Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 4
Diplomsko delo
Oznake: pakiranje;embalaža;standardi;mednarodni standardi;normativi;predpisi;les;kontejnerji;materiali;podjetje;tovorni promet;blagovni promet;logistika;transport;promet;organiziranost;aluminij;kovinska industrija;distribucija;Slovenija;Impol;Slovenska Bistrica;d.d.;Diplomske naloge;Lesena embalaža;Uporabnost;Distribuirani sistemi;Embalaža;Transport blaga;Zabojniki;Palete;Poslovna logistika;Logistični procesi;Embaliranje;Sanitarni nadzor;Fitosanacija;Označevanje;Zahteve;
Pomen lesene embalaže pri transportu blaga : diplomsko delo
Leto: 2006 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: lokalna samouprava;prostorsko načrtovanje;prostorski akti;prostroski ukrepi;diplomska dela;
Ustava Republike Slovenije v poglavju o samoupravi določa, da prebivalci Slovenije lokalno samoupravo uresničujemo v občinah in drugih lokalnih skupnostih. V pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki zadevajo samo prebivalce občine in jih te lahko urejajo samostojno. Svoje naloge občine opravlja ...
Leto: 2013 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Diplomsko delo
Oznake: financiranje slovenskih občin;finančna izravnava;primerna poraba;primeren obseg sredstev;povprečnina;dohodki občin;Slovenska Bistrica;diplomska dela;
Že Ustava RS (Uradni list RS št. 33/1991 – I, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 68/2006, 47/2013), ki je najvišji pravni akt slovenske zakonodaje določa, da se občina financira iz lastnih virov. Občinam, ki zaradi slabše gospodarske razvitosti ne morejo v celoti zagotoviti opravljanje svojih nalog ...
Leto: 2016 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Magistrsko delo
Oznake: javne finance;fiskalna decentralizacija;lokalna samouprava;lokalna uprava;občine;financiranje;zadolževanje;
Avtonomna lokalna samouprava za svoje delovanje potrebuje zadostne finančne vire. To pomeni, da morajo biti ti sorazmerni z nalogami lokalnih skupnosti ter jim omogočati skladen razvoj. Razvoj dosegajo lokalne skupnosti z investicijsko dejavnostjo oz. z razvojnimi projekti. Magistrsko delo se osredo ...
Leto: 2016 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Št. zadetkov: 4
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: