznake: vzgoja in izobraževanje;didaktika;metode dela;cilji;ocenjevanje;učno gradivo;učenje na daljavo;študijsko gradivo;
Didaktika : distance learning
Leto: 2008 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Video in druga učna gradiva
Oznake: vzgoja in izobraževanje;timsko delo;timski pouk;didaktika;študijsko gradivo;
Timsko delo v osnovni šoli
Leto: 2007 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Oznake: vzgoja in izobraževanje;Slovenija;šolski sistem;prenova pouka;osnovne šole;
Renovation of education in the primary school in the Republic of Slovenia
Leto: 2003 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: razredni pouk;pouk;osnovne šole;razredna stopnja;razgovor;metoda;vprašanja;pomen;klasifikacija;spraševanje;strategija;opazovanje;diplomska dela;
Metoda razgovora pri pouku na razredni stopnji osnovne šole : diplomsko delo
Leto: 2009 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: razredni pouk;razredniki;vodenje;socialne skupine;medosebni odnosi;razredne ure;diplomska dela;
Razrednik in njegovo vodenje razreda je naslov diplomskega dela, s katerim sem želela bolje spoznati delo razrednika in njegovo vodenje razreda. Namen raziskave je ugotoviti mnenje razrednikov o njihovi usposobljenosti za vodenje razreda, njihovo počutje v vlogi vodje razreda ter njihove značilnosti ...
Leto: 2009 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: razredni pouk;osnovne šole;Ljutomer;učenci;učni uspeh;učenje;učitelji;družina;diplomska dela;
Diplomsko delo posveča pozornost dejavnikom uspešnega učenja in učnega (ne)uspeha. V teoretičnem delu so predstavljeni številni dejavniki uspešnega učenja, ki posredno ali neposredno vplivajo na otroka, njegovo učenje in učno uspešnost. Predstavljeni so dejavniki, ki izvirajo iz učenca samega in tis ...
Leto: 2009 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: razredni pouk;učitelji;profesionalni razvoj;značilnosti;faze;modeli;dejavniki;pojmovanja;prepričanja;strokovno izpopolnjevanje;diplomska dela;
Diplomsko delo z naslovom Profesionalni razvoj učiteljev razrednega pouka opredeljuje profesionalni razvoj učiteljev, njegove bistvene značilnosti, faze in modele ter dejavnike, ki vplivajo nanj. V empiričnem delu smo ugotovili, v kolikšni meri so učitelji razrednega pouka procesno orientirani v svo ...
Leto: 2009 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: razredni pouk;razredniki;vloga;razredna stopnja;osnovne šole;vrednote;diplomska dela;
Namen diplomskega dela je preučiti vlogo razrednika kot nosilca vzgoje pri učencih na razredni stopnji osnovne šole. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in empiričnega. V teoretičnem delu je predstavljen lik razrednika, temeljne vloge razrednika (pedagoška, organiza ...
Leto: 2009 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: razredni pouk;socialne igre;pouk;prvo triletje;osnovne šole;socializacija;učne ure;artikulacija;diplomska dela;
Socialna igra je ciljno naravnano učenje. Njen osnovni namen je socialno učenje. V socialnih igrah razvijamo intelektualno, emocionalno in socialno plat otrokove osebnosti. Pri socialnih igrah učenci prihajajo v medsebojni stik, se povežejo med seboj, med njimi se razvije solidarnost. Socialne igre ...
Leto: 2010 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Št. zadetkov: 126
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:

Jezik: