244.018 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Analiza športnega turizma in potencial za nadaljnji razvoj soboškega jezera
  Jančar Žan:
  ANALIZA ŠPORTNEGA TURIZMA IN POTENCIAL ZA NADALJNJI RAZVOJ SOBOŠKEGA JEZERA
  Fakulteta za turizem

  Šport in turizem sta med seboj zelo povezani panogi, ki močno vplivata drug na drugega. V sodobnem svetu ima športni turizem pomemben vpliv na človeka, ki s ponudbo športnih aktivnosti, objektov in prireditvami sokroji turizem. Zato je pomembno, da se športni turizem ra
 • Analiza turizma kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji in raziskava samooskrbe turističnih kmetij v Slovenskih goricah
  Golob Sara:
  ANALIZA TURIZMA KOT DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI IN RAZISKAVA SAMOOSKRBE TURISTIČNIH KMETIJ V SLOVENSKIH GORICAH
  Fakulteta za turizem

  Podeželski turizem postaja ena izmed najpomembnejših vrst slovenskega turizma. Diplomsko delo je sestavljeno iz empiričnega in teoretičnega dela, v katerem smo s strokovno in znanstveno literature opredelili teoretična izhodišča
 • Premik slovenskih kontingentov na mednarodno operacijo in misijo eFP Latvija
  Strehar Andrej:
  PREMIK SLOVENSKIH KONTINGENTOV NA MEDNARODNO OPERACIJO IN MISIJO EFP LATVIJA
  Fakulteta za logistiko

  V diplomskem delu smo obravnavali premik kontingenta Slovenske vojske na mednarodno operacijo in misijo eFP – enhanced Forward Presence v Latvijo. V prvem delu diplomskega dela, teoretičnih osnovah, smo opredelili vojaško logistiko, razpoložljive transportne mo
 • Ureditev logističnih površin v podjetju Maksim Hudinja, d.o.o.
  Bibič Tadej:
  UREDITEV LOGISTIČNIH POVRŠIN V PODJETJU MAKSIM HUDINJA, D.O.O.
  Fakulteta za logistiko

  Podjetje Maksim Hudinja se ukvarja z oddajanjem poslovnih, skladiščnih, parkirnih in ostalih prostorov ter z izvajanjem logističnih storitev. Želijo si postati vodilno podjetje na Štajerskem oz. na severovzhodnem delu Slovenije v svoji panogi, zato si prizadevajo izboljšati ured
 • Preprečevanje izgub paketov na pošti slovenije
  Dular Sara:
  PREPREČEVANJE IZGUB PAKETOV NA POŠTI SLOVENIJE
  Fakulteta za logistiko

  V zadnjem času je moč zaznati, da prihaja do povečane spletne prodaje in posledično do večjega števila izgub paketov. V diplomskem delu prikazujemo, kako ta problem preprečiti oziroma ga zmanjšati. Diplomsko delo začnemo s teorijo o paketih in standardu GS1, nato analiziramo posnetek obstoječega
 • Kompetence zaposlenih v prodaji proučevanega telekomunikacijskega podjetja
  Zagode Ana Maria:
  KOMPETENCE ZAPOSLENIH V PRODAJI PROUČEVANEGA TELEKOMUNIKACIJSKEGA PODJETJA
  Fakulteta za logistiko

  V gospodarstvu, ki temelji na znanju, je uspeh organizacij odvisen predvsem od kakovosti njihovih človeških virov. Organizacije se zanašajo na svoje usposobljene zaposlene kot na glavni vir. Danes je zaradi hitrih sprememb pridobivanje kompetentnih zaposlenih p
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Indikator pripravljenosti na pametne sisteme (SRI)
  Resnik Matic:
  INDIKATOR PRIPRAVLJENOSTI NA PAMETNE SISTEME (SRI)
  Fakulteta za strojništvo

  Delo se primarno osredotoča na potencial pametnih zgradb in njeno formalno uvedbo v Evropski uniji. Celotna analiza se predstavi s pomočjo Indikator pripravljenosti na pametne sisteme (SRI) in skupno metodologijo, s katero jo je potrebno izračunati. Na obravnavanem primeru lastne stanova
 • Izzivi obrambnega sistema Republike Severne Makedonije pred in po vstopu v zvezo NATO
  Kostadinova Petranka:
  IZZIVI OBRAMBNEGA SISTEMA REPUBLIKE SEVERNE MAKEDONIJE PRED IN PO VSTOPU V ZVEZO NATO
  Fakulteta za družbene vede

  Magistrsko delo z naslovom »Izzivi obrambnega sistema Republike Severne Makedonije pred in po vstopu v zvezo NATO« predstavlja analizo iz obdobja osamosvojitve države, in vzpostavitev državnega obrambnega sistema do obdobja polnopravnega člans
 • Transformacije subkulture bodybuildinga skozi popularno kulturo
  Jeđud Sara:
  TRANSFORMACIJE SUBKULTURE BODYBUILDINGA SKOZI POPULARNO KULTURO
  Filozofska fakulteta

  Diplomsko delo raziskuje subkulturo bodybuildinga in kako se ta odraža v kontekstu popularnih kultur. Pomembno je bilo preučiti mesto Arnolda Schwarzeneggerja, ki je odigral pomembno vlogo pri populariziranju dvigovanja uteži skozi sedemdeseta leta prejšnjega stoletja in dalje. Nj
 • Formalno-pravni status moliškohrvaške skupnosti danes
  Zavadlav Elija:
  FORMALNO-PRAVNI STATUS MOLIŠKOHRVAŠKE SKUPNOSTI DANES
  Filozofska fakulteta

  Diplomska naloga obravnava formalno-pravni status moliškohrvaške skupnosti v italijanski pokrajini Molise, konkretnejše njihov formalno-pravni status in načine izkoriščanja njihovih manjšinskih pravic. Predstavlja se zgodovinski pregled v katerem je govora o poreklu in jeziku moliških H
 • Fenotipska in genetska karakterizacija izbranih genskih virov iz rodu Vitis sp.
  Mužina Špela:
  FENOTIPSKA IN GENETSKA KARAKTERIZACIJA IZBRANIH GENSKIH VIROV IZ RODU VITIS SP.
  Biotehniška fakulteta

  Trta je kulturna rastlina, ki jo človek za namene prehrane in predelave goji že tisočletja. Stare, avtohtone vrste in sorte vinskih trt danes vse bolj izginjajo, zato je njihovo odkrivanje in opisovanje vedno bolj pomembno. V okviru magistrskega dela smo v treh
 • Investigation of Spatial and Temporal Variability of Hydrological Drought in Slovenia Using the Standardised Streamflow Index (SSI)
  Zalokar Lenka, Kobold Mira, Šraj Mojca:
  INVESTIGATION OF SPATIAL AND TEMPORAL VARIABILITY OF HYDROLOGICAL DROUGHT IN SLOVENIA USING THE STANDARDISED STREAMFLOW INDEX (SSI)
  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

  Drought is a complex phenomenon with high spatial and temporal variability. Water scarcity has become a growing problem in Slovenia in recent decades. Therefore, the s
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (104696)
 2. Magistrsko delo (35877)
 3. Izvirni znanstveni članek (33204)
 4. Video in druga učna gradiva (22323)
 5. Ni določena (11306)
 6. Strokovni članek (4912)
 7. Doktorska disertacija (4590)
 8. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3151)
 9. Pregledni znanstveni članek (3008)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2804)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2419)
 12. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1773)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1464)
 14. Drugi članki ali sestavki (1426)
 15. Elaborat, predštudija, študija (923)
 16. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (876)
 17. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (747)
 18. Specialistično delo (723)
 19. Kratki znanstveni prispevek (677)
 20. Poljudni članek (658)
 21. Predgovor, spremna beseda (572)
 22. Druge monografije in druga zaključena dela (564)
 23. Znanstvena monografija (512)
 24. Radijski ali TV dogodek (400)
 25. Intervju (358)
 26. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (334)
 27. Polemika, diskusijski prispevek (315)
 28. Strokovna monografija (305)
 29. Raziskovalni podatki (305)
 30. Druga izvedena dela (273)
 31. Prispevek na konferenci brez natisa (264)
 32. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (237)
 33. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (223)
 34. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (193)
 35. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (184)
 36. Predavanje na tuji univerzi (167)
 37. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (150)
 38. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (150)
 39. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (147)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (107)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (93)
 42. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (91)
 43. Razstava (83)
 44. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (82)
 45. Programska oprema (66)
 46. Bibliografija, kazalo ipd. (50)
 47. Umetniško delo (45)
 48. Umetniški sestavek (28)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (26)
 50. Katalog razstave (22)
 51. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (21)
 52. Patent (18)
 53. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (18)
 54. Umetniška poustvaritev (18)
 55. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (15)
 56. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 57. Bibliografija (5)
 58. Patentna prijava (5)
 59. Druga dela (3)
 60. (1)
 61. Nova sorta (1)
Prikaži vse