218.121 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Aplikacija in platforma urgenticus za obravnavo urgentnih primerov
  Bogovič Tajda:
  APLIKACIJA IN PLATFORMA URGENTICUS ZA OBRAVNAVO URGENTNIH PRIMEROV
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  Število urgentnih primerov povsod po svetu narašča, kar nakazujejo številni prenatrpani urgentni centri ter posledično prenizka zmogljivost obravnave pomoči potrebnih pacientov. Ti se tako soočajo z dodatnim stresom, saj ne vedo, če in kda
 • Primerjava spletnih platform ASP.NET Core in Spring Boot
  Zazijal Tomaž:
  PRIMERJAVA SPLETNIH PLATFORM ASP.NET CORE IN SPRING BOOT
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  V diplomski nalogi primerjamo spletni platformi “ASP.NET Core” in “Spring Boot”. Najprej razložimo, kaj so spletne platforme in njihove vloge pri razvijanju spletnih aplikacij, v nadaljevanju naloge pa si pogledamo korake razvoja projektov v izbrani
 • Ogrodje za razvoj geolokacijsko usmerjenih mobilnih aplikacij s programskim jezikom java
  Vučko Rene:
  OGRODJE ZA RAZVOJ GEOLOKACIJSKO USMERJENIH MOBILNIH APLIKACIJ S PROGRAMSKIM JEZIKOM JAVA
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  V diplomski nalogi je podrobneje podan pregled delovanja troslojne arhitekture, ki je izvedena z vmesnikom JPA in orodjem MySQL Workbench. S programskim jezikom Java so zgrajeni razredi in dodani servisi, ki so omogoči
 • Analiza in primerjava sistemov IPFS in Ethereum SWARM za porazdeljeno in decentralizirano shranjevanje datotek
  Abramenko Manica:
  ANALIZA IN PRIMERJAVA SISTEMOV IPFS IN ETHEREUM SWARM ZA PORAZDELJENO IN DECENTRALIZIRANO SHRANJEVANJE DATOTEK
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  V diplomskem delu smo raziskali, kateri izmed sistemov za porazdeljeno in decentralizirano shranjevanje datotek je učinkovitejši. Takšni sistemi nudijo alternativen način shranjevanja in pren
 • Management človeških virov v podjetjih temelječih na spletnem poslovanju
  Kovše Laura:
  MANAGEMENT ČLOVEŠKIH VIROV V PODJETJIH TEMELJEČIH NA SPLETNEM POSLOVANJU
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Človeški viri smo v podjetju obenem cilj in sredstvo. Podjetje ne more obstajati, vsaj ne takšno, ki bi uspevalo dolgoročno, če ne zadovoljuje potreb in želj zaposlenih, prav tako ni podjetja, ki bi lahko obstajalo in delovalo brez ljudi. Tako se morajo managerji
 • Sodobni pristop k podjetništvu v slovenskih podjetjih
  Gorenšek Barbra:
  SODOBNI PRISTOP K PODJETNIŠTVU V SLOVENSKIH PODJETJIH
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Sodobna podjetja morajo, če želijo preživeti na konkurenčnih trgih, ustvarjati boljše izdelke in storitve, predvsem pa prave izdelke in storitve, torej tiste, ki si jih kupci resnično želijo oziroma jih potrebujejo. Inovirati morajo hitreje, predvsem pa stroškovno učinkoviteje.
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (82837)
 2. Izvirni znanstveni članek (32070)
 3. Magistrsko delo (22989)
 4. Video in druga učna gradiva (22531)
 5. Ni določena (21554)
 6. Strokovni članek (5692)
 7. Pregledni znanstveni članek (3715)
 8. Doktorska disertacija (3296)
 9. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3100)
 10. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2980)
 11. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2848)
 12. Drugi članki ali sestavki (2233)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1451)
 14. Elaborat, predštudija, študija (903)
 15. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (888)
 16. Kratki znanstveni prispevek (860)
 17. Specialistično delo (712)
 18. Predgovor, spremna beseda (593)
 19. Poljudni članek (575)
 20. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (568)
 21. Znanstvena monografija (545)
 22. Intervju (517)
 23. Radijski ali TV dogodek (506)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (448)
 25. Polemika, diskusijski prispevek (397)
 26. Raziskovalni podatki (363)
 27. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (357)
 28. Strokovna monografija (319)
 29. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (255)
 30. Druga izvedena dela (249)
 31. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (236)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (219)
 33. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (188)
 34. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (174)
 35. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (144)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (140)
 37. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (135)
 38. Predavanje na tuji univerzi (134)
 39. Radijska ali televizijska oddaja (115)
 40. Bibliografija, kazalo ipd. (106)
 41. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 42. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (98)
 43. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (96)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (88)
 45. Programska oprema (88)
 46. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (51)
 47. Razstava (49)
 48. Umetniško delo (44)
 49. Umetniški sestavek (24)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (24)
 51. Patent (23)
 52. Patentna prijava (18)
 53. Umetniška poustvaritev (17)
 54. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (17)
 55. Katalog razstave (16)
 56. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 57. Bibliografija (6)
 58. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 59. Nova sorta (1)
 60. Druga dela (1)
Prikaži vse