Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 62
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: govorjeni diskurz;pogovarjanja;šaljivo;smeh;pragmatika;konverzacijska analiza;
Med vsakdanjimi pogovarjanji zaseda šaljenje oz. šaljivo komuniciranje pomembno mesto. Poleg vljudnosti sodijo šaljive dejavnosti, ki so najučinkovitejše v sproščenem vzdušju, med temeljne oblike implikativnega komuniciranja, katerih namen in smisel sta močno odvisna od okoliščin konkretnega pogovar ...
Leto: 2011 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: slovenščina;dvogovor;dvogovorno dejanje;tvorčeva namera;opravičevanje;diskurz;
Prispevek skuša z zbranim gradivom o jezikovnih (in vedenjskih) vzorcih opravičevanja pokazati na večfunkcijskost dvogovornih dejanj kot eno od temeljnih predpostavk za ustvarjanje koherence v dvogovoru in tako opozoriti na neustrezno razumevanje opravičila kot dejanja s prevladujočo zgolj povezoval ...
Leto: 2010 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: jezikoslovje;besedoslovje;diskurz;govorni dogodek;dvogovor;razgovor;pogovor;slovenščina;
Prispevek posega na široko področje jezikovnega in ne jezikovnega medsebojnega vplivanja in delovanja v ozkem, izbranem krogu udeležencev, torej na področje govornih dogodkov, v katerih nastaja ožjeinteresni, posredni ali neposredni, eno- ali obojesmerni dvogovor. Posebna pozornost bo namenjena prav ...
Leto: 2009 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: jezikoslovje;skladnja;besedilna skladnja;skladnja govorjenega besedila;besedilotvorna sredstva;pogovorni jezik;mariborski pogovorni jezik;
Namen razprave je prikazati nekatere razlike med vnaprej pripravljenim govorjenim in spontanim govorjenim besedilom glede na skladenjsko strukturo in izbor besedilotvornih sredstev ter tako tudi potrditi razlike med zapisanim in govorjenim jezikom. Razprava je nastala na podlagi analize gradiva, pos ...
Leto: 2004 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: pragmatično jezikoslovje;besediloslovje;
Leto: 2004 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: slovenščina;eksplicitno;implicitno;komuniciranje;nanašanjska zaporedja;sosledni pari;
Zaporedja v diskurzu se oblikujejo kot posledica realizacije možnih korakov udeležencev in se odražajo na besedilni ravni - ugotavljamo besedilnost jezikovno realiziranega - in v potekanju komuniciranja. Oboje je v službi enega: s kar najmanj truda in naprezanja napraviti kar najboljši vtis za ustva ...
Leto: 2013 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: politično jezikoslovje;predvolilni govori;državnozborske volitve;slovenščina;
Prispevek analizira, kako sta skušala Janez Janša in Borut Pahor v svojih predvolilnih govorih na volitvah 2008 prepričati volivce. Z jezikoslovčevega vidika so bili v ta namen zbrani, transkribirani in analizirani nekateri njuni predvolilni govori ali deli teh govorov. Pokazalo se je, da so razlike ...
Leto: 2011 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: slovenščina;besedilo;diskurz;besedilnost;koneksija;kohezivnost;
Semiotika razume besedilo kot sestavljeni znak, raziskovan s semantičnega, skladenjskega in pragmatičnega vidika. Slednji vključuje jezikovnega uporabnika, saj le njemu označevalec evocira označenca in obratno. To je smiselno upoštevati tudi pri analizi kohezivno-konektorskih jezikovnih sredstvih ko ...
Leto: 2015 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Ni določena
Oznake:
Spoken language employs several means of establishing and maintaining contact which may be called introductory elements. They explicitly mark the beginning of a conversation, a new topic or conversational replies (sequences). They signal the beginning of communication and in this way the initiator d ...
Leto: 2015 Vir: ZRC SAZU
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Slovene language;discourse;conversation;direct dialogue;transcription;prosody;
Prispevek skuša pokazati na moč sporočenega kot posledico prepletenosti jezikovnega in nejezikovnega zlasti v neposrednih govorjenih dvogovorih in na pri transkribiranju teh dvogovorov nastale raziskovalčeve težave kot posledice težnje po popolnosti zapisa, saj naj bi popolna, teoretično nenevtralna ...
Leto: 2010 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Št. zadetkov: 62
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:

Jezik: