210.543 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Vključitev delovnega terapevta v skupnostno obravnavo
  Petrena Renata:
  VKLJUČITEV DELOVNEGA TERAPEVTA V SKUPNOSTNO OBRAVNAVO
  Fakulteta za zdravstvene vede

  Izhodišča, namen: Skupnostna psihiatrična obravnava (SPO) uporablja pri obravnavi oseb z duševnimi motnjami raziskovalno dokazane uspešne načine zdravljenja ter v praksi uspešne pristope, v timu pa sodeluje tudi delovni terapevt. Z raziskavo smo želeli opredeliti vključitev delo
 • Neinvazivna tehnologija za diagnostiko atrijske fibrilacije z oscilometrično metodo
  Softić Almir:
  NEINVAZIVNA TEHNOLOGIJA ZA DIAGNOSTIKO ATRIJSKE FIBRILACIJE Z OSCILOMETRIČNO METODO
  Fakulteta za zdravstvene vede

  Teoretična izhodišča: Nekatere neinvazivne tehnologije oscilometrično izmerjenega krvnega tlaka omogočajo tudi diagnosticiranje atrijske fibrilacije (AF). Namen študije je bil ugotoviti senzitivnost in specifičnot te tehnologije pri mlajših zdravih pr
 • Izbruh virusa Ebole v Zahodni Afriki med leti 2013 in 2016 ter nezmožnost zajezitve
  Pušnik Marko:
  IZBRUH VIRUSA EBOLE V ZAHODNI AFRIKI MED LETI 2013 IN 2016 TER NEZMOŽNOST ZAJEZITVE
  Fakulteta za zdravstvene vede

  Teoretično izhodišče: Kljub razpoložljivim virom znanstvenih dosežkov v tehnologiji in zdravstvu industrializiranega sveta, nerazvite države še vedno trpijo za posledicami nalezljivh bolezni, ki so v moderni družbi skorajda eradicirane. V diplomskem d
 • Pojavnost nasilnega vedenja pri pacientih z duševno motnjo v odnosu do zdravstvenih delavcev v socialno varstvenem zavodu
  Hödl Irena:
  POJAVNOST NASILNEGA VEDENJA PRI PACIENTIH Z DUŠEVNO MOTNJO V ODNOSU DO ZDRAVSTVENIH DELAVCEV V SOCIALNO VARSTVENEM ZAVODU
  Fakulteta za zdravstvene vede

  Izhodišče: Agresije in nasilja nad zdravstvenimi delavci je vedno več, več kot na drugih delovnih mestih. V svetovnem merilu je agresija in nasilje nad zdravstvenimi delavci nacionalni in svetovni problem. Nasilno v
 • Obravnava šolskega otroka v kabinetu za zdravstveno-vzgojno in preventivno dejavnost v zobozdravstvu
  Hameršak Anja:
  OBRAVNAVA ŠOLSKEGA OTROKA V KABINETU ZA ZDRAVSTVENO-VZGOJNO IN PREVENTIVNO DEJAVNOST V ZOBOZDRAVSTVU
  Fakulteta za zdravstvene vede

  Teoretična izhodišča. Zdrava ustna votlina je pomembna za fizično in psihično zdravje ter je v tesni povezavi z zdravjem celotnega telesa. Bolezenske spremembe v ustni votlini zaradi pogostosti še vedno predstavljajo precejšen zdravs
 • Psihosocialne stiske pri pacientu z luskavico
  Lavrenčič Katja:
  PSIHOSOCIALNE STISKE PRI PACIENTU Z LUSKAVICO
  Fakulteta za zdravstvene vede

  Izhodišča, namen: Luskavica vpliva na vse vidike kakovosti življenja, vključno s fizičnimi, psihološkimi, socialnimi in poklicnimi elementi. Gre za več faktorsko vnetno stanje z bremenom bolezni, ki se kaže s fizičnimi simptomi, ki jih imajo pacienti. Namen raziskave je raziskati, s ka
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Razpoznavanje šarenice z uporabo globokega učenja
  Lozej Juš:
  RAZPOZNAVANJE ŠARENICE Z UPORABO GLOBOKEGA UČENJA
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Kljub izjemni rasti globokega učenja v zadnjih letih, do sedaj še ni bil razvit globok cevovod za razpoznavo šarenice. V nadaljevanju predstavljamo splošno arhitekturo za razpoznavo šarenice navdihnjeno po strukturi tradicionalnega cevovoda za razpoznavo šarenice. Naš cevovod
 • Poučevanje algoritmov v srednji šoli
  KRAGELJ VALENTIN:
  POUČEVANJE ALGORITMOV V SREDNJI ŠOLI
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Računalništvo in informatika velja za eno najhitreje rastočih področij na svetu. To ima za posledico dejstvo, da postaja enako pomemben tudi način poučevanja tega področja na šolah. V tujini se s tem ukvarjajo že več let, v Sloveniji pa smo šele pred kratkim začeli pogumno korakati
 • Ambient adjustment in living spaces
  KOSTADINOVSKI DEJAN:
  AMBIENT ADJUSTMENT IN LIVING SPACES
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Different studies confirm that a specific adjustment of the lighting, music and scents positively influences the people's mood, concentration and quality of life. In this thesis we designed and developed a system, which allows the user to adjust the ambient in living spaces. Ambi
 • Bliskovito omrežje
  Cafuta Manja:
  BLISKOVITO OMREŽJE
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  V diplomskem delu opišemo rešitev problema skalabilnosti v omrežju kriptovalute Bitcoin. Eni ključnih elementov, ki jih kriptovalute uporabljajo so zgoščevalne funkcije in kriptografija javnih ključev. Tehnologija, ki predstavlja temelj vseh kriptovalut je veriga blokov. Prav mehanizmi, ki le-to naredij
 • Bliskovito omrežje
  Cafuta Manja:
  BLISKOVITO OMREŽJE
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  V diplomskem delu opišemo rešitev problema skalabilnosti v omrežju kriptovalute Bitcoin. Eni ključnih elementov, ki jih kriptovalute uporabljajo so zgoščevalne funkcije in kriptografija javnih ključev. Tehnologija, ki predstavlja temelj vseh kriptovalut je veriga blokov. Prav mehanizmi, ki le-to naredij
 • UNAPREĐENJE EFIKASNOSTI I ORGANIZACIJE LOKALNIH JAVNIH PREDUZEĆA
  PETROVIĆ MILOŠ:
  UNAPREĐENJE EFIKASNOSTI I ORGANIZACIJE LOKALNIH JAVNIH PREDUZEĆA
  Fakulteta za upravo
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (79421)
 2. Izvirni znanstveni članek (52167)
 3. Ni določena (25310)
 4. Video in druga učna gradiva (22429)
 5. Magistrsko delo (20418)
 6. Strokovni članek (6155)
 7. Pregledni znanstveni članek (4392)
 8. Recenzija, prikaz knjige, kritika (3551)
 9. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3538)
 10. Doktorska disertacija (3101)
 11. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3075)
 12. Drugi članki ali sestavki (2612)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1422)
 14. Kratki znanstveni prispevek (1228)
 15. Elaborat, predštudija, študija (898)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (870)
 17. Intervju (839)
 18. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (730)
 19. Specialistično delo (712)
 20. Predgovor, spremna beseda (651)
 21. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (622)
 22. Znanstvena monografija (589)
 23. Poljudni članek (543)
 24. Radijski ali TV dogodek (493)
 25. Druge monografije in druga zaključena dela (409)
 26. Polemika, diskusijski prispevek (394)
 27. Raziskovalni podatki (361)
 28. Strokovna monografija (306)
 29. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (230)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (228)
 31. Druga izvedena dela (202)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (195)
 33. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (179)
 34. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (170)
 35. Bibliografija, kazalo ipd. (170)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (140)
 37. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (136)
 38. Predavanje na tuji univerzi (120)
 39. Radijska ali televizijska oddaja (116)
 40. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 41. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (99)
 42. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (88)
 43. Programska oprema (87)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (81)
 45. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (45)
 46. Razstava (41)
 47. Umetniško delo (37)
 48. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (31)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (25)
 50. Umetniški sestavek (24)
 51. Patent (23)
 52. Patentna prijava (18)
 53. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (16)
 54. Umetniška poustvaritev (15)
 55. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 56. Katalog razstave (12)
 57. Bibliografija (6)
 58. Druga dela (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
Prikaži vse