Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 37
Diplomsko delo
Oznake: telekomunikacije;digitalni naročniški vod;dostopovni multiplekser;konfiguracija;
Diplomska naloga opisuje tehnologije ADSL (ang. Asymmetric Digital Subscriber Line – asimetrični digitalni naročniški vod) za dostop do širokopasovnih storitev, vključuje pred-stavitev konfiguracije priključka dostopovnega multiplekserja s strani ponudnika internetnih storitev in predstavlja ostale ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Magistrsko delo
Oznake: Sinhrona variacija;diahroni razvoj;semantični razvoj;modalnost;gramatikalizacija;
Namen te študije je ugotoviti, ali je mogoče na podlagi sinhrone variacije opazovanega jezikovnega pojava sklepati o njegovem diahronem razvoju. Na vprašanje poskušam odgovoriti z opazovanjem sinhrone variacije glagola licet v komedijah Plavta in Terencija. Študija je razkrila, da obstaja pet ločeni ...
Leto: 2021 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Raziskovalni podatki
Oznake: speech database;spoken corpus;academic speech;speech transcription;speech recognition;TEI
Gos Videolectures is an add-on to the Gos reference speech corpus of Slovene (http://hdl.handle.net/11356/1040), and covers public academic speech. The Gos Videolectures recordings are a selection of public lectures available through web-portal Videolectures.net provided by the Jožef Stefan Institu ...
Leto: 2016 Vir: CLARIN.si
Raziskovalni podatki
Oznake: speech database;spoken corpus;academic speech;speech transcription;speech recognition;TEI
Gos VideoLectures is an add-on to the Gos reference corpus of spoken Slovene (http://hdl.handle.net/11356/1040), and covers public academic speech. The Gos VideoLectures corpus contains a selection of public lectures available through the web portal Videolectures.net provided by the Jožef Stefan I ...
Leto: 2017 Vir: CLARIN.si
Raziskovalni podatki
Oznake: speech database;spoken corpus;academic speech;speech transcription;speech recognition;TEI
Gos VideoLectures is an add-on to the Gos reference corpus of spoken Slovene (http://hdl.handle.net/11356/1040), and covers public academic speech. The Gos VideoLectures corpus contains a selection of public lectures available through the web portal Videolectures.net provided by the Jožef Stefan I ...
Leto: 2018 Vir: CLARIN.si
Raziskovalni podatki
Oznake: jezikovne tehnologije;korpusi;sloveščina;
Spoken corpus Gos VideoLectures 3.0 (transcription)
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Raziskovalni podatki
Oznake: govorna baza;govorni korpus;akademska slovenščina;transkripcija;prepoznava govora;
Spoken corpus Gos VideoLectures 2.0 (transcription)
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Raziskovalni podatki
Oznake: jezikovni viri;govorjeni jezik;akademska slovenščina;javna predavanja;korpusi jezikoslovje;
Spoken corpus Gos VideoLectures 1.0 (transcription)
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska dela;GIS;zbirni kataster GJI;gospodarska javna infrastruktura;razvoj;
Razvoj informacijskega sistema zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukt
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Raziskovalni podatki
Oznake: speech database;spoken corpus;academic speech;speech transcription;speech recognition;TEI
Gos VideoLectures is an add-on to the Gos reference corpus of spoken Slovene (http://hdl.handle.net/11356/1040), and covers public academic speech. The Gos VideoLectures corpus contains a selection of public lectures available through the web portal Videolectures.net provided by the Jožef Stefan I ...
Leto: 2019 Vir: CLARIN.si
Št. zadetkov: 37
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: