Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 35
Izvirni znanstveni članek
Oznake: lastnina;delo;lastniški odnosi;kapital;družbena lastnina;samozaposlovanje;postkapitalizem;
Avtor obravnava nekatere neekonomske funkcije lastnine v družbah na prehodu v postkapitalizem. Stare popredmetene lastniške družbe kot tudi nove razpredmetene nelastniške družbe (jugoslovanski primer) so vzdrževale razkol med delom in lastništvom. Korekcija je mogoča le v tesni povezanosti med delom ...
Leto: 1988 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Strokovni članek
Oznake: SFRJ;samoupravljanje;delavci;družbene spremembe;empirične raziskave;
Petintrideset let jugoslovanskega samoupravljanja
Leto: 1985 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: kvaliteta življenja;empirične raziskave;socialna politika;Slovenija;
Sklepna razmišljanja: implikacije podatkov o kvaliteti življenja za socialno politiko
Leto: 1986 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: socialna politika;socialna država;determinizem;voluntarizem;zgodovinski vidik;
Izvor in razvoj socialne politike
Leto: 1989 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: enakost;pravičnost;koncepti;egalitarizem;neenakopravnost;
Enakost in pravičnost
Leto: 1989 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Strokovni članek
Oznake: sociologija;razvojni trendi;kongresi;poročila;razmišljanja;
XII. svetovni sociološki kongres - Madrid
Leto: 1990 Vir: Univerza v Ljubljani (UL)
Drugi članki ali sestavki
Oznake: sociologija;delavska participacija;samoupravljanje;kongresi;poročila;
Poročilo o delu RC 10 na kongresu ISE v Madridu
Leto: 1990 Vir: Univerza v Ljubljani (UL)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: delitev dela;teorije;marksistična teorija;industrijska družba;
Delitev dela
Leto: 1984 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: privatizacija;javni sektor;privatni sektor;
The intransigence of public and private ownership has been the common characteristic of traditional capitalism and socialism. However, this no longer holds true for post-socialist societies oriented towards the liberalisation of society; neither does it hold true for post-capitalist societies, which ...
Leto: 1999 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: privatizacija;javni sektor;privatni sektor;
Introduction
Leto: 1999 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Št. zadetkov: 35
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: