Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 45
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: šolski uspeh;dejavniki šolskega uspeha;dijaki;anksioznost;socialna anksioznost;
Socialna anksioznost in šolska uspešnost
Leto: 2010 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: šolski uspeh;dejavniki šolskega uspeha;dijaki;anomičnost;
Anomičnost in šolska uspešnost
Leto: 2010 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: šolski uspeh;dejavniki šolskega uspeha;dijaki;prostočasne dejavnosti;obšolske dejavnosti;
Prostočasovne dejavnosti in šolska uspešnost
Leto: 2010 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Oznake: sociologija politike;politična neenakost;politična kultura;postjugoslovanske družbe;mednarodne primerjave;politična participacija;sociology of politics;political inequality;political culture;Post-Yugoslav societies;cross-national studies;political participation;
Political inequality and social structure : a comparative study of political voice among students in Post-Yugoslav societies
Leto: 2010 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: sociološke teorije;novodobništvo;tradicionalizem;religioznost;kristjani;muslimani;
V pričujočem prispevku je na vzorcu študentov proučen odnos med novodobniškimi idejami, religioznostjo in tradicionalističnimi vrednotami v evropskem (katoliški, pravoslavni in muslimanski vzorec) in ameriškem okolju (protestantski vzorec). Z eksploratorno faktorsko analizo je bila potrjena ustrezno ...
Leto: 2009 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Video in druga učna gradiva
Oznake: sociologija politike;politika;država;učno gradivo;
Politika in država : gradivo za študente družboslovja
Leto: 2009 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: zadovoljstvo;Slovenija;ekonomska razvitost;človekov razvoj;mednarodne primerjave;
Študija v primerjalni in longitudinalni perspektivi ugotavlja, kako so s svojim življenjem zadovoljni Slovenci. Ob tem je preučen odnos med dvema pokazateljema materialnega blagostanja (dohodek gospodinjstva, BDP per capita) ter subjektivnim občutkom zadovoljstva ljudi s svojim življenjem. Rezultati ...
Leto: 2008 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: analiza;Državljanske pravice;Participacija;Demokratizacija;Mladina;
V raziskavi so bile preučene dimenzije in ravni državljanske udeležbe v osmih postjugoslovanskih entitetah na vzorcu 2178 mladih (M starost = 19,8 let; SD = 1,8). Eksploratorna faktorska analiza je pokazal obstoj treh dimenzij državljanske participacije: volilno in nevoliino politično participacijo ...
Leto: 2011 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Doktorska disertacija
Oznake: Jugoslavija;politična kultura;demokratična politična kultura;podložniške politične orientacije;vrednote;postjugoslovanske družbe;postkomunistične države;modernizacijska teorija;demokratizacija;demokratična konsolidacija;disertacije;
V pričujoči raziskavi smo preučili strukturo, dejavnike in posledice politične kulture in državljanske participacije v postjugoslovanskih družbah. Uporabljenih je bilo več virov kvantitativnih podatkov, med drugim raziskava 2.178 študentov družboslovja v osmih postjugoslovanskih entitetah (M starost ...
Leto: 2011 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Oznake: sociologija politike;politična neenakost;politična kultura;postjugoslovanske družbe;mednarodne primerjave;državljanska participacija;sociology of politics;political inequality;political culture;Post-Yugoslav societies;cross-national studies;citizen engagement;
Youth citizen engagement in post-communist societies : the case of Post-Yugoslav entities
Leto: 2010 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Št. zadetkov: 45
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: