Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 62
Strokovna monografija
Oznake: slovenščina;pouk slovenščine;e-učenje;pravopis;slovnica;frazeologija;besedila;prožne oblike učenja;prožne oblike poučevanja;
Monografija predstavlja sprotne rezultate projekta Slovenščina na dlani (2017–2021), v okviru katerega pripravljamo inovativno prosto dostopno učno e-okolje za jezikovni pouk slovenščine. E-okolje je zasnovano kot obsežna zbirka vaj in nalog iz štirih vsebinskih sklopov (pravopis, slovnica, frazemi ...
Leto: 2021 Vir: Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM)
Znanstvena monografija
Oznake: slovenščina;pouk slovenščine;e-učenje;pravopis;slovnica;frazeologija;besedila;prožne oblike učenja;prožne oblike poučevanja;
Monografija v prvem delu prinaša znanstvene, v drugem delu pa strokovne prispevke o razvoju in rabi jezikovnih virov in učnih e-okolij za jezikovni pouk slovenščine. V izhodišče postavlja digitalizacijo v jezikoslovju in nove možnosti poučevanja slovenščine ter nakazuje smernice razvoja učnih gradiv ...
Leto: 2021 Vir: Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM)
Strokovna monografija
Oznake: e-okolje;tipologija nalog;pravopis;slovnica;frazeologija;neumetnostna besedila;pouk slovenščine;učne metode;
Monografija predstavlja nadaljevanje publikacije Slovenščina na dlani 1, izdane v letu 2018. Prvi del prinaša rezultate projekta Slovenščina na dlani, ki ga v času od leta 2017 do leta 2021 izvajamo na Univerzi v Mariboru. Predstavljena je idejna zasnova učnega e-okolja, in sicer z vidika uporabnišk ...
Leto: 2019 Vir: Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM)
Znanstvena monografija
Oznake: slovanska književnost;medkulturnost;literarni prevod;adaptacija literarnega dela;medmedialnost;
Znanstvena monografija Slavistična prepletanja 3 zajema šestnajst jezikoslovnih prispevkov, ki se nanašajo na razvojne značilnosti posameznih slovanskih jezikov in vključujejo primerjalni vidik raziskovanja. Monografijo odpira sklop prispevkov, ki prinašajo aktualne metodološko-teoretične pristope s ...
Leto: 2022 Vir: Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM)
Objavljeni strokovni prispevek na konferenci
Oznake: slovenščina;besedoslovje;frazeologija;prekmurski knjižni jezik;neologizmi;publicistični jezik;Slovene language;word-formation;phraseology;neologisms;
Imre Agustich, the editor of the first Prekmurje newspaper Prijatel, enriched the Prekmurje standard language with numerous neologisms which became the basis for the development of the journalistic and partly also the professional language in Prekmurje.
Leto: 2008 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: slovenščina;knjižnojezikovna norma;besedilna raba;slavizmi;
V prispevku je z zgodovinskega in s sočasnega vidika predstavljeno pojavljanje dvojničnih izrazov bolnica - bolnišnica. Preverjeno je njuno evidentiranje v slovenskih slovarjih (1781-2012), normiranje njune rabe v slovenskih pravopisih (1899-2001), pojavljanje v strokovnih, leposlovnih in publicisti ...
Leto: 2014 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Strokovni članek
Oznake: slovaropisje;frazeologija;slovenščina;
Prispevek v sklopu "Slovesnost ob 20-letnici Pleteršnikovega muzeja v Pišecah in okrogla miza Slovensko slovaropisje (Pišece, 2. 10. 2014)"
Leto: 2014 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: ocene in poročila;ocene knjig;slovenščina;zgodovina jezika;prekmurska besedila;vzhodnoštajerska besedila;
Marko Jesenšek: The Slovene language in the Alpine and Pannonian language aria. The history of the Slovene language. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2005. 365 str.
Leto: 2009 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: paremiologija;paremija;pregovorne enote;terminologija;
Prispevek se osredinja na terminološka vprašanja v okviru paremiologije - vede, ki preučuje pregovore in njim sorodne enote. Izpostavlja vprašanje njene znanstvene avtonomnosti in problematiko definiranja osnovne enote preučevanja, torej paremije. V sklepnem delu je poudarjena potreba po novih jezik ...
Leto: 2015 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: južnoslovanski jeziki;poučevanje;slovenska frazeologija;ocene in poročila;
Konferenca o poučevanju južnoslovanskih jezikov in književnosti
Leto: 2013 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Št. zadetkov: 62
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: