Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 11
Poljudni članek
Oznake: živinoreja;prežvekovalci;prehrana živali;hmelj;
Uporaba hmelja v prehrani prežvekovalcev - prvi preliminarni rezultati
Leto: 2012 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: jelenjad;dokrmljevanje;kmetijske površine;gozd;škode;diplomske naloge;
Jelenjad številčno vseskozi narašča. Posledično se veča škoda, ki jo jelenjad povzroča na gozdnem rastju in kmetijskih površinah. Krmljenje jelenjadi je v svetu in pri nas široko uporabljan lovski ukrep. Za namen preprečevanja oziroma zmanjševanja škode, ki jo povzroči jelenjad se izvaja vrsta razli ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: rabbits;animal nutrition;in vitro fermentation;gas test;caecum;starch;
The objective of our study was to extend the knowledge of microbial fermentation of starch in the rabbit caecum using the in vitro gas production technique. Different sources of starch (wheat and maize grain, raw and cooked potato) and different starch isolates (wheat, maize and potato starch) were ...
Leto: 2012 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: magistrske naloge;kamnolomi;energijske bilance;zmanjševanje stroškov;stroški energije;
Izboljšanje energijske bilance v proizvodnem obratu kamnoloma
Leto: 2011 Vir: Repozitorij Univerze v Novi Gorici (RUNG)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: temperate grasses;growth;morphological development;nutritive value;
Morphological development and nutritive value of herbage in five temperate grass species during primary growth: analysis of time dynamics
Leto: 2009 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: prehrana živali;divji prašič;obore;diplomske naloge;
V diplomskem delu preučujemo prehranske navade divjega prašiča in njegov vpliv na gozdni ekosistem. Divji prašič je vsejed, ki zauživa pretežno rastlinsko hrano. Velik del njegove prehrane predstavljajo plodovi gozdnih dreves, kot so kostanj, žir in želod. Ko plodovi niso na voljo, je potrebno divje ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: varstvo okolja;naravni viri;narodni parki;naravna dediščina;ohranjanje;diplomske naloge;
V diplomskem projektu smo ugotavljali, kakšna je problematika lovstva, gozdarstva in kmetijstva v narodnih in krajinskih parkih. Ukvarjali smo se s problematiko lovstva, gozdarstva in kmetijstva v Triglavskem narodnem parku ter navedli nekaj smernic za reševanje problemov. To smo primerjali s stanje ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: kunci;prehrana živali;ogljikovi hidrati;fermentabilnost;slepo črevo;magistrske naloge;
V poskusu smo s pomočjo in vitro plinskega testa ugotavljali potek fermentacije izbranih 8 ogljikovih hidratov in sicer glukoze, fruktoze, saharoze, inulina, inulina Sigme, beta glukana, melase in komercialni proizvod Molkolac instant, ki vsebuje 83 % laktoze. Poleg ugotavljanja produkcije plina izb ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: kmetijstvo;velike zveri;pašne živali;varnost;diplomske naloge;
Pogosti napadi na pašne živali naj bi bili posledica prevelike številčnost zveri. Njihovo število lahko najnatančneje ocenimo na podlagi zbiranja vzorcev blata in analiziranjem DNK. Zaradi večanja števila dveh najpogostejših plenilcev, medveda in volka, moramo pašne živali pred njimi zaščititi. Poz ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: govedo;krave;molznice;prehrana živali;maščobne kisline;diplomske naloge;
Zdravstveno stanje krav molznic se je s povečevanjem mlečnosti v zadnjih desetletjih precej poslabšalo, predvsem zaradi poglabljanja negativne energijske bilance, ki predstavlja veliko tveganje za pojav bolezni. Dodatki maščob so namenjeni izboljšanju energijske bilance, v zadnjem času pa je vedno b ...
Leto: 2020 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 11
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:Jezik: