Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 249
Strokovna monografija
Oznake: arhitekturne delavnice;študenti;
Vizija prostorskega razvoja Slovenije do 2050. Študentska prostorsko-planerska delavnica
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: poselitev;poselitveni sistem;poselitveni vzorec;prostorska organizacija;
Problem razvoja sistemov poselitve zajema poleg prostorske tudi časovno komponento. Pristopi k reševanju vprašanj usmerjanja poselitve predvsem na regionalni in nacionalni ravni (katerekoli države) so zato vse kompleksnejši. Jedro prispevka je osredotočeno predvsem v spoznavanje in razumevanje obsto ...
Leto: 1998 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Druge monografije in druga zaključena dela
Oznake: urbanistične delavnice;
Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/2012: povzetek
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Kratki znanstveni prispevek
Oznake: zakoni;prostorska zakonodaja;prostorski akti;prostorsko planiranje;Slovenija;
V prispevku je opisana široka paleta vprašanj in problemov, ki nastajajo v vsakodnevni praksi na področju prostorskega planiranja, tudi v razmerju med državnim in lokalnim prostorskim planiranjem. Vprašanja in problemi so metodološke, vsebinske in proceduralne narave ter se tičejo celovitega sistema ...
Leto: 2003 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Pregledni znanstveni članek
Oznake: decentralizacija mesta;disperzija;difuzija;neplanirane strukture;urbanizem;virtualni prostor;
"Z izgradnjo tunela, ki povezuje Evropo z Veliko Britanijo, je postalo mesto Lille bliže centru Londona kot sama londonska periferija. To je nov način mobilnosti urbane družbe..." Sistem različnih hitrosti že obstaja v mestu/prostoru in modificira tako našo percepcijo kot uporabo prostora. Te hitros ...
Leto: 1997 Vir: Fakulteta za arhitekturo (UL FA)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska dela;VSŠ;prostorsko planiranje;podeželje;turizem;rekreacija;
Predlog ureditve naselja Mojstrana z vidika razvoja turizma
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska dela;VSŠ;razvoj podeželja;turizem;kulturna dediščina;Šentrupert;
Prostorski potenciali za razvoj turizma v občini Šentrupert
Leto: 2007 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska dela;VSŠ;letališče;vzletišče;letalski predpisi;prostorsko načrtovanje;
Umeščanje letališč v prostor
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska dela;VSŠ;prostorsko načrtovanje;poselitev;infrastruktura;Mislinja;
Predlog razvoja občine Mislinja
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska dela;VSŠ;poselitev;turizem;kulturna in naravna dediščina;Tržič;
Razvoj poselitve in turizma v občini Tržič
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Št. zadetkov: 249
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:

Jezik: