Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 68
Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: protitrombotično zdravljenje;dabigatran;onkologija;
Laboratorijske preiskave pri protitrombotičnem zdravljenju
Leto: 2020 Vir: Onkološki inštitut Ljubljana (OI)
Diplomsko delo
Oznake: hemostaza;agregometrija;trombociti;
Vpliv predanalitskih dejavnikov na agregacijo trombocitov
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Magistrsko delo
Oznake: Dabigatran Idarucizumab Test tvorjenje trombina Presejalne koagulacijske preiskave (APTČ;PČ in TČ);
Neposredna peroralna antikoagulacijska zdravila (NO-AK) med katere sodi neposredni zaviralec trombina dabigatran (Pradaxa®), imajo številne prednosti pred antagonisti vitamina K, kot so manj številne interakcije z zdravili in hrano, širše terapevtsko okno, kar omogoča fiksni odmerek zdravila in s te ...
Leto: 2020 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Diplomsko delo
Oznake: sadjarstvo;jablana;Malus domestica;plodovi;pridelek;redčenje plodov;ročno redčenje;
Pridelek jablane (Malus domestica Borkh.) sorte 'Idared' pri različno obremenjenih drevesih
Leto: 2011 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: podjetje;poslovanje podjetja;uspešnost poslovanja;kvaliteta;standardi;ISO 9000;spremembe;raziskave;analiza;
Novosti in učinki uvajanja ISO standardov
Leto: 2004 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Magistrsko delo
Oznake: Slovenija;avtomobilska industrija;podjetje;Arsed;poslovanje podjetja;nabava;poslovni proces;dobavitelji;planiranje;izboljšave;spremembe;
Analiza nabavne službe
Leto: 2012 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Diplomsko delo
Oznake: motiv;motivacija;motivacijska teorija;
Motiviranje zaposlenih v računovodski službi MORS : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
Leto: 2007 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: textile dyeing;vat dyes;sulphur dyes;reduction;oxidation;catalysis;ecology;organic agents;electrochemistry;ultrasound;magnetic field;UV application;biotechnology;
This article gives a summary of the most commonly used ecologically unfriendly processes for the reduction and oxidation of vat and sulphur dyes. It also describes the new alternatives that are in the development stage and could be important in the near future. Sodium dithionite as the dominant redu ...
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: barvanje tekstilij;redukcijska barvila;elektrokemijsko barvanje;elektrokatalitično hidrogeniranje;encimi;ultrazvok;IR;elektromagnetno polje;vplivi na okolje;
The article dealas with vat dyes. First the significance and the applicability of these dyes are described, followed by the description of the conventional dyeing process and vat dyes. Ecological dyeing problems with vat dyes and the resulting development of new dyeing alternatives: technological al ...
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Magistrsko delo
Oznake: perkutana transluminalna angioplastika;restenoza;kvantitativni PCR;izražanje genov;qPCR;reverzna transkripcija;
Izražanje izbranih genov v levkocitih pri bolnikih z restenozo femoropoplitealne arterije po perkutani transluminalni angioplastiki
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Št. zadetkov: 68
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: