Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 84
Diplomsko delo
Oznake: zapori;obsojenke;nasilje;diplomske naloge;
Nasilje je lahko prisotno povsod, v družini, v službi, v bolnišnici in tudi v totalnih ustanovah, kot je zapor. To je oblika nasilja, ki se dogaja za zidovi, kjer so v omejenem prostoru zaradi storitve različnih kaznivih dejanj nastanjeni ljudje različnih karakterjev in med njimi prihaja do konflikt ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: korupcija;preprečevanje;primeri;indici;
Indicije korupcije v svrsi kriminalistike
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Doktorska disertacija
Oznake: otroška pornografija;internet;otroci;spolna zloraba;preprečevanje;kriminalistika;disertacije;
Spolno nasilje nad otroki je problem družbe in problem posameznika. Kljub vse večji občutljivosti pri zaznavi tovrstnih kaznivih dejanj so otroci v sodobni družbi še vedno žrtve spolne zlorabe. Pri tem imajo pomembno vlogo stereotipi in miti, ki zmanjšujejo odgovornost osumljenca ter krivdo pripisuj ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: kriminalistična strategija;kriminalistična obveščevalna dejavnost;strateške analize;obveščevalno vodena policijska dejavnost;
V prispevku analiziramo, v kolikšni meri so se spoznanja o nujnosti bolj strateško usmerjenega kriminalističnega dela, ki so se na nemškem govornem območju oblikovala v model kriminalistična strategija (Kriminalstrategie) na angleškem pa kot kriminalistična obveščevalna dejavnost (Criminal Intellige ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: spolne zlorabe;otroci;kriminalistično preiskovanje;preiskovalci;pristojnosti;sexual abuse;children;criminal investigation;investigators;competencies;
Competencies of the child (sexual) abuse investigators
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Diplomsko delo
Oznake: sumljiva smrt;samomori;umori;uboji;obdukcije;mrliški pregledi;ogled kraja dejanja;preiskovanje;diplomske naloge;
V diplomskem delu prikazujemo pomembnost sodelovanja vseh služb na kraju ogleda sumljive smrti. Ugotavljamo, da je treba združiti znanje in predvsem izkušnje strokovnjakov različnih področij, če na vprašanja, postavljena pri preiskavah sumljivih smrti, želimo odgovoriti strokovno. Preiskovalci moraj ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Diplomsko delo
Oznake: zdravila;ponarejanje zdravil;preiskovanje;preprečevanje;diplomske naloge;
Prodaja ponarejenih zdravil je pojav globalnih razsežnosti. Pojavlja se tako v državah v razvoju kot tudi v razvitih državah. Boj proti ponarejenim zdravilom otežuje dejstvo, da ne obstaja enotna definicija ponarejenih zdravil. Tako so ponarejena zdravila v tuji literaturi pod različnimi imeni. Razl ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Diplomsko delo
Oznake: letalske nesreče;žrtve;trupla;identifikacija;preiskovanje;kriminalistična tehnika;sodna medicina;diplomske naloge;
Kriminalističnotehnična in sodnomedicinska stroka se medsebojno prepletata ter pri preiskovanju letalskih nesreč povezujeta še z drugimi službami, kot so policija, služba za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov, skupina za identifikacijo žrtev množičnih nesreč, gasilske enote, sile za zaščito ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Diplomsko delo
Oznake: nasilje v družini;zanemarjanje;otroci;odkrivanje;diplomske naloge;
V diplomski nalogi predstavljamo zanemarjanje otrok ter načine odkrivanja zanemarjanja. Zanemarjanje otrok je ena izmed oblik nasilja. Zanemarjanje otrok pomeni, da starši oz. skrbniki opuščajo skrb za otroka. Otroci so najpogosteje zanemarjeni s strani oseb, ki jih poznajo in ki so jim blizu. Zan ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Diplomsko delo
Oznake: nasilje;nasilje nad moškimi;preprečevanje;varne hiše;diplomske naloge;
V diplomskem delu obravnavamo nasilje nad moškimi, ki je v javnosti redkeje predmet razprave. Moški so lahko žrtve fizičnega, psihičnega, spolnega in pa ekonomskega nasilja. Nasilje lahko doživljajo v različnih situacijah in okoljih. Zlorabljeni so lahko v heteroseksualnih in homoseksualnih partners ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Št. zadetkov: 84
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: