Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 57
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Republika Slovenija;ekonomika;tranzicija;politična ekonomija;ekonomske reforme;spremembe;tržno gospodarstvo;privatizacija;ekonomska politika;intervencionizem;
Dve politično ekonomski tendenci sta lastni slovenski družbi. Prva pripada spremembam, ki jih usmerja postsocialistična tranzicija in še vedno odseva posebnosti samoupravnega socialističnega sistema. Drugi del sprememb pa izhaja iz novih tendenc lastninškega in partnerskega kapitalizma. Ekonomska tr ...
Leto: 2000 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: ekonomska znanost;keynesianizem;blaginja;država;
Avtor razume Keynesa in keynesianizem kot model sodobne ekonomske znanosti z vidika določenega raziskovalnega programa. Keynesovega dela in različnih razlag le-tega ne moremo vrednotiti brez razprave o napredku sodobne znanosti in politični ekonomiji njene ideologizacije. Politika in ideologija in n ...
Leto: 2006 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: ekonomska politika;gospodarstvo;
Leto: 1995 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: družbena lastnina;privatizacija;družbeni kapital;
Leto: 1991 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Leto: 1990 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Strokovni članek
Oznake: socialistična družba;privatizacija;
Leto: 1990 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: ekologija;gospodarski razvoj;
Prispevek na posvetu Alternative družbenega razvoja in problematika okolja
Leto: 1986 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Ni določena
Oznake:
Avtor s problematizacijo tipizacije in periodizacije produkcijskih načinov razkriva razmerje med politično ekonomijo in zgodovinskim razvojem. Pri tem se zavzema za nedeterministično, raznovrstno tipizacijo produkcijskih načinov, za njihov mnogosmeren razvoj in za različnost njihove soodvisnosti in ...
Leto: 2016 Vir: ZRC SAZU
Ni določena
Oznake:
Avtor poudarja, da je Marxovo razumevanje produkcijskega načina odločilno za razumevanje teoretskega polja predmeti in metode politične ekonomije, pri čemer si zastavlja predvsem metodološka vprašaija (razmerje logično-zgodovinsko abstrakt-no-konkretno, statično-dinamično ...), na katera različne in ...
Leto: 2016 Vir: ZRC SAZU
Magistrsko delo
Oznake: šolstvo;visoko šolstvo;izobraževanje;institucije;znanje;case study;univerze;Univerza Nova Gorica;educational system;university education;training;institutions;knowledge;case study;universities;Univerza Nova Gorica;
Leto: 2009 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Št. zadetkov: 57
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: