Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 193
Diplomsko delo
Oznake: izvoz;baze podatkov;strokovne službe;elektronsko poslovanje;informacije;informatika;podpora;uporaba računalnika;promocija;gospodarske organizacije;dejavnost;integracija;predstava;gospodarska zbornica;enotni trg;Evropska unija;EU;Slovenija;distribucija;programi;zakonodaja;usklajevanje;pridruženo članstvo;razvojni projekti;mednarodno sodelovanje;mednarodna trgovinska zbornica;Gospodarska zbornica Slovenije;Ljubljana;Diplomske naloge;Pospeševanje izvoza;Ekonomski odnosi s tujino;Izvozna politika;Podatkovne baze;Agencija za gospodarsko promocijo in tuje investicije;Aktivnosti;Predstavitve;Slovenska gospodarska zveza;European Union;Euro Info Centre;Storitvene dejavnosti;Informacijska omrežja;Portali;Slovenia;Economics and Research Department;Brussels;Predstavništva;Lobiranje;Mednarodno poslovanje;Gospodarske integracije;Države Evropske unije;Evropa;Zunanjetrgovinsko omrežje;Regionalno gospodarstvo;
Vsebina info-portala za slovenske izvoznike : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: zunanjetrgovinska politika;zunanjetrgovinsko poslovanje;gospodarske pogodbe;Evropska unija;jeklarska industrija;jeklo;carinske tarife;carinska politika;WTO;trgovinske pogodbe;zaščita;panoge dejavnosti;kovinska industrija;avtomobilska industrija;elektronska industrija;EU;trg;mednarodne ekonomske integracije;ekonomski razvoj;internacionalizacija;potrebe;fleksibilnost;EGS;mednarodni ekonomski odnosi;mednarodna menjava;gospodarstvo;mednarodno ekonomsko sodelovanje;Evropa;mednarodne pogodbe;World Trade Organization;Diplomske naloge;Trgovinski sporazumi;Jeklarstvo;European Union;Zunanjetrgovinski promet;Jekla;Skupni trg;Rimska pogodba;
Skupna zunanjetrgovinska politika Evropske unije na področju jeklarstva : diplomsko delo
Leto: 2003 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: zunanja trgovina;zunanjetrgovinsko poslovanje;zunanjetrgovinska politika;prosta trgovina;trgovinske pogodbe;institucionalizem;mednarodni ekonomski odnosi;globalizacija;svet;gospodarstvo;svetovno gospodarstvo;ekonomska politika;WTO;OZN;UNCTAD;EFTA;NAFTA;mednarodne ekonomske integracije;povezanost;Evropska unija;enotni trg;World Trade Organization;Diplomske naloge;Mednarodne organizacije;Trgovinski sporazumi;United Nations;Organi;Vloga;United Nations Conference on Trade and Development;Funkcionalna struktura;Ekonomska aktivnost;European Free Trade Association;Socialistične države;North American Free Trade Agreement;Regionalne organizacije;European Union;Zunanjetrgovinski promet;Zunanjetrgovinsko poslovanje;Ekonomski odnosi s tujino;Institucionalni mehanizmi;
Zunanjetrgovinski sporazumi kot instrument zunanjetrgovinske politike : diplomsko delo
Leto: 2003 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: zunanjetrgovinska politika;enotni trg;Evropska unija;EU;Slovenija;regionalna ekonomika;ekonomska politika;lobiji;regulacija;programi;zakonodaja;usklajevanje;pridruženo članstvo;dežele;država;struktura;razvojni projekti;
Pomen interesnih skupin v EU za Slovenijo s posebnim poudarkom na področju skupne zunanjetrgovinske politike : [diplomsko delo]
Leto: 2003 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: prosta trgovina;mednarodni sporazumi;mednarodno ekonomsko sodelovanje;mednarodna trgovina;prehrambena industrija;trgovinsko podjetje;neposredne tuje investicije;premoženje;Slovenija;izvoz;mednarodni trg;poslovno okolje;Makedonija;politika izdelka;družbe;blagovna menjava;strategija;uspešnost poslovanja;podjetje;tržne poti;gospodarstvo;tržna analiza;MILA;Trgovina in storitve;Maribor;d.o.o.;Diplomske naloge;Družinska podjetja;Poslovna strategija;Ekonomski odnosi s tujino;Tuja tržišča;
Oblike vstopa na makedonski trg s primerom : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: migracije;delovna sila;zaposlovanje;človeški kapital;ekonomske teorije;mikroekonomija;makroekonomija;država;cilj;kadri;človeški potencial;enotni trg;Evropska unija;demografija;trg delovne sile;mednarodne primerjave;svetovno gospodarstvo;European Union;Diplomske naloge;Prost pretok delovne sile;Zaposlitvene možnosti;Mednarodne migracije;Imigracijska politika;Države Evropske unije;Človeški viri;Usposobljenost;Beg možganov;Izpostavljenost;
Mednarodne migracije v svetovnem gospodarstvu s poudarkom na EU : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: zunanjetrgovinsko poslovanje;zunanjetrgovinska politika;oblikovanje;Evropska unija;uvoz;WTO;enotni trg;reševanje problemov;trgovinske pogodbe;zunanja trgovina;aktivnosti;prednost;predstava;mednarodne primerjave;delovanje;organiziranost;European Union;Diplomske naloge;Skupni trg;Uvozna politika;Zunanjetrgovinski promet;Ovire;World Trade Organization;Zunanjetrgovinsko omrežje;Reševanje konfliktov;
Odstranjevanje trgovinskih ovir kot instrument skupne zunanjetrgovinske politike EU : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: izvoz;zunanjetrgovinska politika;zunanjetrgovinsko poslovanje;Evropska unija;enotni trg;zaščita;Slovenija;carinske tarife;carine;carinska politika;izdelki;proizvodi;WTO;trgovinske pogodbe;gospodarske pogodbe;EU;mednarodne ekonomske integracije;mednarodni ekonomski odnosi;mednarodna menjava;mednarodno ekonomsko sodelovanje;European Union;Diplomske naloge;Zunanjetrgovinski promet;Carinske konvencije;World Trade Organization;Trgovinski sporazumi;Trgovinski spori;Države Evropske unije;Carinska zaščita;Ovire;
Vpliv necarinskih ovir na izvoz slovenskih izdelkov na trg Evropske unije : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: sejmi;dejavnost;razstave;predstava;razvoj;svet;Evropa;Evropska unija;EU;internacionalizacija;mednarodne primerjave;vodenje;planiranje;mednarodno podjetje;mednarodni trg;cilj;podjetje;organiziranost;Slovenija;aktivnosti;strategija;strategija trženja;Celjski sejem;Delniška družba;Celje;d.d.;Diplomske naloge;Sejemska dejavnost;Predstavitve;Države Evropske unije;Mednarodni sejmi;Novosti;European Union;Konkurenčni procesi;
Sejemska dejavnost v Sloveniji po vstopu v EU - primer podjetja Celjski sejem : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: zunanjetrgovinska politika;mednarodna trgovina;svetovni trg;mednarodni sporazumi;WTO;OECD;EU;Evropska unija;ZDA;mednarodni transport;letalski promet;storitve;zračni promet;liberalizacija;World Trade Organization;Diplomske naloge;Letalska industrija;Civilna letala;Organisation for Economic Co-operation and Development;Izvozno financiranje;European Union;Združene države Amerike;Trgovinski sporazumi;General Agreement on Trade in Services;Zračne poti;Letalski promet;
Urejenost svetovnega trga velikih potniških letal v WTO, OECD in EU : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Št. zadetkov: 193
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: