Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 3
Magistrsko delo
Oznake: vrane;konflikti;poznavanje;mnenja;sprejemljivost ukrepov;čustva;izkušnje;namera vedenja;magistrska dela;
Na odnos ljudi do živali vpliva več dejavnikov, kot so: spol, starost, socialno-ekonomski status, stopnja izobrazbe in kulturne izkušnje. Populacija sive vrane se je v zadnjem času močno povečala zato nas je zanimalo, kakšen odnos imajo ljudje do sive vrane. Zastavili smo si dve široki raziskovalni ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Magistrsko delo
Oznake: aktivnosti brez računalnika;koncepti programiranja;NIP računalništvo;program Scratch;magistrska dela;
Vpeljava predmeta računalništvo kot neobvezni izbirni predmet v slovenski učni načrt za osnovne šole je prinesla s sabo vprašanje, kako učence učinkovito naučiti konceptov programiranja. Pripravili smo aktivnosti brez uporabe računalnika, da bi ugotovili, ali je razumevanje konceptov programiranja u ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Doktorska disertacija
Oznake: disertacije;biodiverziteta;dejavniki;ekstenzivni travniki;ohranjanje;ukrepi;
Srednjeevropski ekstenzivni travniki so habitati z visoko biodiverziteto. Njihove površine upadajo predvsem zaradi intenzifikacije kmetijske rabe, spremembe njihove namembnosti ali opuščanja. S temi procesi so ob biodiverziteti ogrožene tudi ekosistemske storitve (ES) teh habitatov. Njihovo ohranjan ...
Leto: 2021 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Št. zadetkov: 3
Ključne besede:

Leto izdaje:
Avtorji:
Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: