Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 259
Diplomsko delo
Oznake: zdravstveni zavodi;dejavnost;zdravstvena služba;privatni sektor;storitve;davčna politika;javne službe;ponudba;zdravstveno varstvo;institucije;neprofitne organizacije;Slovenija;financiranje;organiziranost;potrebe;dokumentacija;finančna sredstva;spremembe;primeri;privatizacija;Zdravstveni dom;Ljubljana;Diplomske naloge;Zdravstvena dejavnost;Zasebne ambulante;Privatna praksa;Zasebno zdravstvo;
Pomen zasebne zdravstvene dejavnosti pri opravljanju javne zdravstvene službe : diplomsko delo
Leto: 2003 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: znanost;finančno odločanje;država;podpora;Slovenija;ekonomski razvoj;financiranje;podiplomski študij;raziskovalna dejavnost;raziskovalno delo;modeli;motiviranje;znanje;Znanstveno raziskovanje;Diplomske naloge;Finančna pomoč;Mladi raziskovalci;
Vloga slovenske države pri podpiranju znanosti (s poudarkom na financiranju podiplomskega izobraževanja in mladih raziskovalcev) : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: optimizacija poslovanja;davki;optimizacija;obračuni;osnove;obveznosti;cilj;pogoji gospodarjenja;davčni sistemi;davčne olajšave;pravna oseba;bilance;bilance uspeha;bilance stanja;podjetje;analiza poslovanja;obdavčenje;zakonodaja;Pravne osebe;Diplomske naloge;Optimiranje;Poravnava obveznosti;Slovenija;Poslovni izidi;Izračun;Obdavčitev pravnih oseb;Davčni zavezanci;Davčne stopnje;Davčni postopek;
Optimiranje davčnih obveznosti pravnih oseb : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: finančno poslovanje;poslovne finance;podjetje;tekstilna industrija;oblačilna industrija;zunanjetrgovinsko poslovanje;Slovenija;Evropska unija;prilagajanje;globalizacija;družbe;kazalniki;indikatorji;konfekcija;cene;politika cen;panoge dejavnosti;proizvodna politika;prodajna politika;nabavna politika;izboljšave;stroški;analiza stroškov;konkurenca;prednost;European Union;Diplomske naloge;Tekstilna konfekcija;Konkurenčna prednost;Notranji faktorji odločanja;Tekstilna podjetja;Ekonomski odnosi s tujino;Ekonomski kazalci;Globalna strategija;Vplivi;Poslovni načrti;Konkurenčni procesi;Poslovna uspešnost;Finančni vidik;
Finančna analiza poslovanja tekstilnega podjetja X z vidika globalizacijskih vplivov : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: proračuni;financiranje;javne finance;javni sektor;učinkovitost;uspešnost;reforme;
Proračunsko financiranje ter presoja učinkovitosti in uspešnosti poslovanja Zavoda Republike za zaposlovanje : diplomsko delo
Leto: 2003 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: vzajemni skladi;varčevanje;trg kapitala;mednarodne finance;donos;Slovenija;
Vzajemni skladi kot alternativna oblika varčevanja : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: davki;obdavčenje;davčni sistemi;davčna utaja;davčni zavezanci;inšpekcijske službe;pravna oseba;
Cenitev davčne osnove pri pravni osebi : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: javna uprava;javne finance;proračuni;poraba;občine;načrtovanje;zakonodaja;
Načrtovanje proračunske porabe (primer Občine Ormož) : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: finančni kapital;standardi;alokacija;kapital;struktura;Evropska unija;rizični kapital;tveganje;finančno poslovanje;denarni tokovi;Evropa;mednarodne organizacije;mednarodni sporazumi;finančne ustanove;metode;metodologija;finančni instrumenti;Basle Committee on Banking Supervision;Basle;Diplomske naloge;Baselski sporazum;Kapitalsko povezovanje;Preprečevanje in nadzor;Tvegani kapital;Dogovori;European Union;Bančni posli;Hazard;Obvladovanje tveganja;
Razvoj in pomen Baselskih standardov in pregled vsebine najnovejših standardov : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: dohodek;mednarodne finance;obdavčenje;dvojno obdavčenje;dohodnina;davčni sistemi;pravna oseba;zakonodaja;načrtovanje;OECD;Slovenija;
Problem dvojnega obdavčevanja svetovnega dohodka fizičnih oseb : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Št. zadetkov: 259
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: