Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 136
Strokovni članek
Oznake: pedogeografija;terensko delo;tipi prsti;
Že v preteklosti so se ljudje zanimali za lastnosti prsti, da so lahko sklepali o pridelku. Danes je poznavanje prsti precej poenostavljeno, saj za to obstajajo številni pripomočki in načini. V prispevku so obravnavani splošni načini prepoznavanja prsti.
Leto: 2006 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Doktorska disertacija
Oznake: geografija;hidrogeografija;porečja;Sotla;Sotelsko jezero;upravljanje porečij;disertacije;
Dosedanje sektorsko upravljanje voda je bilo pomanjkljivo, saj v pokrajino ni prinašalo celostnih rešitev. Geografska stroka ni bila vključena v upravljanje vodnih virov in si tudi ni izborila mesta v interdisciplinarnem izobraževanju upravljavcev voda. Glede na to, da je potrebno do leta 2015 v drž ...
Leto: 2009 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Strokovni članek
Oznake: demogeografija;staranje prebivalstva;medgeneracijski odnosi;medgeneracijsko sodelovanje;Slovenija;
Staranje prebivalstva in izzivi dolgotrajne oskrbe
Leto: 2011 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid
Oznake: regionalna geografija;fizična geografija;Bela krajina;jugovzhodna Slovenija;nizki kras;reka Kolpa;Črnomelj;terenske vaje;elektronske knjige;
Bela Krajina je najbolj jugovzhodna pokrajina v Sloveniji. Poleg izrazitih kraških značilnosti je Bela krajina znana kot ravnik, saj je geološko del Slunjske plošče. Prav ta odprtost proti vzhodu omogoča neposredne vplive iz Panonske kotline ter Kvarnerja. Geografska pestrost privablja mnoge, da si ...
Leto: 2018 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Strokovni članek
Oznake: varstvo okolja;sonaravni razvoj;ekovasi;Slovenija;
Ekovasi
Leto: 2013 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Druge monografije in druga zaključena dela
Oznake: vode;revitalizacija;ekoremediacije;
Koncept revitalizacije vaških vodnjakov
Leto: 2011 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Prispevek na konferenci brez natisa
Oznake: ekologija;sonaravni razvoj;podnebne spremembe;skrb za okolje;varovanje okolja;trajnostni razvoj;ekoremediacije;
Prilagajanje podnebnim spremembam
Leto: 2007 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Strokovni članek
Oznake: fizična geografija;šolska geografija;študij geografije;ne zaključna dela;
Fizična geografija se je iz precej enotne vede v 19. stoletju razvila v znanost s težko premostljivimi mejami med njenimi vejami, v novejšem času pa se je z večjim poudarjanjem pokrajinske ekologije in geoekologije spet bolj poenotila. Za osvetlitev današnjega stanja fizične geografije smo analizira ...
Leto: 2003 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: pedogeografija;Prekmurje;prsti;tipi prsti;biokmetijstvo;intenzivno kmetijstvo;
Prekmurje spada med najbolj kmetijske predele Slovenije. Ob reki Muri prevladujejo distrične rjave in obrečne prsti, na njih intenzivno pridelujejo kmetijske pridelke. Biokmetijska zemljišča so na distrični rjavi prsti, distričnem srednje močnem mineralnem hipogleju, psevdogleju ter na obrečni distr ...
Leto: 2002 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Drugi članki ali sestavki
Oznake: geografska teorija;slovenska geografija;geografske ustanove;Oddelek za geografijo PF Maribor;Slovenija;
Oddelek za geografijo Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru v študijskem letu 1999/2000. Maribor, Koroška cesta 160, http://www.geografija.com
Leto: 2000 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Št. zadetkov: 136
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: