searchNavadno iskanje
Prosimo, vnesite iskalni niz.
iskalni niz ne sme vsebovati dvopičja ali podpičja.
searchIskanje
youtube_searched_forNapredno iskanje
Slovenski jezik Angleški jezik Hrvaški jezik Nemški jezik Srbski jezik Madžarski jezik Italijanski jezik Francoski jezik Neznan jezik Polski jezik Češki jezik Slovaški jezik Slovenski jezik Angleški jezik Vse Ni določena Izvirni znanstveni članek Pregledni znanstveni članek Kratki znanstveni prispevek Strokovni članek Poljudni članek Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci Objavljeni strokovni prispevek na konferenci Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... Recenzija, prikaz knjige, kritika Predgovor, spremna beseda Polemika, diskusijski prispevek Intervju Umetniški sestavek Bibliografija, kazalo ipd. Drugi članki ali sestavki Znanstvena monografija Strokovna monografija Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo Video in druga učna gradiva Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid Bibliografija Doktorska disertacija Magistrsko delo Specialistično delo Diplomsko delo Končno poročilo o rezultatih raziskav Elaborat, predštudija, študija Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) Izvedensko mnenje, arbitražna odločba Umetniško delo Katalog razstave Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek Radijska ali televizijska oddaja Raziskovalni podatki ali korpusi Programska oprema Nova sorta Patentna prijava Patent Druge monografije in druga zaključena dela Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci Umetniška poustvaritev Radijski ali TV dogodek Razstava Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov Predavanje na tuji univerzi Prispevek na konferenci brez natisa Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa Druga dela Druga izvedena dela Vse
{{operator.name}}
iskalni niz ne sme vsebovati dvopičja ali podpičja.
{{type.name}} close
Vsaj eno polje mora biti izpolnjeno.
addDodaj pogoj youtube_searched_forIskanje
OpenScience.si

To spletno stran je ustvaril Nejc Maček.

Izvorni brskalnik lahko najdete na spletni strani openscience.si.

Obišči stran
filter_list

Filter

Napredni filter
ALI
IN
NE
ALI
IN
NE
ALI
IN
NE
ALI
IN
NE
ALI
IN
NE
ALI
IN
NE
close Počisti filter

Ključne besede

{{item.count}}
{{item.value}}

Leto izdaje

{{item.count}}
{{item.value}}

Avtorji

{{item.count}}
{{item.value}}

Repozitoriji

{{item.count}}
{{item.value}}

Tipologija

{{item.count}}
{{item.value}}

Jezik

{{item.count}}
{{item.value}}
filter_list

Filter

Število zadetkov: {{retr.filtered.length}}

Delili smo z nič!

Pri izvajanju iskalne poizvedbe je prišlo do napake.

refreshPoskusi ponovno

Dovolj!

Iskanje prekinjeno.

refreshPoskusi ponovno

Ni, ni!

Noben rezultat se ne ujema z iskalno poizvedbo.

Iskanje v teku. blockPrekini

{{item.details.title}}

{{item.typology}}
{{item.details.description}}
Oznake:  {{keyword}}
{{item.details.org}}, {{item.details.loc}} {{item.year}}