Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 114
Diplomsko delo
Oznake: zunanje preverjanje znanja;nacionalno preverjanje znanja;
Ena od oblik zunanjega preverjanja znanja je nacionalno preverjanje znanja, ki ga učenci opravljajo ob zaključku devetletnega osnovnošolskega programa. Z zunanjim preverjanjem znanja želimo dobiti čim bolj natančen in objektiven vpogled v znanje učencev. Z nacionalnim preverjanjem znanja omogočimo u ...
Leto: 2016 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: MACPF;CDC;metridiolozin;morska vetrnica;
Glede na prgišče člankov objavljenih objavljenih pred štiridesetimi leti, morska vetrnica Metridium senile vsebuje citolitičen protein, ki ga inhibira holesterol. Prav tako naj bi citolitične proteine vsebovala morska vetrnica Alicia mirabilis, njihovo prisotnost nakazujejo medicinska poročila o poš ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: PISA;Slovenija;dosežki;naravoslovna pismenost;učni načrti;
Namen naše raziskave je bil preveriti, kako (posredno ali neposredno) in v kolikšni meri so naloge iz naravoslovne pismenosti, zajete v raziskavi PISA 2015, povezane s cilji osnovnošolskih učnih načrtov. Pregledali smo cilje sedmih naravoslovnih učnih načrtov in proučili 277 naravoslovnih vprašanj. ...
Leto: 2020 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: elektroporacija;CaCl2;elektrokemoterapija;citotoksičnost;in vitro;
Učinek elektroporacije v kombinaciji z raztopino CaCl2 na tumorske in normalne celične linije in vitro
Leto: 2016 Vir: Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije
Magistrsko delo
Oznake: biologija;gimnazija;učni načrt;učni cilji;pomembnost;zahtevnost;
Raziskave so pokazale, da učenci na splošno ne kažejo interesa za biologijo ter da so učni načrti za biologijo preobsežni in zastareli. Namen naše raziskave je bil ugotoviti, kaj menijo gimnazijski učitelji v Sloveniji o posameznih učnih ciljih v sedanjem učnem načrtu za biologijo v gimnaziji. Podat ...
Leto: 2021 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: biologija;gimnazija;profesorji;učni načrt;učni cilji;
Hitro naraščajoča količina informacij v znanosti se odraža tudi v učnih načrtih programa splošne gimnazije. Učnih ciljev je vedno več, število šolskih ur, namenjenih obravnavani snovi, pa ostaja nespremenjeno. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kako pomembni in kako zahtevni se zdijo izbrani učni cil ...
Leto: 2022 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Doktorska disertacija
Oznake: MAC;MACFP;CDC;liposomi;proteini tvorci por (PFP);domena MACPF;listeriolizin O (LLO);
Interakcije izbranih proteinov naddružine MACPF/CDC z lipidnimi membranami
Leto: 2015 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: sekretorna fosfolipaza A2;MDA-MB-231;CaCo-2;SH-SY5Y;HeLa;metabolizem lipidov;pretočna citometrija;
Delovanje človeške sekretorne fosfolipaze A2 skupine X (hGX sPLA2) v visoko tumorigenih celicah raka dojke MDA-MB-231 sproži kopičenje lipidnih kapljic (LK), pospešitev oksidacije maščobnih kislin (MK) ter spremembe v celični signalizaciji. Te spremembe omogočajo preživetje celic raka dojke, ko so l ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: panel protiteles;pretočna citometrija;limfom;
AI Imunofenotipizacija s pretočnim citometrom (IPC) je že dolgo uveljavljena metoda za diagnozo B-celičnih limfomov in klasifikacijo le teh. Metoda se z vedno zmoglivejšimi pretočnimi citometri hitro razvija. Prav tako je hiter tudi razvoj označevalcev. Vedno več laboratorijev po svetu uporablja 8- ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: rak;tumorsko mikrookolje;miši;IHC;onkologija;
Za zdravljenje raka je na voljo veliko različnih terapij. Tumor je zgrajen iz tumorskih celic in t.i. tumorskega mikrookolja, ki ga sestavljajo raznolike celice in pomembno vpliva na razvoj tumorja. Tumorsko mikrookolje prispeva k sposobnosti metastaziranja in sodeluje pri učinkovitosti imunskega si ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 114
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:

Jezik: