Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 53
Diplomsko delo
Oznake: ekologija;tiskanje;reaktivna barvila;viskoza;
Ekološko in tehnološko optimiranje parametrov pri reaktivnem tisku viskoze : diplomsko delo
Leto: 1994 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: material biomimetism;collagen;gelatine;immunogenicity;antigenicity;pepsin;cross-linking;
Collagen- vs. gelatine-based biomaterials and their biocompatibility : review and perspectives
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: textile dyeing;vat dyes;sulphur dyes;reduction;oxidation;catalysis;ecology;organic agents;electrochemistry;ultrasound;magnetic field;UV application;biotechnology;
This article gives a summary of the most commonly used ecologically unfriendly processes for the reduction and oxidation of vat and sulphur dyes. It also describes the new alternatives that are in the development stage and could be important in the near future. Sodium dithionite as the dominant redu ...
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: tekstilstvo;plemenitenje;biotehnologija;encimi;
Članek obravnava današnjo uporabo encimov v industrijskih procesih tekstilnega plemenitenja ter ob njihovem intenzivnem znanstvenem razvoju kompleksno opozarja na obstoječe aplikativne probleme in cilje v prihodnje. Po razloženi strukturno - funkcionalni aktivnosti encimov, njihovem tehnološkem post ...
Leto: 2002 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: tekstilno plemenitenje;biotehnologija;encimi;ekologija;
Članek obravnava današnjo uporabo encimov v industrijskih procesih tekstilnega plemenitenja ter ob njihovem intenzivnem znanstvenem razvoju kompleksno opozarja na obstoječe aplikativne probleme in cilje v prihodnje. Po razloženi strukturno - funkcionalni aktivnosti encimov, njihovem tehnološkem post ...
Leto: 2002 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: barvanje tekstilij;redukcijska barvila;elektrokemijsko barvanje;elektrokatalitično hidrogeniranje;encimi;ultrazvok;IR;elektromagnetno polje;vplivi na okolje;
The article dealas with vat dyes. First the significance and the applicability of these dyes are described, followed by the description of the conventional dyeing process and vat dyes. Ecological dyeing problems with vat dyes and the resulting development of new dyeing alternatives: technological al ...
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Končno poročilo o rezultatih raziskav
Oznake: nanoceluloza;nanomateriali;celulozni nanokristali;celulozni nanofibrili;
Razvoj hidroksiapatit-nanocelulozno 3D strukturiranih hibridnih materialov za detekcijo plinov
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Doktorska disertacija
Oznake: toplotno-ognjevarna tkanina;termofiziološke lastnosti;fibrilirana nanoceluloza;nanodelci aluminijevega hidroksida;enoplastne ogljikove nanocevke;šablonsko tiskanje;doktorske disertacije;
Namen doktorske disertacije je bil preučiti učinek uporabe ekonomsko in ekološko sprejemljivejših nanodelcev Al-hidroksida (v primerjavi s SWCNT) kot zaviralcev gorenja in načina njihovega nanosa (v kombinaciji s hidrofilno PCNF ali hidrofobno AP) na izboljšanje termofizioloških, toplotnih in mehans ...
Leto: 2022 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Diplomsko delo
Oznake: encimi;tiskarska gostila;tiskarske plošče;tiskanje tekstilij;celuloza;
Tiskanje je najbolj mnogostranski in pomemben tehnološki postopek, ki vpeljuje barve in dizajn na površino tekstilij. Naravna gostila imajo pri tiskanju tekstilij pomembno vlogo, saj so popolnoma biološko razgradljiva. Celulozna vlakna so najbolj pogosto tiskani substrati in reaktivna barvila so naj ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Zmiany odczynu rozcieńczonych rozproszeń polimerów N-izopropyloakryloamidu poniżej i powyżej LCST w obecności chlorheksydyny
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Št. zadetkov: 53
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: