Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 806
Diplomsko delo
Oznake: elektronsko poslovanje;bančno poslovanje;elektronsko bančništvo;mobilno poslovanje;prodajne poti;storitve;varnost;kakovost;
V diplomskem delu smo najprej zaradi razjasnitve pojmov opisali elektronsko poslovanje in elektronsko bančništvo, oblike elektronskega bančništva ter njegov razvoj in rabo. Predstavil sem tudi storitve elektronskega bančništva kot so bančni avtomati, plačilne kartice, spletno bančništvo, mobilno ban ...
Leto: 2013 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: internet;Intranet;računalniške mreže;elektronska pošta;protokoli;omrežja;varnost;programska oprema;
Uvajanje intraneta v Osnovno šolo Neznanih talcev Dravograd : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: banke;bančno poslovanje;aktivnosti;prebivalstvo;poslovne banke;storitve;elektronsko poslovanje;plačilne kartice;elektronsko bančništvo;elektronski denar;plačila;Slovenija;internet;računalniške mreže;finančno poslovanje;tveganje;zavarovanje;merila;ocenjevanje;finančne ustanove;denarni tokovi;Bančništvo;Diplomske naloge;Elektronske kartice;Dejavniki tveganja;Elektronske storitve;Zaščita pred tveganjem;Bančni posli;Računalniška omrežja;Računalniška podpora;Poslovno tveganje;WAP;POS terminali;Prednosti;Slabosti;Prodajne poti;Mobilno poslovanje;
Uvajanje elektronskih prodajnih poti v bančne storitve za prebivalstvo : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: poslovne finance;gospodarstvo;plačilna sposobnost;podjetje;izterjava;dolgovi;informacijska tehnologija;poslovna informatika;likvidnost;
Informacijska podpora obvladovanja plačilne nediscipline in izterjave dolgov : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: izvoz;baze podatkov;strokovne službe;elektronsko poslovanje;informacije;informatika;podpora;uporaba računalnika;promocija;gospodarske organizacije;dejavnost;integracija;predstava;gospodarska zbornica;enotni trg;Evropska unija;EU;Slovenija;distribucija;programi;zakonodaja;usklajevanje;pridruženo članstvo;razvojni projekti;mednarodno sodelovanje;mednarodna trgovinska zbornica;Gospodarska zbornica Slovenije;Ljubljana;Diplomske naloge;Pospeševanje izvoza;Ekonomski odnosi s tujino;Izvozna politika;Podatkovne baze;Agencija za gospodarsko promocijo in tuje investicije;Aktivnosti;Predstavitve;Slovenska gospodarska zveza;European Union;Euro Info Centre;Storitvene dejavnosti;Informacijska omrežja;Portali;Slovenia;Economics and Research Department;Brussels;Predstavništva;Lobiranje;Mednarodno poslovanje;Gospodarske integracije;Države Evropske unije;Evropa;Zunanjetrgovinsko omrežje;Regionalno gospodarstvo;
Vsebina info-portala za slovenske izvoznike : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: informatika;informacijski sistemi;kontrola;delovna organizacija;industrijska organizacija;kovinska industrija;primeri;case study;Nemčija;integracija;poslovni sistemi;realizacija;uporaba računalnika;računalništvo;podpora;računalniški programi;software;programska oprema;aplikacija;računalniško izmenjavanje podatkov;baze podatkov;podatki;skladiščenje;procesna informatika;podatkovne strukture;elektronsko poslovanje;Kindlimann;Deutschland;AG;Diplomske naloge;Poslovna informatika;Software SAP R/3;WAP Reinigungssysteme;Belnberg;GmbH;Informacijska infrastruktura;Čistilne naprave;Cevovodi;Računalniško podprti sistemi;Računalniška arhitektura;Uvajanje;
Uvajanje SAP R/3 v podjetje : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: banke;bančno poslovanje;bančni sistemi;ponudba;študenti;aktivnosti;storitve;poslovne banke;uporabniki;telebanking;elektronsko bančništvo;internet;računalniške mreže;informacije;Slovenija;finančne ustanove;Nova Ljubljanska banka;Ljubljana;d.d.;Diplomske naloge;Študenti;Komitenti;Abanka;Stanovanjska komunalna banka;Nova kreditna banka Maribor;Maribor;Bančni posli;Bančne storitve;Računalniško poslovanje;
Internetno poslovanje bank z vidika ponudbe bank za študente : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: farmacevtska industrija;poslovni proces;elektronsko poslovanje;varnost;zakonodaja;informatika;informacijska tehnologija;kontrola;kontrola proizvodnje;prenos podatkov;informacijski sistemi;varstvo podatkov;Slovenija;Krka, tovarna zdravil;Novo mesto;d.d.;Diplomske naloge;Elektronske komunikacije;Zapisi;Elektronski podpis;Varnostni ukrepi;Računalniški sistemi;Gesla;
Uporaba elektronskega zapisa in elektronskega podpisa v Krki : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: zavarovalnice;plačila;plačilni sistemi;informacijski sistemi;informatika;elektronsko poslovanje;uporaba računalnika;podpora;dejavnost;zavarovalstvo;storitve;ponudba;sistemi;Slovenija;prilagajanje;zavarovanje;aplikacija;informacijska tehnologija;ǂZavarovalna družba ǂAdriatic;Koper;d.d.;Diplomske naloge;Poslovna informatika;Plačilni instrumenti;Transakcijski računi;Fizične osebe;Nakazila;Položba;Informacijske storitve;Evidenca;Obračunski sistem;Poravnava obveznosti;
Informacijski vidik uvajanja novih plačilnih instrumentov v Adriatic zavarovalni družbi : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: elektronsko poslovanje;poslovna informatika;javna uprava;Slovenija;Irska;Velika Britanija;Nemčija;primerjalna analiza;mednarodne primerjave;informacijska družba;informacijska tehnologija;
Elektronsko poslovanje javne uprave v Sloveniji in v nekaterih državah Evropske unije : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Št. zadetkov: 806
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: