Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 13
Ni določena
Oznake: matematika;teorija grafov;permutacijaska grupa;podorbita, nezdružljiva sama s seboj;po točkah tranzitivni grafi;po povezavah tranzitivni grafi;poltranzitivni grafi;mathematics;graph theory;permutation group;non-self-paired suborbit;vertex-transitive graph;edge-transitive graph;1/2-transitive graph;
Transitive permutation groups having a non-self-paired suborbit of lenght 2 are investigated via the corresponding orbital graphs. If ▫$G$▫ is a such a group and ▫$X$▫ is the orbital graph associated with a suborbit of lenght 2 of ▫$G$▫, which is not self-paired, then ▫$X$▫ has valency 4 and admits ...
Leto: 1998 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Ni določena
Oznake: matematika;teorija grafov;permutacijske grupe;podorbite;stabilizatorji točk;mathematics;graph theory;permutation groups;non-self-paired suborbits;point stabilizers;
In our recent article a characterization of transitive permutation groups having a non-self-paired suborbit of length 2 (with respect to which the corresponding orbital graph is connected) was obtained in terms of their point stabilizers. As a consequence, elementary abelian groups were proved to be ...
Leto: 1999 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: ciklična grupa;permutacijska grupa;poševni morfizem;Schurov kolobar;cyclic group;permutation group;skew-morphism;Schur ring;
A skew-morphism of a group ▫$H$▫ is a permutation ▫$\sigma$▫ of its elements fixing the identity such that for every ▫$x, y \in H$▫ there exists an integer ▫$k$▫ such that ▫$\sigma (xy) = \sigma (x)\sigma k(y)$▫. It follows that group automorphisms are particular skew-morphisms. Skew-morphisms appea ...
Leto: 2011 Vir: Univerza na Primorskem (UP)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: maps;graphs;embedding;
Archimedean maps of higher genera
Leto: 2012 Vir: Univerza na Primorskem (UP)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: n-dimensional cubes;regular embedding;regular map;
A characterization of regular embeddings of n-dimensional cubes
Leto: 2010 Vir: Univerza na Primorskem (UP)
Ni določena
Oznake: matematika;teorija grafov;krovni grafi;dvig avtomorfizmov;napetost;razširitev grup;Cayleyev graf;mathematics;graph theory;covering graphs;automorphisms;liftings;group extensions;Cayley graph;
Problem dviga avtomorfizmov grafov do avtomorfizmov krovnih grafov se obravnava kombinatorično s pomočjo prirejanja napetosti. Zaradi splošnosti in tudi uporabnosti je obravnava razširjena na grafe s polpovezavami. To vodi k poenostavitvi in generalizaciji nekaterih znanih rezultatov. Na primer Cayl ...
Leto: 1998 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Ni določena
Oznake: matematika;teorija grafov;regularni homomorfizmi;regularne zemljevidi;dvig grupe;razcepne razširitve;mathematics;graph theory;regular homomorphisms;regular maps;lifting groups;split-extensions;
Regularni homomorfizmi, definirani na orientabilnem zemljevidu, so ekvivalentni faktorizaciji danega zemljevida po podgrupah avtomorfizmov. Študij takih homomorfizmov zemljevidov posplošimo na primer, ko inducirani morfizem nosilnih grafov ne ohranja valence. Rekonstrukcijo izpeljemo s pomočjo napet ...
Leto: 2000 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: zemljevidi;grafi;krov;maps;graphs;covering;
Branched cyclic regular coverings over platonic maps
Leto: 2014 Vir: Univerza na Primorskem (UP)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: dekompozicije;graf;barvanje;decompositions;graphs;coloring;
6-decomposition of snarks
Leto: 2013 Vir: Univerza na Primorskem (UP)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: regularna vložitev;večkratna povezava;Hölderjev izrek;Möbiusov zemljevid;regular embedding;multiple edge;Hölder's Theorem;Möbius map;
Regularne vložitve ciklov z večkratnimi povezavami se pojavljajo v literaturi že kar nekaj časa, tako v topološki teoriji grafov kot tudi izven nje. Ta članek izriše kompletno podobo teh zemljevidov na ta način, da povsem opiše, klasificira in enumerira regularne vložitve ciklov z večkratnimi poveza ...
Leto: 2015 Vir: Univerza na Primorskem (UP)
Št. zadetkov: 13
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: