Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 163
Doktorska disertacija
Oznake: bioplin;mikro bioplinarna;mapiranje GIS;prehranski odpadki;energijske samooskrbne skupnosti;ekonomika bioplinarne;
Cilj raziskave je bil razviti interaktivni model GIS za iskanje primernih lokacij za postavitev mikro bioplinarne. Z modelom smo na podlagi razpoložljivih kvantitativnih in prostorskih podatkov o kmetijah in prehranskih odpadkih na izbranem območju iskali primerne lokacije za mikro bioplinarne, ki o ...
Leto: 2023 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Radijski ali TV dogodek
Oznake: sladkorna pesa;
Pridelava in predelava sladkorne pese
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Druga izvedena dela
Oznake: sladkorna pesa;kvote;
Ob padcu kvot za sladkor
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Diplomsko delo
Oznake: travniški nasadi;ocenjevanje;kriteriji pridelave;kriteriji krajinske pestrosti;kriteriji biotske raznovrstnosti;DEXi;večparametrski modeli;ekspertni sistem;
Ocenjevanje travniških nasadov z metodama TB in DEX
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Diplomsko delo
Oznake: mak;simulacijski modeli;ekonomski kazalniki;
Ekonomska upravičenost pridelave maka
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Diplomsko delo
Oznake: sorte jabolk;pridelovalni sistemi;OIPS in "0,0 RL";ekonomika;
Ekonomska upravičenost pridelave jabolk po sistemu "Zero residue level IPS-0,0 RL"
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Diplomsko delo
Oznake: sorte jabolk;pridelovalni sistemi;0.0 MLR;ekonomika kmetijstva;
Ekonomska upravičenost pridelave jabolk po sistemu 0,0 MLR
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Diplomsko delo
Oznake: toča;drevo odločanja;Pomurska regija;zavarovanje posevkov;
Analiza strategij upravljanja s tveganjem zaradi toče v Pomurju z uporabo dreves odločanja
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Diplomsko delo
Oznake: oljne buče;tritikala;soja;pridelek;cena;stroški;
Ekonomska upravičenost konvencionalnega pridelovanja oljnih buč, tritikale in soje
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Diplomsko delo
Oznake: toča;drevo odločanja;breskev;zavarovanje pridelkov;
Vrednotenje alternativ upravljanja s tveganjem zaradi toče z uporabo dreves odločanja pri breskvi
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Št. zadetkov: 163
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:

Jezik: