Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 24
Diplomsko delo
Oznake: izvoz;zunanjetrgovinska politika;zunanjetrgovinsko poslovanje;Evropska unija;enotni trg;zaščita;Slovenija;carinske tarife;carine;carinska politika;izdelki;proizvodi;WTO;trgovinske pogodbe;gospodarske pogodbe;EU;mednarodne ekonomske integracije;mednarodni ekonomski odnosi;mednarodna menjava;mednarodno ekonomsko sodelovanje;European Union;Diplomske naloge;Zunanjetrgovinski promet;Carinske konvencije;World Trade Organization;Trgovinski sporazumi;Trgovinski spori;Države Evropske unije;Carinska zaščita;Ovire;
Vpliv necarinskih ovir na izvoz slovenskih izdelkov na trg Evropske unije : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: ozdravljeni odvisniki;kariera;izobraževanje;
Zavedamo se, da je delovna sila v 21. stoletju največji kapital v organizaciji, saj je ključni dejavnik uspešnega delovanja v preteklosti in zagotovilo za nadaljnji uspeh in razvoj. Vendar samo zaposleni brez izobraževanja, osebne motivacije in pripadnosti organizaciji oziroma podjetju ne prinašajo ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Diplomsko delo
Oznake: trajnostni razvoj;toplogredni plini;topla greda;energija;tehnologija;EU;Slovenija;
Evropska unija pojmuje trajnostno rast kot konkurenčno in zeleno gospodarstvo, ki gospodarno izkorišča vire. Za zagotovitev trajnostne rasti je potreben prehod v konkurenčno nizkoogljično gospodarstvo, ki varuje okolje, podpira razvoj zelenih tehnologij, krepi poslovno okolje podjetij ter uvaja učin ...
Leto: 2011 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska dela;UNI;globinomer;Sweep sistem;digitalni kompas;GPS;Hypack Max;
Hidrografske meritvein 3D modeliranje rečnega korita s programsko opremo Hypack
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: računalništvo v oblaku;informacijske rešitve;digitalna transformacija;pisarniško poslovanje;
Računalništvo v oblaku je temelj vseh pomembnih predpisov in nenehnega razvoja informacijskih tehnologij (v nadaljevanju IT) industrije že od samega začetka digitalne transformacije. V zadnjih dveh desetletjih pomaga pri rasti, dobičkonosnosti in rešitvah, rezultat pa so dobri poslovni izdelki in vi ...
Leto: 2020 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: totalitarizem;politična represija;tortura;Španija;Čile;bolonjska diplomska dela;
Režima Augusta Pinocheta v Čilu in Francisca Franca v Španiji sta se ta razvila na različnih kontinentih ter v drugačnih časovnih okvirjih, a imela sta skupnega sovražnika: komunizem. V sledeči diplomski nalogi bodo predstavljeni ukrepi in načini zatiranja marksizma in njegovih pripadnikov s poudark ...
Leto: 2021 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Magistrsko delo
Oznake: delo na daljavo;koronavirus;pandemija;izredne razmere;magistrsko delo;
Leto: 2022 Vir: Fakulteta za komercialne in poslovne vede (FKPV)
Diplomsko delo
Oznake: poslovni razgovori;podjetje;teorija;praksa;komuniciranje;komunikacije;zaposlenost;kadrovska politika;motiviranje;nagrajevanje;uporaba človeških zmogljivosti;upravljanje;kariera;delovna uspešnost;sistemi;poslovodni delavci;pretok informacij;človeški potencial;odličnost;organizacijska kultura;poslovno komuniciranje;interno komuniciranje;informacijski viri;pogovori;tehnika;metode;Nike European Operation Netherlands;Central Europe, Middle East, Africa;Podružnica Ljubljana;Hilversum;Ljubljana;B.V.;Diplomske naloge;Interno komuniciranje;Človeški viri;Nike;World Headquarters;Beaverton;Nike (blagovna znamka);Swoosh (zaščitna imena);Delovna uspešnost;Komunikacijska tehnika;Poslovna odličnost;Vodstveni kadri;Poslovne komunikacije;Povratna informacija;Upravljanje s človeškimi viri;Kadrovska dejavnost;Motivacija za uspešnost;Motivacija;Zaposleni;Nagrajevanje po delu;Podjetja;Teorija in praksa;Letni razgovori;Vodstvo;Vodstveni delavci;Vodstveni stili;Zadovoljstvo z delom;
Letni razgovori v teoriji in praksi v podjetju : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: Frühlings Erwachen;Dogodek v mestu Gogi;recepcija;nastanek;teme;psihoanaliza;motivi Frank Wedekind;Slavko Grum;
Das Ziel der vorliegenden Diplomarbeit war, zwei Autoren; Frank Wedekind und Slavko Grum, vorzustellen. Es wurden ihr Leben, Epoche, dramatisches Schaffen und ihr Werk im Allgemeinen, die Rezeptionsgeschichte, Aufbau und Stil der wichtigsten Dramen (Wedekinds Frühlings Erwachen und Grums Dogodek v m ...
Leto: 2011 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: odpadna embalaža;pretisni omoti;varovanje okolja;onesnaževanje okolja;farmacevtska podjetja;logistika;Krka, d. d.;diplomske naloge;
Diplomska naloga obsega problem, ki nastane zaradi čedalje večjega in obsežnejšega nastajanja odpadne embalaže, in konkreten problem, s katerim se srečujejo v farmacevtskem podjetju Krka, d. d., iz Novega mesta. Kot nam je znano, je z odpadki vse več težav. S prostorskega vidika je to kopičenje odpa ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Št. zadetkov: 24
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:

Jezik: