Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 92
Magistrsko delo
Oznake: morfometrična analiza;Synurella amulans;površinske in jamske populacije;
Jamske živali so morfološko, fiziološko in vedenjsko prilagojene na življenje v jamah. Morfološke značilnosti, t. i. troglomorfoze, so nastale konvergentno oz. paralelno. V tej študiji smo analizirali vzorce morfoloških sprememb ob prehodu v podzemlje pri postranici bibici (Synurella ambulans). Izbr ...
Leto: 2020 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: meduze;Rhizostoma pulmo;genetski markerji;mikrosateliti;PCR;poliakrilamidna elektroforeza;
Optimizacija mikrosatelitnih lokusov pri morskem klobuku (Rhizostoma pulmo)
Leto: 2008 Vir: Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije
Diplomsko delo
Oznake: brkati netopirji;ekologija;prehrana;zatočišča;porodniška skupina;
Ekologija porodniške skupine brkatega netopirja v cerkvi sv. Jošt nad Kranjem
Leto: 2013 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: volk;pes;genetski profili;mikrosateliti;neinvazivna genetika;
Razlikovanje genetskih profilov volkov (Canis lupus) in psov (Canis familiaris) s pomočjo kratkih tandemskih ponovitev DNA
Leto: 2016 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Doktorska disertacija
Oznake: ekološka speciacija;paralelna evolucija;populacijska struktura;mikrosateliti;podzemlje;
Genetska diferenciacija in speciacija podzemeljskih in površinskih populacij vodnega oslička Asellus aquaticus (Crustacea: Isopoda)
Leto: 2015 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: speleobiologija;favna globokih jam;združbe kraškega masiva;Trnovski gozd;
Izvor podzemeljske favne v globokih breznih
Leto: 2016 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: ekološka speciacija;reproduktivna bariera;fotofobija;podzemeljska favna;
Evolucija svetlobnega odziva pri jamskih populacijah vodnega oslička (Asellus aquaticus)
Leto: 2016 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: sekvenciranje tretje generacije;sekvenciranje z visokimi stopnjami napak;mikrosateliti;kratke sekvence DNA;
Tehnologije sekvenciranja tretje generacije, zlasti tehnologija nanopor, omogočajo hitro sekvenciranje dolgih sekvenc DNA. Njihova slaba lastnost so visoka stopnja napak. V magistrski nalogi predstavljamo bioinformatski cevovod za obdelavo sekvenc mikrosatelitov, pridobljenih s sekvenciranjem tretj ...
Leto: 2021 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: phylogeographic analysis;mitochondrial lineages;cryptic diversity;evolutionary history;Pleistocene glaciations;
Cryptic diversity is a well-known phenomenon in many species of Palaearctic bats that were impacted by Pleistocene glaciations. We employed four mitochondrial markers – ND1, CytB, COI and 16S rRNA – in order to summarise and expand the current knowledge on the phylogeography of one such species, the ...
Leto: 2021 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: ekološka speciacija;reproduktivna izolacija;vedenje;kljubovanje vodnemu toku;podzemna favna;
Podzemeljsko okolje in podzemeljske živali so zaradi ekstremnih razlik v okoljskih dejavnikih med podzemeljem in površjem odličen modelni sistem za preučevanje ekološke speciacije, tj. nastanka novih vrst zaradi divergentne naravne selekcije. Enakonožni rak vodni osliček, Asellus aquaticus, je podze ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 92
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: