Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 77
Doktorska disertacija
Oznake: mehanika;gradbene konstrukcije;jeklene konstrukcije;jeklene hale;sinteza konstrukcij;optimiranje konstrukcij;optimiranje topologije;mešano celoštevilsko nelinearno programiranje;algoritmi;zunanja aproksimacija s sprostitvijo enačb;trifazna MINLP strategija;
V doktorski disertaciji predstavljamo celovit pristop k sočasnemu optimiranju mase, topologije, diskretnih materialov in standardnih prerezov konstrukcije jeklenih hal. Optimiranje bomo izvedli z mešanim celoštevilskim nelinearnim programiranjem (MINLP). Ker z MINLP izvajamo optimiranje topologije i ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Diplomsko delo
Oznake: gradbeništvo;konstrukcije;jeklo;most za pešce;viseči most;
Viseči jekleni most za pešce razpona 66 m : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Diplomsko delo
Oznake: gradbeništvo;jeklene konstrukcije;industrijska jeklena hala;dimenzioniranje;diplomske naloge;
Namen diplomskega dela je računska analiza in zasnova jeklene hale 24 x 50 m. V diplomskem delu so diminzijsko opredeljeni glavni okvir, strešne lege, vzdolžno in prečno strešno povezje, vertikalno povezje v vzdolžnem zidu ter nosilni sistem fasade.Statična analiza in dimenzioniranje je izvedeno po ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Diplomsko delo
Oznake: gradbeništvo;jeklena hala;obtežbe;Tower;dimenzioniranje.;
Projektna naloga vsebuje proces celotne analize jeklene konstrukcije dimenzij 20 m x 12 m. Pridobivanje osnovnih vhodnih podatkov glede lokacije objekta ter namembnosti, na podlagi katerih je posledično izveden izračun projektnih vrednosti stalnih in spremenljivih obtežb, kot je prikazano v nalogi. ...
Leto: 2020 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Druga dela
Oznake: dimenzioniranje;jeklena hala;program Tower;gradbeništvo.;
V projektni nalogi je izvedeno dimenzioniranje jeklene hale tlorisnih dimenzij 12 x 8 m. Na podlagi lokacije objekta izračunani so vsi vplivi ter obtežbe skladno s predpisi in standardi ki podaja Evrokod, izračunane so notranje statične količine ter izvedeno dimenzioniranje posameznih elementov jekl ...
Leto: 2021 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: armiranobetonski stebri;krožni prerez;stroški;CO2 emisije;večkriterijska optimizacija;genetski algoritem;reinforced concrete columns;circular cross section;costs;CO2 emissions;multi-objective optimization;genetic algorithm;
An optimization model for reinforced concrete circular columns based on the Eurocodes is presented. With the developed optimization model, which takes into account the exact distribution of the steel reinforcement, which is not the case when designing with conventional column design charts, an optim ...
Leto: 2023 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Diplomsko delo
Oznake: arhitektura;idejna zasnova;poslovna stavba;jeklene konstrukcije;dimenzioniranje;Celje;Tehnopolis;
Pričujoče diplomsko delo obravnava izdelavo idejne zasnove pet-nadstropne poslovne stavbe v poslovni coni Tehnopolis v Celju ob upoštevanju jeklene konstrukcije kot osnovne nosilne konstrukcije stavbe. Podane so prednosti uporabe jekla za obravnavani objekt, osnovni podatki o območju obdelave, t. j. ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Diplomsko delo
Oznake: gradbene konstrukcije;kovinske konstrukcije;konstruiranje;jeklene konstrukcije;mostovi;nebotičniki;
Namen diplomskega dela je prikazati uporabo kovinskih materialov (jekla, aluminija, raznih zlitin) v gradbeništvu v svetu in pri nas. Ta študija vsebuje informacije o zgrajenih kovinskih gradnjah v svetu in pri nas. Podan je kratek pregled zgodovine razvoja kovinskih konstrukcij v svetu in pri nas. ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Diplomsko delo
Oznake: gradbeništvo;jeklene konstrukcije;kovinske gradnje;mostovi;analiza konstrukcij;
V diplomskem delu je obravnavan jekleni most za pešce razpona 30 m in širine 2,5 m. Zgrajen je iz jeklenih nosilcev in lesene pohodne površine. Glavni del mostu je sestavljen iz dveh jeklenih profilov, ki ju povezujejo prečni profili na medsebojnih razmikih 5 m. Celotna konstrukcija je dimenzioniran ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Diplomsko delo
Oznake: jeklo;jeklene konstrukcije;korozija;antikorozijska zaščita;protikorozijska zaščita;zaščita jekla;vzdrževanje konstrukcij;premazi;
Diplomsko delo predstavlja kratek opis korozije jekla, na kratko opiše tipe korozije in njihove uničujoče učinke. Podrobneje so predstavljene tri vrste zaščite jekel, ki se trenutno najpogosteje uporabljajo. Podaja tudi nekaj premaznih sredstev in nekaj domačih proizvajalcev – izvajalcev ant ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Št. zadetkov: 77
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: