210.718 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Analiza tehničnih značilnosti večernih dnevno-informativnih oddaj na nacionalni in komercialni televiziji
  Šoštarič Miha:
  ANALIZA TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI VEČERNIH DNEVNO-INFORMATIVNIH ODDAJ NA NACIONALNI IN KOMERCIALNI TELEVIZIJI
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  Diplomska naloga je osredotočena na primerjanje tehničnih značilnosti večernih dnevno-informativnih oddaj. Primerjava zajema večerna poročila programov POP TV (24UR), Kanal A (Svet na Kanalu A) in Rad
 • Alternativna televizija, spletni pretočni video za prenos v živo
  Skledar Klemen:
  ALTERNATIVNA TELEVIZIJA, SPLETNI PRETOČNI VIDEO ZA PRENOS V ŽIVO
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  V teoretičnem delu diplomskega dela je razložen kratek razvoj televizije in njena vloga danes v primerjavi s spletnimi platformami za predvajanje video vsebine. Naslednja poglavja so posvečena nastanku in pripravi vsebine za pretočni video
 • Uporaba umetne inteligence v vsakdanjem življenju in njeni varnostni izzivi
  Omejc Tilen:
  UPORABA UMETNE INTELIGENCE V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU IN NJENI VARNOSTNI IZZIVI
  Fakulteta za varnostne vede

  Danes je eden izmed najpomembnejših napredkov v tehnologiji umetna inteligenca (UI). V sodobni tehnologiji je njena prisotnost vse večja in razvoj pametne tehnologije nam na marsikaterem področju olajšuje življenje. Prav hitrost njenega razvoja pa lahko povzroči
 • Primerjava testov motoričnih sposobnosti slovenske policije s tujimi
  Pekolj Žan:
  PRIMERJAVA TESTOV MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI SLOVENSKE POLICIJE S TUJIMI
  Fakulteta za varnostne vede

  Med glavne naloge slovenske policije uvrščamo zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja, vzdrževanje javnega reda in miru, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, nadzorovanje državne meje ter nadzorovanje in urejanje cestnega prometa. Da pa bi lahko bili kos vsem
 • Odvzemi prostosti v predkazenskem postopku
  Obreht Grega:
  ODVZEMI PROSTOSTI V PREDKAZENSKEM POSTOPKU
  Fakulteta za varnostne vede

  Policija ima pri svojem delu na voljo različna pooblastila, s katerimi zagotavlja red in mir v državi. Eno izmed možnih pooblastil je tudi odvzem prostosti. Pri tem gre za najgloblji poseg v osebno svobodo, ki ga policija lahko izvrši le takrat, ko je to neizogibno potrebno in ko so izpolnjeni
 • Hišna preiskava odvetniške pisarne
  Kregar Miha:
  HIŠNA PREISKAVA ODVETNIŠKE PISARNE
  Fakulteta za varnostne vede

  Vsak obdolženec v kazenskem postopku ima legitimen interes, da je njegov odnos z zagovornikom zaupen in da pravni red zagotavlja tudi ustrezno varstvo tega zaupnega razmerja. Temeljna predpostavka za učinkovito uresničevanje pravic v kazenskem postopku predstavlja možnost obdolženca, da se zanese na pr
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • ANALIZA UKREPOV ZA AKTIVACIJO MLADIH NA TRGU DELA
  Slapničar Rok:
  ANALIZA UKREPOV ZA AKTIVACIJO MLADIH NA TRGU DELA
  Fakulteta za upravo

  Že med izobraževanjem se mladi v Sloveniji srečujejo s trgom dela z iskanjem zaposlitve preko študentskega servisa. Po zaključenem šolanju ali izteku dijaškega ali študentskega statusa se večina prijavi na Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje v evidenco brezposelnih oseb, kjer postane is
 • Green upconversion in Y2O3 :Yb nanopowder
  Horvat Darja, Lazar Dušan, Možina Janez, Križan Janez, Diaci Janez, Terzić Mira:
  GREEN UPCONVERSION IN Y2O3 :YB NANOPOWDER
  Fakulteta za strojništvo

  Green emission lines, in addition to the blue and the red, were observed upon 980 nm excitation in yttrium oxide (Y2O3) nanopowder codoped with Yb3+ and Tm3+, synthesized by the chemical combustion method. Upconversion emission st
 • Odgovornost upravljavca spletnega družbenega omrežja za razširjanje lažnih novic
  Oprčkal Gregor:
  ODGOVORNOST UPRAVLJAVCA SPLETNEGA DRUŽBENEGA OMREŽJA ZA RAZŠIRJANJE LAŽNIH NOVIC
  Pravna fakulteta

  Poglavitni danosti pričujočega besedila sta opredelitev lažne novice in primerjalnopravni oris odgovornosti upravitelja spletnega družbenega omrežja za protipravno vsebino svojega uporabnika. Izhodiščna teza je, da so lažne novice »resničen« družbeni pojav, ki pot
 • Primerjava nekaterih generacij mladih odbojkarjev v kategoriji dečkov v izbranih telesnih značilnostih in gibalnih sposobnostih v odbojki
  Ravnikar Jernej:
  PRIMERJAVA NEKATERIH GENERACIJ MLADIH ODBOJKARJEV V KATEGORIJI DEČKOV V IZBRANIH TELESNIH ZNAČILNOSTIH IN GIBALNIH SPOSOBNOSTIH V ODBOJKI
  Fakulteta za šport

  V odbojki predstavljajo telesne značilnosti in gibalne sposobnosti osnovo za kvalitetnega odbojkarja. Telesne značilnosti, kot so velika telesna in dosežna višina ter razvite gibalne sposobnosti kot so mo
 • VPLIV VODENJA NA ABSENTIZEM V IZBRANEM JAVNEM ZAVODU
  MASTNAK NEŽA:
  VPLIV VODENJA NA ABSENTIZEM V IZBRANEM JAVNEM ZAVODU
  Fakulteta za upravo

  Spremenjene tehnologije, zakonodaja, prenova procesov in novi standardi od vodij zahtevajo uporabo prilagodljivih pristopov v vodenju. Organizacije, ki pri uvajanju sprememb upoštevajo zaposlene kot pomemben dejavnik, se lažje prilagajajo in soočijo z novimi razmerami, ki so neizogibne.
 • Slovenec, kakšna češnja ti je všeč?
  Bastjančič Uršula:
  SLOVENEC, KAKŠNA ČEŠNJA TI JE VŠEČ?
  Biotehniška fakulteta

  Izvedli smo raziskavo, da bi ugotovili, katere češnje so Slovencem najbolj všeč oziroma katere lastnosti so jim pri nakupu najpomembnejše. Anketo je pripravila European Cooperation in Science and Technology (Evropsko sodelovanje v znanosti in tehnologiji) za članice Evropske unije v okviru projekta S
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (79421)
 2. Izvirni znanstveni članek (68167)
 3. Ni določena (25881)
 4. Video in druga učna gradiva (22502)
 5. Magistrsko delo (20416)
 6. Strokovni članek (6555)
 7. Pregledni znanstveni članek (4892)
 8. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (4038)
 9. Recenzija, prikaz knjige, kritika (4001)
 10. Doktorska disertacija (3101)
 11. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3075)
 12. Drugi članki ali sestavki (2912)
 13. Kratki znanstveni prispevek (1528)
 14. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1422)
 15. Intervju (1089)
 16. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (1030)
 17. Elaborat, predštudija, študija (898)
 18. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (870)
 19. Specialistično delo (712)
 20. Predgovor, spremna beseda (701)
 21. Znanstvena monografija (639)
 22. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (622)
 23. Poljudni članek (543)
 24. Radijski ali TV dogodek (493)
 25. Druge monografije in druga zaključena dela (409)
 26. Polemika, diskusijski prispevek (394)
 27. Raziskovalni podatki (361)
 28. Strokovna monografija (306)
 29. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (230)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (228)
 31. Bibliografija, kazalo ipd. (220)
 32. Druga izvedena dela (202)
 33. Prispevek na konferenci brez natisa (195)
 34. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (179)
 35. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (170)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (140)
 37. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (136)
 38. Predavanje na tuji univerzi (120)
 39. Radijska ali televizijska oddaja (116)
 40. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 41. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (99)
 42. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (88)
 43. Programska oprema (87)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (81)
 45. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (45)
 46. Razstava (41)
 47. Umetniško delo (37)
 48. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (31)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (25)
 50. Umetniški sestavek (24)
 51. Patent (23)
 52. Patentna prijava (18)
 53. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (16)
 54. Umetniška poustvaritev (15)
 55. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 56. Katalog razstave (12)
 57. Bibliografija (6)
 58. Druga dela (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
Prikaži vse