Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 9
Video in druga učna gradiva
Oznake: computer science;computers;technology;social sciences;education
Računalniške vsebine niso vključene v obvezen del predmetnika v osnovni šoli. Učenci lahko računalniške vsebine spoznavajo pri izbirnih predmetih računalništva. V šolskem letu 2016‒17 si je te vsebine izbralo približno 17 % učencev v 2. VIO. Edini obvezni predmet (Informatika) z delno računalnišk ...
Leto: 2017 Vir: videolectures.net
Diplomsko delo
Oznake: poraba električne energije;umetne nevronske mreže;obremenilni diagram;
Prognoziranje porabe električne energije s pomočjo nevronskih omrežij : diplomsko delo
Leto: 1994 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Magistrsko delo
Oznake: aktivnosti brez računalnika;koncepti programiranja;NIP računalništvo;program Scratch;magistrska dela;
Vpeljava predmeta računalništvo kot neobvezni izbirni predmet v slovenski učni načrt za osnovne šole je prinesla s sabo vprašanje, kako učence učinkovito naučiti konceptov programiranja. Pripravili smo aktivnosti brez uporabe računalnika, da bi ugotovili, ali je razumevanje konceptov programiranja u ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Ni določena
Oznake: Neopiaget;
Poučevanje programiranja, reševanja problemov in snovanja algoritmov predstavlja strokovno in didaktično zahtevno opravilo, saj morajo biti učenci za razumevanje računalniških konceptov zmožni abstraktnega razmišljanja. Neopiagetova teorija navaja, da lahko posameznik, ne glede na starost, napreduje ...
Leto: 2015 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: Piagetova teorija;abstraktno razmišljanje;
Preverjanje razumevanja računalniških konceptov s pomočjo Neopiagetove teorije, testov in razmišljanja naglas
Leto: 2015 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Magistrsko delo
Oznake: neopiagetova teorija;programiranje;abstraktno razmišljanje;magistrske naloge;
V magistrskem delu smo ugotavljali, ali je možno s pomočjo testov dovolj zanesljivo razvrstiti učence glede na zmožnost reševanja nalog, ki smo jih sestavili s pomočjo neopiagetove teorije kognitivnega razvoja. Ugotavljali smo, ali zmorejo učenci reševati naloge, ki zahtevajo abstraktno razmišljanje ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Doktorska disertacija
Oznake: žilna opornica, tromboza;ledvična funkcija;smrt;miokardni infarkt;revaskularizacija;disertacije;Bolezni krvožilja;Disertacije;Kardiovaskularne bolezni;Zdravljenje;Zapleti;Bolezni izločal;Ledvice;
Namen raziskave Namen raziskave je bil opredeliti, ali kronična ledvična bolezen (KLB) po vgraditvi žilne opornice vpliva na dolgoročen izzid zdravljenja po kasnejši trombozi v žilni opornici (TŽO). Teoretična podlaga za raziskavo Bolniki s KLB imajo slabše rezultate zdravljenja po perkutani ...
Leto: 2015 Vir: Univerza v Mariboru (UM)
Doktorska disertacija
Oznake: askorbinska kislina;kontrastno sredstvo;nefropatija;koronarna angiografija;renalna insuficienca;ledvična odpoved;Bolezni izločal;Disertacije;Ledvična odpoved;Diagnostika;Komplikacija;Preventiva;Askorbinska kislina;
Uvod Za kontrastno nefropatijo je značilna akutna ledvična odpoved ali poslabšanje kronične ledvične odpovedi po vnosu jodiranih rentgenskih kontrastnih sredstev v kri. Kontrastna nefropatija je tretji najpogostejši vzrok akutne ledvične odpovedi nastale v bolnišnici, povezana je z večjo intrahosp ...
Leto: 2014 Vir: Univerza v Mariboru (UM)
Doktorska disertacija
Oznake: kardiovaskularne bolezni;dejavniki tveganja;akutni koronarni sindrom;periferna arterijska bolezen;bolniki;preživetje;
Glavni obliki srčnožilnih bolezni sta koronarna bolezen srca in ishemična možganska kap, ki sta tudi vodilna vzroka smrti v Evropi, Združenih državah Amerike in drugod v razvitih državah sveta. Na razvoj srčnožilnih bolezni vplivajo številni dejavniki tveganja, ki jih lahko delimo v tradicionalne in ...
Leto: 2013 Vir: Univerza v Mariboru (UM)
Št. zadetkov: 9
Ključne besede:

Leto izdaje:
Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:
Jezik: