Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 44
Izvirni znanstveni članek
Oznake: krmne rastline;metuljnice;trave;genski viri;genska raznolikost;genska banka;
Genska banka krmnih rastlin na Kmetijskem inštitut Slovenije
Leto: 2012 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Pregledni znanstveni članek
Oznake: pšenica;hibridizacija;kemična hibridizacija;heterozis;genetika;hibridna sorta;
Leto: 2011 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Ni določena
Oznake:
Mutagenesis in Plant Breeding for Disease and Pest Resistance
Leto: 2013 Vir: Repozitorij Sci Vie
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: genetika;mutageneza;rastlinska proizvodnja;bolezni rastlin;ostanki pesticidov;varna hrana;
Mutagenesis in plant breeding for disease and pest resistance
Leto: 2012 Vir: Kmetijski inštitut Slovenije (KIS)
Magistrsko delo
Oznake: navadni fižol;turški fižol;genska banka;morfometrični parametri;
V sklopu magistrskega dela smo v Slovenski rastlinski genski banki Kmetijskega inštituta Slovenije, s pomočjo morfometričnih parametrov ovrednotili zbirki genskih virov navadnega (Phaseolus vulgaris L.) in turškega fižola (Phaseolus coccineus L.). S predpisanimi deskriptorji (UPOV, CPVO, IBPGR, Phas ...
Leto: 2018 Vir: Kmetijski inštitut Slovenije (KIS)
Doktorska disertacija
Oznake: genetska raznolikost;Brassica napus L.;spolno kompatibilni sorodniki;pridelovalni prostor;navadna ogrščica;prenos genov;Slovenija;genotipizacija;genotip;mikrosatelitni markerji;samosevci;podivjane populacije;doktorske disertacije;
Genetska raznolikost navadne ogrščice (Brassica napus L.) in njenih spolno kompatibilnih sorodnikov v slovenskem pridelovalnem prostoru
Leto: 2013 Vir: Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije
Doktorska disertacija
Oznake: potato;late blight;genetic markers;resistance level;plant tissue culture;
Krompirjevo plesen povzroča oomiceta Phytophthora infestans, ki močno ogroža globalno pridelavo krompirja. Sorta Sárpo Mira velja za eno izmed bolj odpornih krompirjevih sort proti P. infestans, h kateri naj bi najbolj prispeval gen Rpi-Smira2/R8. Iz populacije F1 križancev, med petimi občutljivimi ...
Leto: 2023 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: zea mays;plant populations;gene banks;genetic markers;plant anatomy;crossbreds;kernels;morphology;genetic relationship;
Ocena dveh različnih skupin slovenskih populacij koruze s pomočjo morfoloških lastnosti in Hbr (MITE) markerjev
Leto: 2007 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: kmetijske rastline;žlahtnjenje rastlin;domače sorte;genske banke;Slovenija;On the base of literature overview and on the base of the official National List of Varieties the comprehensive list of Slovenian cultivars was made. Someof new cultivars of agricultural plants were not entered to the official varietz list in spite of that in practice were sown. The most of Slovenian cultivars of grapevine (26 cultivars), potatoes (17) and of hop (11) were bredin Slovenia. Slovenia has also some own cultivars of some field crops, grasses, legumes and vegetables, first of all of bean (8), chicorz (4) and lambćs lettuce (3), but also has cultivars of some fruit trees. Taking into account, that Slovenia has comprehensive gene bank of some agricultural plants, there exists a great possibilitz for further effective plant breeding.;
Na podlagi literature ter uradnih sortnih list bivše Jugoslavije in samostojne Slovenije je narejen celoten pregled vzgojenih slovenskih sort kmetijskih rastlin. Nekatere sorte kmetijskih rastlin niso bile vpisane v uradne sortne liste, a so bile kljub temu nekaj časa v proizvodnji oz. na trgu (jabl ...
Leto: 2005 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Doktorska disertacija
Oznake: siliranje;trajno travinje;zeli;kemična sestava;neto energijska vrednost;
V prvem delu raziskave je bil namen ugotoviti sestavo zeli in njihovo neto energijsko vrednost za laktacijo (NEL) glede na staranje. Na trajnem nižinskem travinju v Blatni Brezovici in Murskih Črncih smo zbrali vzorce sedmih vrst zeli: navadni rman (Achillea millefolium L.), ozkolistni trpotec (Plan ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Št. zadetkov: 44
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:Tipologija:

Jezik: