201.153 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Vpliv gnojenja z organskimi in mineralnimi gnojili na pridelek in rast sladke koruze
  Šalamun Nataša:
  VPLIV GNOJENJA Z ORGANSKIMI IN MINERALNIMI GNOJILI NA PRIDELEK IN RAST SLADKE KORUZE
  Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

  V SV delu Slovenije smo v letu 2008 proučevali vpliv gnojenja sladke koruze (Zea mays L. saccharata Sturt.) z organskimi (bučne pogače in digestat) in mineralnimi (KAN in Entec 26) gnojili s štirimi različnimi ciljnimi vrednostmi Nmi
 • Priprava novih piščančjih celičnih kultur
  Peinkiher Tajda:
  PRIPRAVA NOVIH PIŠČANČJIH CELIČNIH KULTUR
  Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

  Ozaveščenost ljudi o zmanjšanju uporabe živalskih modelov in upoštevanje pravila 3R (reduce, refine, replace = zmanjšaj, dodelaj, zamenjaj) v raziskovalnem svetu je vse večja. Med enega od načinov alternativnih metod sodi tudi delo na celičnih kulturah. Področje razvoja in d
 • Izpostavljenost nitratom v živilih
  Kocjan Sabina:
  IZPOSTAVLJENOST NITRATOM V ŽIVILIH
  Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

  V magistrskem delu smo predstavili koncentracije nitratov v listnati zelenjavi - zeleni solati, endiviji, ledenki, listih rdeče pese, špinači, rukoli ter motovilcu. Na podlagi dostopnih podatkov vnosa nitratov z listnato zelenjavo v prehrani prebivalcev Slovenije, smo naredili primer
 • Analiza vrednosti in učinek izbranih spremenljivk na prihodkovno tveganje, obdelanih po fadn
  Sečko Nina:
  ANALIZA VREDNOSTI IN UČINEK IZBRANIH SPREMENLJIVK NA PRIHODKOVNO TVEGANJE, OBDELANIH PO FADN
  Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

  Poslovanje kmetije je povezano z različnimi tveganji, na eni strani je lahko dohodek kmetije odvisen od okoljskih sprememb, na drugi strani pa na stabilnost dohodka vplivajo spremembe cen kmetijskih izdelkov na globalnem trgu. Pr
 • SPREMEMBE HOMEOSTAZE SUBPOPULACIJ CD4+ T LIMFOCITOV IN NJIHOVIH CITOKINSKIH - STAT SIGNALNIH POTI PRI BOLNIKIH S SISTEMSKIM LUPUS ERITEMATOZUSOM
  Goropevšek Aleš:
  SPREMEMBE HOMEOSTAZE SUBPOPULACIJ CD4+ T LIMFOCITOV IN NJIHOVIH CITOKINSKIH - STAT SIGNALNIH POTI PRI BOLNIKIH S SISTEMSKIM LUPUS ERITEMATOZUSOM
  Medicinska fakulteta

  UVOD Sistemski lupus eritematozus (SLE) je sistemska avtoimunska bolezen, pri kateri kombinacija različnih genetskih dejavnikov in vplivov iz okolja pripelje do porušenja imunoregulatornih mehani
 • Čustvena inteligentnost v selekcijskih postopkih
  Pirec Luka:
  ČUSTVENA INTELIGENTNOST V SELEKCIJSKIH POSTOPKIH
  Fakulteta za organizacijske vede

  Čustvena inteligentnost je v zadnjih letih postala aparat za lažjo izbiro kandidata v selekcijskih intervjujih. Kadrovska služba bi jo morala vedno več uporabljati. Čeprav so nekateri dvomili v veljavnost raziskav o čustveni inteligentnosti, pa so strokovnjaki, ki raziskujejo čustvene
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Testirna naprava za staranje elektrolitskih kondenzatorjev
  ILOVAR ŽIGA:
  TESTIRNA NAPRAVA ZA STARANJE ELEKTROLITSKIH KONDENZATORJEV
  Fakulteta za elektrotehniko

  V magistrski nalogi se ukvarjamo z razvojem vezja, ki služi testiranju življenjske dobe elektrolitskih kondenzatorjev. Naloga vezja je obremeniti testni kondenzator z izmeničnim tokom pri nazivni enosmerni napetosti in beležiti njegove parametre, kot so temperatura, tok in napet
 • Samostojni zapisovalnik temperature s termočleni
  ŠTRANCAR MATJAŽ:
  SAMOSTOJNI ZAPISOVALNIK TEMPERATURE S TERMOČLENI
  Fakulteta za elektrotehniko

  Cilj magistrskega dela je izdelati samostojno napravo za meritev temperature z osmimi termočleni. Ta naprava nam lahko služi pri analizi segrevanja testnih vezji v delovanju in nam tako poda informacijo ali se analizirani deli vezja oziroma komponente na vezju segrevajo še znotraj dop
 • Prostorska ureditev obalnega pasu med Koprom in Izolo na osnovi analize potreb lokalnega prebivalstva
  Miculinič Andraž:
  PROSTORSKA UREDITEV OBALNEGA PASU MED KOPROM IN IZOLO NA OSNOVI ANALIZE POTREB LOKALNEGA PREBIVALSTVA
  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

  V magistrskem delu je predstavljena idejna zasnova prostorske ureditve obalnega pasu med Koprom in Izolo. Na osnovi statističnih, geografskih in drugih raziskav posameznih pojavov v prostoru je v nalogi podrobno proučen
 • Kriteriji in indikatorji za analizo primernosti gospodarske rabe vode
  Šantl Sašo:
  KRITERIJI IN INDIKATORJI ZA ANALIZO PRIMERNOSTI GOSPODARSKE RABE VODE
  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

  V nalogi je na podlagi podanih izhodišč in usmeritev podrobno predstavljen razvoj večkriterijske metode (metoda MCA) za analizo in določanje primernosti obravnavanih območij ali porečij za gospodarske rabe vode. Poudarek je na hidroenergetski rabi vode, ki
 • Segmentacija portfelja in vpliv na kapitalske zahteve
  Ključevšek Nina:
  SEGMENTACIJA PORTFELJA IN VPLIV NA KAPITALSKE ZAHTEVE
  Fakulteta za matematiko in fiziko
 • Nadgradnja optičnih dostopovnih omrežij Telekoma Slovenije
  ŠENICA AJDA:
  NADGRADNJA OPTIČNIH DOSTOPOVNIH OMREŽIJ TELEKOMA SLOVENIJE
  Fakulteta za elektrotehniko

  V pričujočem delu predstavim izgradnjo in nadgradnjo dejanskega optičnega dostopovnega omrežja, ki pelje vlakno do doma (angl. Fiber to the home – FTTH) in je v lasti Telekoma Slovenije. Diplomsko delo vsebuje opis izgradnje optičnega omrežja FTTH po arhitekturi točka–točka (ang
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (77075)
 2. Izvirni znanstveni članek (32112)
 3. Video in druga učna gradiva (22083)
 4. Ni določena (19189)
 5. Magistrsko delo (18509)
 6. Strokovni članek (5293)
 7. Pregledni znanstveni članek (3719)
 8. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3063)
 9. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2976)
 10. Doktorska disertacija (2946)
 11. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2886)
 12. Drugi članki ali sestavki (2181)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1367)
 14. Elaborat, predštudija, študija (896)
 15. Kratki znanstveni prispevek (841)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (812)
 17. Specialistično delo (712)
 18. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (610)
 19. Intervju (522)
 20. Predgovor, spremna beseda (520)
 21. Poljudni članek (519)
 22. Znanstvena monografija (513)
 23. Radijski ali TV dogodek (488)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (385)
 25. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (366)
 26. Polemika, diskusijski prispevek (365)
 27. Raziskovalni podatki (361)
 28. Strokovna monografija (298)
 29. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (230)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (226)
 31. Druga izvedena dela (192)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (181)
 33. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (180)
 34. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (168)
 35. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (137)
 36. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (135)
 37. Radijska ali televizijska oddaja (116)
 38. Predavanje na tuji univerzi (105)
 39. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 40. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (99)
 41. Bibliografija, kazalo ipd. (95)
 42. Programska oprema (87)
 43. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (85)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (77)
 45. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (43)
 46. Razstava (38)
 47. Umetniško delo (37)
 48. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (28)
 49. Umetniški sestavek (24)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (23)
 51. Patent (22)
 52. Patentna prijava (19)
 53. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (17)
 54. Umetniška poustvaritev (15)
 55. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 56. Katalog razstave (12)
 57. Druga dela (2)
 58. Bibliografija (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
Prikaži vse