Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 92
Katalog razstave
Oznake: computer art;computer vision;art installation
15 sekund slave
Leto: 2005 Vir: Fakulteta za računalništvo in informatiko (UL FRI)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: teorija diskurza;mistika;dialog;teorija romana;
Philosophy of Mikhail Bakhtin
Leto: 2001 Vir: Repozitorij Univerze v Novi Gorici (RUNG)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: novi historicizem;humanistika;raziskovanje;metodologija;književnost in zgodovina;New Historicism;humanities;research;methodology;literature and history;
On the problem of historical research in humanities
Leto: 2002 Vir: Repozitorij Univerze v Novi Gorici (RUNG)
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Oznake: arhivska umetnost;realizem;literarne vede;
The "archive art" and its ties with literary realism
Leto: 2013 Vir: Repozitorij Univerze v Novi Gorici (RUNG)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: zgodovinopisje;diskurz;prostorski obrat;
K vprašanju historičnega raziskovanja v umetnostnih vedah
Leto: 2002 Vir: Repozitorij Univerze v Novi Gorici (RUNG)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: teorija diskurza;teorija literarne zgodovine;prostorski obrat;
Literarna veda po Foucaultu
Leto: 2003 Vir: Repozitorij Univerze v Novi Gorici (RUNG)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: informacijska tehnologija;novi mediji;avtorstvo;interaktivna literatura;kibertekstualnost;
Predmet literarne vede je področje, ki zajema avtorja, literarni izdelek in bralca, literarna komunikacija pa poteka v družbenozgodovinskem kontekstu. Za knjižno ali revijalno objavo besedila je v institucionalnem smislu odločilen urednik kot subjektna pozicija, ki izbirajoč odloča, katera besedila ...
Leto: 2010 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: literatura in tehnologija;literarna teorija;estetsko doživetje;novi mediji;multimedialnost;
Avtor poveže tradicijo raziskovanja literarno-estetskega doživljaja v fenomenološki literari vedi in recepcijski estetiki s teorijami novomedijskega objekta Leva Manovicha, kibertekstualnosti Espena J. Aarsetha ter konceptoma postmedijskega in algoritmičnosti Petra Weibla, da bi opozoril na literarn ...
Leto: 2007 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: komparativistika;Evropska mreža za primerjalno literarno vedo;
Spletišče Evropske mreže za primerjalno literarno vedo
Leto: 2007 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: umetnost in znanost;humanistika;semiotika;realizem;
Članek predstavi filozofijo Charlesa Sandersa Peircea kot most med področjema t. i. eksaktnih znanosti ter humanistike in umetnosti. S pomočjo Hansa Vilmarja Gepperta in njegove teorije literarnega realizma, tj. njegove peirceovske "realistične semiotike", članek odkrije znanstveno metodologijo pod ...
Leto: 2012 Vir: Univerza v Novi Gorici (UNG)
Št. zadetkov: 92
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:Tipologija:

Jezik: