215.854 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Vračanje borcev ISIS v matične države - varnostni vidiki
  Avdić Sanel:
  VRAČANJE BORCEV ISIS V MATIČNE DRŽAVE - VARNOSTNI VIDIKI
  Fakulteta za varnostne vede

  Samooklicana Islamska država – ISIS (ang. Islamic state of Iraq and Syria) je bil prvi primer v zgodovini, ko je neka teroristična organizacija na določenem ozemlju vzpostavila državo z njenimi institucijami in mehanizmi. Teritorialne težje in ekspanzija območja, ki je na vrhuncu
 • VODENJE SINHRONEGA DC-DC PRETOVORNIKA Z UPORABO ANALOGNEGA KOMPARATORJA PROCESORJA TMS320F28379D
  Šek Jakob:
  VODENJE SINHRONEGA DC-DC PRETOVORNIKA Z UPORABO ANALOGNEGA KOMPARATORJA PROCESORJA TMS320F28379D
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  V diplomskem delu so predstavljeni DC-DC pretvorniki in njihova zgradba ter pomen. Podrobneje smo predstavili sinhroni navzdol/navzgor pretvornik v delovanju navzgor. Opisana je tokovna regulacija takšnega pretvor
 • Prenosni avtonomni registrator z lokalno obdelavo podatkov in brezžičnim prenosom
  Horvat Miha:
  PRENOSNI AVTONOMNI REGISTRATOR Z LOKALNO OBDELAVO PODATKOV IN BREZŽIČNIM PRENOSOM
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  V projektnem delu je predstavljen razvoj prototipa registratorja za merjenje tlaka na vodovodnem omrežju. Namen uporabe registratorja je beleženje hipnih sprememb, kot so vodni udari. Registrator shranjuje podatke lokalno, jih
 • Zasnova mobilne aplikacije za prenos videa v živo v okoljih IMS
  Aš Aljaž:
  ZASNOVA MOBILNE APLIKACIJE ZA PRENOS VIDEA V ŽIVO V OKOLJIH IMS
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  Zaključni projekt obravnava zasnovo in izvedbo mobilne aplikacije za mobilno platformo Android, ki omogoča prenos videa z mobilne naprave na končno napravo v sistemu IMS (IP Multimedia Subsystem). Cilj je izdelati čim bolj priročno ter uporabniku
 • Analiza destinacije »Laško – sotočje dobrega« in povezovanja tamkajšnjih turističnih ponudnikov
  Zdovc Žiga:
  ANALIZA DESTINACIJE »LAŠKO – SOTOČJE DOBREGA« IN POVEZOVANJA TAMKAJŠNJIH TURISTIČNIH PONUDNIKOV
  Fakulteta za turizem

  Diplomsko delo obravnava turistično dejavnost v Sloveniji, predvsem na ravni lokalne turistične destinacije, ki je v našem primeru občina Laško. V procesu analiziranja destinacije »Laško – sotočje dobrega« smo se osredotočili na turistične ponudnike
 • Literarni turizem v občini Ravne na Koroškem
  Šantl Sarah:
  LITERARNI TURIZEM V OBČINI RAVNE NA KOROŠKEM
  Fakulteta za turizem

  Kulturni turizem je v svetovnem merilu vse bolj priljubljen in podobno lahko, sodeč po pregledu dostopne literature, trdimo tudi za literarni turizem. Z analizo trenutnih turističnih trendov na Koroškem, terenskim delom in intervjuji smo preverili, kako sta razvita v občini Ravne na Koroškem, da bi
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Vloga uvajalnih aktivnosti pri pouku angleščine v srednjih šolah
  Salobir Tjaša:
  VLOGA UVAJALNIH AKTIVNOSTI PRI POUKU ANGLEŠČINE V SREDNJIH ŠOLAH
  Filozofska fakulteta

  Medtem ko sta imeli v preteklosti glavno vlogo pri pouku tujih jezikov slovnica in besedišče, danes strokovnjaki za poučevanje (tujih) jezikov poudarjajo potrebo po humanističnem poučevanju jezikov – torej po kombiniranju intelektualne s čustveno stranjo učenja, in povezovanju
 • Primerjava življenja Slovencev v koncentracijskih taboriščih Mauthausen in Rab
  Salobir Tjaša:
  PRIMERJAVA ŽIVLJENJA SLOVENCEV V KONCENTRACIJSKIH TABORIŠČIH MAUTHAUSEN IN RAB
  Filozofska fakulteta

  Koncentracijsko taborišče Mauthausen so nacisti s pomočjo suženjske delovne sile taborišča Dachau postavili v letu 1938 in tja je vse do evakuacije taborišča v letu 1945 po naporni poti prispelo približno 4153 Slovencev. Te so nemške okupacijske sile aretirale za
 • Pravni vidiki biomedicinske pomoči pri spočetju
  Vrtačnik Urban:
  PRAVNI VIDIKI BIOMEDICINSKE POMOČI PRI SPOČETJU
  Pravna fakulteta

  Predmetna disertacija preučuje pravne vidike biomedicinske pomoči pri spočetju, pri čemer biomedicinsko pomoč pri spočetju, oziroma oploditev z biomedicinsko pomočjo (OBMP) definira kot pomoč zdravnikov in embriologov tistim parom, ki otroka ne morejo spočeti s spolnim odnosom. Disertacija najpre
 • Interakcija proteina egerolizina bakterije Spirosoma linguale z lipidnimi membranami
  Hostnik Maja:
  INTERAKCIJA PROTEINA EGEROLIZINA BAKTERIJE SPIROSOMA LINGUALE Z LIPIDNIMI MEMBRANAMI
  Biotehniška fakulteta

  Egerolizinska družina proteinov danes šteje preko 350 homologov, ki jih najdemo v številnih taksonih. Gre za majhne (13-20 kDa), β-strukturirane proteine z nizko izoelektrično točko in slabo poznano biološko vlogo. Egerolizini interagirajo z lipidn
 • Funkcija roke pri otroku s cerebralno paralizo in uporaba testa ABILHAND-Kids
  Habič Lucija:
  FUNKCIJA ROKE PRI OTROKU S CEREBRALNO PARALIZO IN UPORABA TESTA ABILHAND-KIDS
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Cerebralna paraliza je med najbolj pogostimi okvarami osrednjega živčevja v otroštvu. Posledica okvare centralnega živčnega sistema so motnje v delovanju različnih sistemov, med drugim tudi izvedbe posameznih funkcij zgornjega uda. Funkcioniranje zgornjega u
 • Ohranitev genetskega potenciala kvasovk Primorskega vinorodnega okoliša in njihova genetska tipizacija
  Jerovšek Ines:
  OHRANITEV GENETSKEGA POTENCIALA KVASOVK PRIMORSKEGA VINORODNEGA OKOLIŠA IN NJIHOVA GENETSKA TIPIZACIJA
  Biotehniška fakulteta

  Najpomembnejša kvasovka v biotehnologiji je Saccharomyces cerevisiae, ki si primarno ekološko nišo deli z ozko sorodno vrsto Saccharomyces paradoxus. V magistrskem delu smo želeli ohraniti genetski potencial 386 sevov kvasovk Vipavskega v
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Ni določena (112898)
 2. Diplomsko delo (81770)
 3. Izvirni znanstveni članek (32005)
 4. Video in druga učna gradiva (22525)
 5. Magistrsko delo (22459)
 6. Strokovni članek (5663)
 7. Pregledni znanstveni članek (3718)
 8. Doktorska disertacija (3243)
 9. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3094)
 10. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2985)
 11. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2884)
 12. Drugi članki ali sestavki (2235)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1449)
 14. Elaborat, predštudija, študija (903)
 15. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (884)
 16. Kratki znanstveni prispevek (855)
 17. Specialistično delo (712)
 18. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (613)
 19. Predgovor, spremna beseda (595)
 20. Poljudni članek (565)
 21. Znanstvena monografija (544)
 22. Intervju (529)
 23. Radijski ali TV dogodek (502)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (449)
 25. Polemika, diskusijski prispevek (397)
 26. Raziskovalni podatki (363)
 27. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (357)
 28. Strokovna monografija (317)
 29. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (253)
 30. Druga izvedena dela (240)
 31. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (232)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (209)
 33. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (187)
 34. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (173)
 35. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (141)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (140)
 37. Predavanje na tuji univerzi (133)
 38. Radijska ali televizijska oddaja (116)
 39. Bibliografija, kazalo ipd. (107)
 40. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 41. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (99)
 42. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (96)
 43. Programska oprema (88)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (86)
 45. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (84)
 46. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (52)
 47. Razstava (48)
 48. Umetniško delo (40)
 49. Umetniški sestavek (24)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (24)
 51. Patent (23)
 52. Patentna prijava (18)
 53. Umetniška poustvaritev (17)
 54. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (17)
 55. Katalog razstave (13)
 56. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 57. Bibliografija (6)
 58. Druga dela (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
Prikaži vse