Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 58
Diplomsko delo
Oznake: logistika;optimalna naročilna količina;Microsoft Access;
Izboljšava logistike v podjetju Paliska Jordan s.p. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
Leto: 2005 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Diplomsko delo
Oznake: linearno programiranje;celoštevilčno programiranje;nelinearno programiranje;
Primerjava analitičnih programskih orodij pri reševanju problemov odločanja v poslovnih procesih : diplomsko delo univerzitetnega študija
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Diplomsko delo
Oznake: vratne zapore;Roto Lož d.o.o.;MRP;
Namen diplomskega dela je s pomočjo proučevanja teorije in analize planiranja ter vodenja proizvodnje v podjetju Roto Lož d. o. o. predlagati izboljšave pri sestavi vratnih zapor in zmanjšati nepotrebne zaloge. Kot v večini proizvodnih podjetij se tudi v našem podjetju srečujemo s problemom neenakom ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Diplomsko delo
Oznake: skladišča neproizvodnih materialov;izoljšave skladiščnega poslovanja;informacijski sistem SAP;
POVZETEK Uspešnost poslovanja podjetja Krka, d.d., Novo mesto je odvisna poleg razmer na trgu tudi od uspešnosti delovanja podjetja kot celote in uspešnosti delovanja na organizacijskih mikronivojih. Eden izmed pogojev v celotnem procesu je tudi nemotena oskrba z proizvodnimi in neproizvodnimi mate ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Diplomsko delo
Oznake: skladišče surovin;centralna raztehtalnica;optimizacija transportnih poti;
Namen diplomske naloge je predstaviti idejo o optimizaciji transportnih poti glede avtomatske dostave surovin s transportnim vozičkom. V Centralni raztehtalnici, ki je z visokoregalnim skladiščem (v nadaljevanju VRS) povezana s Skladiščem surovin, tehtamo surovine za proizvodnjo in izhodne dobave ( ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Diplomsko delo
Oznake: daljinsko vodenje;signalnovarnostna naprava;železniški promet;
V diplomskem delu je celovito predstavljen sistem daljinskega vodenja železniškega prometa, imenovan TRIS CTC, ki omogoča uporabniku nadzor in vodenje oddaljenega procesa ter gospodarno izkoriščanje tirnih kapacitet. V uvodu diplomske naloge je predstavljeno podjetje Iskra Sistemi, v katerem se na p ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Diplomsko delo
Oznake: optimizacija stroškov skladišča;reorganizacija skladišča;logistika;
V podjetju Geaprodukt d.o.o. se je potrebno v sklopu reorganizacije podjetja posvetiti tudi organizaciji skladišč. Trenutna organiziranost skladišča načeloma zadovoljuje potrebam in ciljem podjetja, vendar pa bi lahko podjetje z reorganizacijo skladišča zmanjšalo stroške, ter tako prispevalo še več ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Diplomsko delo
Oznake: dokument;EDMS sistem;arhiviranje;
Urejeno poslovanje in urejena poslovna dokumentacija je velikokrat ključ do konkurenčnosti in uspešnosti podjetja. Trenutni proces poslovanja z dokumenti na Geološkem zavodu je mogoče spremeniti z uvedbo elektronskega dokumentiranja in arhiviranja. Novi, elektronski proces poslovanja, bi zmanjšal s ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Diplomsko delo
Oznake: MRP;just in time;kanban;
Namen diplomske naloge je predstaviti JIT »just in time« metode in tehnike, ki jih zahteva sodoben proizvodni proces za ohranitev konkurenčnosti podjetij na trgu. Teoretični del naloge se navezuje na splošne logistične procese v proizvodnem podjetju, na pomembnost zalog ter gospodarjenja z materialo ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Diplomsko delo
Oznake: kotel;nadzorni sistem;krmilnik SIMATIC S7-400;
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana je proizvajalec električne in toplotne energije, ter tehnološke pare. Za nadzor in upravljanje uporabljamo TELEPERM-M, ki pa je postal zastarel in rezervni deli niso več dobavljivi. Diplomsko delo obravnava prenovo obstoječega nadzornega sistema kotla 3 z novejšim ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Št. zadetkov: 58
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: