Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 128
Diplomsko delo
Oznake: biotehnologija;mezenhimske matične celice;maščobno tkivo;terapevtska uporaba;pes;biomateriali;bolezni;
Prikazan je pomen uporabe mezenhimskih matičnih celic v terapiji različnih bolezni in poškodb kjer zaradi njihovega imunomodulatornega, antiapoptotičnega delovanja in diferenciacijskega potenciala pripomorejo k hitrejši regeneraciji. Za njihovo uspešno uporabo je potrebno znanje o postopkih izolacij ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: avtizem;genetika;funkcijska genomika;genski inženiring;CRISPR/Cas9;modelni organizem;
Motnje avtističnega spektra (MAS) so skupina visoko heterogenih nevroloških motenj v razvoju, na pojav katerih v veliki meri vplivajo genetski dejavniki. Zaradi omejitev uporabe pristopov funkcijske genomike v humani medicini, je oblikovanje ustreznih živalskih modelov za proučevanje kompleksnih bol ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: biotehnologija;mlečne žleze;koze;celične kulture;genetski označevalci;
Opis celičnih tipov v mlečni žlezi koze
Leto: 2014 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: biotehnologija;agresivno vedenje psov;belgijski ovčar-malinois;dopamin;dopaminski receptor;transporter dopamina;androgeni receptor;monoamin;oksidaza;
Namen magistrske naloge je bil poiskati kandidatne gene, ki bi bili v pomoč pri razvoju genetskega testa, s katerim bi lahko že pri starših bodočega legla psov ugotovili prisotnost ali odsotnost alelov, ki so povezani z agresivnejšim vedenjem. Takšen test bi olajšal izbiro paritvenih kombinacij, z n ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: biotehnologija;CRISPR/Cas9;motnje avtističnega spektra;astrotaktin 2;mišji model;
Motnje avtističnega spektra (MAS) so skupina heterogenih nevroloških motenj, ki se razvijejo v zgodnjem otroštvu in pri katerih ima genetsko ozadje močan vpliv. Zaradi visoke genetske variabilnosti in kombinacij faktorjev, ki prispevajo k nastanku bolezni, je mehanizem le-te težko pojasniti. Naprede ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: motnje avtističnega spektra;bioinformacijska orodja;gen ANOSI;sistem CRISPR/Cas9;VEGF signalna pot;astrociti;modelni organizem;
Motnje avtističnega spektra (MAS), so kompleksen fenotip v razvoju človeka, s specifičnimi posebnostmi v komunikaciji, socialni interakciji in s ponavljajočimi se vedenjskimi vzorci. Sindrom je heterogen, z vplivom tako okoljskih kot genetskih dejavnikov. Geni, povezani z motnjami avtističnega spekt ...
Leto: 2020 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: kranjska čebela;Apis mellifera carnica;morfologija;mitohondrijska DNA;mikrosateliti;ekotipi;
V zadnjih letih je dokaj živa diskusija o obstoju ekotipov kranjske čebele v različnih predelih Slovenije. Ker groba genotipizacija vzorcev iz različnih območij ni pokazala jasne strukturiranosti populacije, smo v tej nalogi združili fenotipsko in genetsko presojo dveh populacij, z Gorenjske in Dole ...
Leto: 2020 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: inflamasom NLRP3;inhibicija inflamasoma;peptidni inhibitorji;peptidi;imunologija;
Spremljanje vpliva načrtovanih peptidov na aktivacijo inflamasoma NLRP3
Leto: 2015 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: sonaravna živinoreja;rejne živali;genetika;genomika;genski viri;
The impact of genetics in the concept of sustainable agriculture
Leto: 2012 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Drugi članki ali sestavki
Oznake: Pircner, Franz;biografije;
Prof. dr. Franz Pirchner petinosemdesetletnik
Leto: 2012 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 128
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:

Jezik: