Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 71
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Oznake: religija;sociološke teorije;
Racionalne podlage religije
Leto: 2007 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: sociološke teorije;racionalna izbira;teorija racionalne izbire;religija;
Članek je zastavljen kot predstavitev temeljnih tez sociološke teorije racionalne izbire, ki se v zadnjem času vse uspešneje aplicira tudi na področju sociologije religije. Gre za razmeroma mlad teoretični pristop k raziskovanju religije, ki (tudi) religijsko vedenje posameznikov obravnava kot prete ...
Leto: 2007 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: sociologija;religija;mladi;trendi;študenti;sekularizacija;katolištvo;novodobne duhovnosti;okultizem;diplomska dela;
Namen diplomskega dela je ugotavljanje trendov na področju religijskih predstav mariborskih študentov sociologije v obdobju 2002-2010. Pri tem avtorica izhaja iz temeljnih scenarijev, ki so se glede trendov na področju religioznosti v pozno-modernih družbah izoblikovali v sodobni sociološki literatu ...
Leto: 2010 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: sociologija;študentsko delo;Slovenija;motivacija;preživetje;financiranje;starši;neodvisnost;izkušnje;socialno mreženje;delodajalci;stiki;Maribor;diplomska dela;
Diplomska naloga se ukvarja z raziskovanjem motivacijskih faktorjev študentskega dela v Sloveniji, natančneje na Filozofski fakulteti v Mariboru. Z metodo ankete je bilo preverjenih pet hipotez, ki se nanašajo na stopnjo pomembnosti posameznih motivov za študentsko delo, njihovo medsebojno povezanos ...
Leto: 2010 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: sociologija;teologija;islam;katolištvo;žensko vprašanje;ženske;družbena vloga;pripadnost;vera;religija;spolne vloge;neenakopravnost;diplomska dela;
Namen diplomskega dela je ugotoviti, ali (ne)pripadnost katolištvu ali islamu vpliva na stališča glede družbene vloge žensk. Pri tem avtorica izhaja iz strokovne literature različnih avtorjev (Franzmann, Jogan, Inglehart in Norris), ki navajajo, da obstaja korelacija med religijo in podrejenim polož ...
Leto: 2010 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: sociologija;psihologija;paranormalni pojavi;vera;blodnjavost;korelacija;duševno zdravje;duševne bolezni;študenti;diplomska dela;
V diplomskem delu smo poskušali ugotoviti vpliv psiholoških podlag na vero v paranormalne pojave. V postopku raziskovanja smo se usmerili predvsem na stališče, ki so ga večkrat podprle tudi raziskave iz tujine (npr. Rawcliffe, 1959; Peters, 1999; Aird 2009). To namreč izhaja iz predvidevanja, da je ...
Leto: 2010 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: sociologija;teologija;Katoliška cerkev;mladi;Slovenija;religija;ponudba;sekularizacija;gibanja;združenja;društva;skupine;diplomska dela;
V Sloveniji je v prejšnjem stoletju prišlo do sekularizacije. V veliki meri je zajela Katoliško cerkev. Med leti 1980 in 2010 se je v Katoliški cerkvi spremenila religijska ponudba kot odziv na izzive sekularizacije. Pregled dogajanja za mlade od 15. do 29. leta je pokazal, da se Katoliška cerkev sp ...
Leto: 2011 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: religija;katolištvo;rimskokatoliška cerkev;Slovenija;Hrvaška;tranzicija;analize;diplomska dela;
Diplomsko delo obravnava razlike glede značilnosti in družbene umeščenosti katolištva v Sloveniji in na Hrvaškem. Zgodovinsko primerjalna metoda je na podlagi zgodovinskih dejstev potrdila naslednje hipoteze: (1) kar zadeva družbeno vlogo katolištva, razlike med slovensko in hrvaško družbo izvirajo ...
Leto: 2012 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: morala;kateheza;Verniki;
Avtorja proučujeta strukturo dejanske katoliške morale med študentkami in študenti (N= 1.325) v Sloveniji, leta 2002. Izhodiščno sta oblikovana dva skupka trditev: prvi se nana{a na tradicionalno katekizemsko moralo, ki se osredotoča na grešno vedenje, drugi pa je prevzet iz (domnevno) Jezusovih sta ...
Leto: 2003 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Diplomsko delo
Oznake: sociologija;teologija;religija;krščanstvo;islam;narava;okoljska kriza;diplomska dela;
Od pojava ekološke krize raziskovalci poudarjajo, da religije pomembno vplivajo na človekov odnos do okolja. V diplomskem delu sem se osredotočila na dve največji svetovni religiji, krščanstvo in islam, in skušala ugotoviti, katere okoljske vrednote sta posredovali svojim vernikom v preteklosti in k ...
Leto: 2013 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Št. zadetkov: 71
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: