Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 49
Ni določena
Oznake: risbe;
Razstava 3. letnika LP PeF v Ljubljani - 2011/2012.
Leto: 2012 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Ni določena
Oznake: 4L12;
Prostor lastnega bitja (prebivanja), ki ga živimo in kar nas določa kot samospraševalna bitja, ki »nikoli ne mirujejo«, saj so neprestano izpostavljena dvomom, se v likovnem organizmu transformira kot podoba okroglin (»življenje je verjetno okroglo« je v enem izmed svojih pisem bratu Theu napisal V. ...
Leto: 2012 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Ni določena
Oznake: slike;
Kolažirana dela (tudi dekolažirana) vsakič vsrkajo svetlobo lastne pojavnosti. Tako lahko razumemo tudi likovno govorico ki se neguje v slikarskih delih naše absolventke. Govorica njenega konceptualno povzetega klasičnega kolaža se zdi kot prekrivanje (in zbiranje) časa, ki se po natrganih in pra ...
Leto: 2012 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Ni določena
Oznake: slikarstvo;
Huzjanovo slikarstvo je osredotočeno na groteskno podobo čudnega bitja, ki je človeku ravno toliko podoben, kot se od njega tudi razlikuje. V svojih delih vseskozi poudarja eksistencialno stisko bitij. V zadnjih delih so telesa figur oblikovana tako, da s svojim telesom tvorijo ključavnico, skozi ka ...
Leto: 2013 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Ni določena
Oznake: slike;
Danes se ob neki vsesplošni, že pretekli postmodernistični izkušnji in vzporednimi post-popartističnimi mimetičnimi vsebinami strategija zaznavnih odločitev (tudi njen izvedbeni pedagoški organski sklop), uresničuje pri področju slike in risbe kot področje povezav in iskanja prvinskosti – kot prvins ...
Leto: 2013 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Ni določena
Oznake: risanje;
Vizualna ideologija in njena struktura, ki jih raziskuje študent in če jih želi »pravilno« dojeti, zahteva postopnost povezav kot idejnega področja sporočilnosti. V petem semestru kot vizualno antropologijo umetnosti in njene estetike. Kot način gledanja ali vizualizacijo v različnih družbah (Moder ...
Leto: 2014 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Ni določena
Oznake: Galerija PeF 2014;
Besedila, ki spremljajo projekte, realizirane pri predmetih Slikanje in Risanje, so tokrat – kot del priprave končne razstave – napisali študentje sami. Njihove interpretacije lastnih ustvarjalnih intenc lahko preberete v osrednjem delu razstave.
Leto: 2014 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Ni določena
Oznake: skupinske razstave;
Znotraj dominacije vida ali geneze tradicionalne dominacije vida, je bila za obdobje Modernizma značilna »vrnitev k telesu«. V kaosu človekove narave in zunaj nje je prav sprememba o razumevanju telesa (telesnosti) določila naš zapleteni položaj v svetu, ki ga živimo. Sprememba je temeljila na spr ...
Leto: 2014 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Ni določena
Oznake: slikanje;
Gre za možnosti, ki jih ponuja intervencija v svetlobo slikovnega polja, kjer je nosilka dogajanja sama barva, njena snovnost, dinamika nanosa in njena svetloba. Pri tem je izpostavljena gestualna različnost, njena dinamika nanosa, dinamika zapestja, cele roke ali telesa, samo gibanje ob izbranem f ...
Leto: 2015 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Ni določena
Oznake: slikanje;
Mrežno ali geometrijsko naravnani prostor slikovnega polja in njegov »podaljšek« v razširjeno sliko – v slikarski objekt (B. Riley, V. Richter, D. Jejčič), se v povezovalnem študijskem procesu formira najprej kot izkušnja z risbo in nato kot slikarska izkušnja. Oboje se ob izpitu nato vzporedno arti ...
Leto: 2016 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Št. zadetkov: 49
Ključne besede:

Leto izdaje:
Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:Jezik: