Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 68
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: sociolingvistika;preklapljanje;bilingvizem;izbira jezika;jezikovni stiki;izposojanje;sociolinguistics;code-switching;bilingualism;code-mixing;borrowing;structural constraints;language contacts;language choice;language attitudes;
Code-switching
Leto: 2005 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Predavanje na tuji univerzi
Oznake: jezikoslovje;angleščina;slovenščina;sociolingvistika;multikulturnost;jezikovni stiki;izposojenke;preklapljanje;medkulturna komunikacija;linguistics;English language;Slovene language;language contacts;cultural aspects;language maintenance;language attitudes;code switching;intercultural communication;
The linguistic situation among Slovenes in the U.S.A.
Leto: 2009 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Znanstvena monografija
Oznake: Slovenska književnost;Poezija;sociolingvistika;kodno preklapljanje;dvojezičnost;Združene države Amerike;izseljenci;Slovenci po svetu;ZDA;
Half pa pu
Leto: 2013 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: slovenščina;angleščina;sociolingvistika;jezikovni stiki;jezikovna ohranitev;jezikovni odnosi;sposojanje;kodno preklapljanje;medkulturna komunikacija;
The author addresses Slovene-English language contact, both in the immigrant context and in Slovenia. The direct contact of Slovene and English in the case of Slovene Americans and Canadians is examined from two perspectives: social and cultural on the one hand and linguistic on the other. In the fi ...
Leto: 2006 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: slovenščina;angleščina;prostor;globalizacija;jezikovne spremembe;
Pričujoči prispevek obravnava različne načine funkcioniranja slovenščine in angleščine v fizičnem in virtualnem prostoru današnjega sveta. Izpostavlja razlike med relativno homogeno angleščino in slovenščino, ki se govorita v okviru matičnih držav (ob upoštevanju notranje variabilnosti zaradi knjižn ...
Leto: 2014 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: izseljenstvo;slovenski izseljenci;angleščina;dvojezičnost;emigration;Slovene emigrants;English language;bilingualism;
Avtorica predstavi dosedanje dosežke v raziskovanju slovenskega izseljenstva na področju sociolingvistike in nakaže smeri bodočega razvoja. Stična točka med sociolingvistiko in izseljenstvom je proučevanje dvo- oz. večjezičnosti, vnašem primeru stika med slovenščino in dominantnim jezikom države pri ...
Leto: 1993 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Slovene language;language usage;personal pronouns;
Avtorica razpravlja o rabi slovenskih osebnih zaimkov v 2. osebi, ki v neposrednih stikih med govorci izražajo različne stopnje osebne in družbene (ne)enakosti. Poleg temeljnih družbenih razsežnosti moči/statusa in solidarnosti, ki ju običajno povezujemo z izbiro zaimka v medsebojni interakciji, se ...
Leto: 2002 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: loanwords;English;Slovene;vocabulary;language contact;language development;
The paper discusses Slovene-English language contact in general and English loanwords in Slovene in particular. The focus is on recent loanwords, where a great deal of variability in their pronunciation and spelling can be observed depending on the time of their borrowing, the channel of transmissio ...
Leto: 2009 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: language contacts;language changes;accommodation;language shift;borrowing;code switching;identity;
The paper focuses on Slovene-English language contact and the potential language change resulting from it. Both the immigrant context (the U.S. and Canada) and Slovenia, where direct and indirect language contact can be observed respectively, are examined from two perspectives: social on the one han ...
Leto: 2011 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Predgovor, spremna beseda
Oznake: music;language;literature;language teaching;
The introduction to the special issue of ELOPE (Vol. 13, No. 1, 2016).
Leto: 2016 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Št. zadetkov: 68
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: