Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 10
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Oznake: programi;
Podpora in spremljanje vključevanja gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih učencev v programe izobraževanja
Leto: 2014 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Ni določena
Oznake: specialna pedagogika;
Funkcionalni učinki gibalne oviranosti in kronične bolezni na učenčeve zmožnosti opravljanja vsakodnevnih aktivnosti, šolanja in vključevanja med vrstnike so zelo raznoliki. Otroci z različnimi poškodbami (okvarami) in obolenji osrednjega živčevja ter na drugi strani poškodbami, anomalijami rok in/ ...
Leto: 2014 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Doktorska disertacija
Oznake: bralni razvoj;fonološko zavedanje;intelektualni primanjkljaji;
Razvijanje bralne pismenosti učencev z lažjimi intelektualnimi primanjkljaji (IP), vključenih v prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom (PP NIS), spada med zahtevne vzgojno-izobraževalne izzive. Primerjava bralne pismenosti učencev z IP in učencev značilnega razvoja (ZR) kaže na podobno ...
Leto: 2016 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake:
Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije učiteljev bolnišničnih šolskih oddelkov
Leto: 2010 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Oznake:
Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije učiteljev bolnišničnih šolskih oddelkov
Leto: 2010 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Oznake: primanjkljaji;
Bralna pismenost dijakov z intelektualnimi primanjkljaji
Leto: 2014 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Ni določena
Oznake: specialna pedagogika;
V pričujočem prispevku se ukvarjamo z vprašanjem bralne pismenosti učencev, ki zaključijo prilagojen vzgojno-izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. Učenci oz. dijaki z intelektualnimi primanjkljaji, vključeni v ta program, predstavljajo heterogeno populacijo, zato smo za preučevanje ...
Leto: 2014 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Leto: 2015 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: motnje;
Developing reading literacy of students with mild intellectual disabilities (hereinafter ID) is one of the more challenging educational issues. These students are usually enrolled in an adapted program with lower educational standards (hereinafter AP LES), which predicts that by the end of the li ...
Leto: 2020 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Diplomsko delo
Oznake: grafiti;tekstilni vzorci;ročna pisava;sitotisk;
V diplomskem delu je predstavljen razvoj kolekcije tekstilnih vzorcev z naslovom Graffiti, written by life. Inspiracija izhaja iz grafitov. Za razumevanje grafitov so v začetku teoretičnega dela ti opredeljeni. Sledi razmišljanje o problematiki, če so grafiti umetnost ali zgolj vandalizem. Nato je ...
Leto: 2019 Vir: Naravoslovnotehniška fakulteta (UL NTF)
Št. zadetkov: 10
Ključne besede:

Leto izdaje:
Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: