Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 58
Magistrsko delo
Oznake: biotehnologija;genske transformacije;markerski geni;tobak;hmelj;analiza transgenov;
Internodijskim izsečkom hmelja in kontrolnim listnim izsečkom tobaka smo s posredno metodo transformacije z Agrobacterium tumefaciens vnesli markerske gene: gusA, ZsGreen in DsRed-Express. Poskus adventivne regeneracije netransformiranega hmelja šestnajstih genotipov je pokazal največji odstotek reg ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: žlahtnjenje rastlin;genski inženiring;Agrobacterium tumefaciens;ZFN;TALEN;CRISPR-Cas;
Eno izmed najpomembnejših orodij molekularnega žlahtnjenja rastlin je genski inženiring, ki vedno bolj pridobiva na pomenu, saj omogoča nastanek rastlin z dobrimi agronomskimi lastnostmi, kot so zadovoljivi pridelki z vrhunsko kakovostjo, odpornostjo na bolezni in škodljivce ter fitosanitarne pripra ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: vinska trta;Vitis vinifera;brezvirusno tkivo;meristem;somatska embriogeneza;ELISA;PCR;
Žlahtna vinska trta (Vitis vinifera L.) je zaradi svoje ekonomske pomembnosti ena najbolj razširjenih kmetijskih rastlin. Pridelovalci stremijo k čim večjemu in kakovostnejšemu pridelku, poslužujejo se hitrega vegetativnega razmnoževanja, ki predstavlja tveganje za pojav in širitev virusnih obolenj. ...
Leto: 2020 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: ajda;biotehnološko žlahtnjenje;tkivne kulture;haploidi;mikropropagacija;reševanje nezrelih embrijev;transformacije;molekulski markerji;NGS;
Ajda (Fagopyrum spp.) je dvokaličnica, ki je zaradi načina pridelave, predelave in uporabe uvrščena med žita. Gospodarsko pomembni sta predvsem dve vrsti, navadna ajda (Fagopyrum esculentum Moench) in tatarska ajda (Fagopyrum tataricum Gaertn.). Zaradi nizkih pridelkov in nepoznavanja ajda ni svetov ...
Leto: 2020 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: rastlinske tkivne kulture;evropski pravi kostanj;Castanea sativa Mill.;kostanjeva šiškarica;Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu;mikropropagacija;regeneracija;koreninjenje;
V Sloveniji je evropski pravi kostanj (Castanea sativa Mill.) zelo poškodovan od napada kostanjeve šiškarice (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu). V letih 2015 in 2016 smo v poskus in vitro razmnoževanja vključili sadjarsko zanimive genotipe iz različnih območij Slovenije z namenom pridobiti mlad, zdra ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: tanini;genski viri;navadna ajda;tatarska ajda;poljščine;sorte;populacije;
Primerjava vsebnosti taninov različnih genskih virov navadne (Fagopyrum esculentum Moench) in tatarske (Fagopyrum tataricum Gaertn.) ajde
Leto: 2016 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: genske banke;genska banka;genski viri;kmetijske rastline;ajda;sorte;rastlinski genski viri;populacija;genetska variabilnost;Slovenija;žlahtnjenje rastlin;
Genska banka ajde - vir slovenske genetske variabilnosti
Leto: 2012 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: poljščine;hmelj;Humulus lupulus;internodiji;transformacije;Agrobacterium tumefaciens;gus gen;DsRed gen;hptII gen;tkivne kulture;gojišča;regeneranti;GUS test;transgeni;
Vnos markerskih genov v genom hmelja (Humulus lupulus L.) z Agrobacterium tumefaciens
Leto: 2007 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: poljščine;tobak;Nicotiana tabacum;listi;transformacije;Agrobacterium tumefaciens;gus gen;hptII gen;tkivne kulture;gojišča;regeneranti;GUS test;transgeni;
Transformacija tobaka (Nicotiana tabacum L.) z Agrobacterium tumefaciens
Leto: 2007 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: razmnoževanje;vegetativno razmnoževanje;kostanj;Castanea sativa;tkivne kulture;gojišča;rastni substrati;koreninjenje;
Koreninjenje kostanja (Castanea sativa Mill.) v in vitro razmerah
Leto: 2008 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 58
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: